Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت خارجه: اسماعیل قاآنی به حیث دیپلومات در افغانستان کار نکرده

وزارت امور خارجه کشور می‌گوید که اسماعیل قاآنی، فرماندۀ تازۀ شاخه قدس سپاه پاسداران ایران در افغانستان دیپلومات نبوده است. 

ادریس زمان، سرپرست وزارت امور خارجه می‌گوید که آقای قاآنی معاون سفیر ایران در کابل نبوده است. 

به گفته او، چگونه‌گی سفر اسماعیل قاآنی به ولایت بامیان در ماه سرطان سال گذشته بررسی می شود. 

پیش از این، پخش تصویرهای اسماعیل قاآنی در دیدار با والی بامیان خبرساز شده است. 

پس آن که پخش تصویرهای سفرنزدیک به دوسال پیش اسماعیل قاآنی به نام معاون سفیرایران به بامیان  ، پس ازگماشته شدن او همچون جانشین قاسم سلیمانی خبر ساز شدند ،اکنون وزارت امور خارجه افغانستان می‌گوید که اسماعیل قاآنی در افغانستان دیپلومات نبوده است.

آقای زمان در این باره اظهار داشت:«این تحت غور است فعلن همین قدر تصدیق می توانم که آقای قاآنی هیچ وقت معاون سفیر ایران نبوده.»
 
طاهر زهیر والی بامیان پیش از این گفته است که سفر اسماعیل قاآنی زیر نام معاون سفیر ایران به بامیان از مرکز هماهنگی شده بود.

طاهر زهیر والی بامیان  گفت:«گفته شده بود که معاون سفیر ایران است گفته شده بود که از کار ساخت و ساز شفاخانه دیدن می کند و بعد هم ملاقات مختصری با والی دارند و برمی گردند دقیقن همان کار را اجرا کردند.»

ازسوی دیگر تهران امروز میزبان نشستی زیر نام "مجمع گفتگوی تهران" بود و حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین درسخنرانی به این نشست ، از ایالات متحده امریکا خواست تا تنش ها را با ایران  کاهش دهد.
از سوی هم جواد ظریف وزیرخارجه ایران در این نشست تاکید کرده است که امریکا در تلاش است تا از نابسامانی‌های منطقه سود ببرد و به حضورش در کشورهای همچون افغانستان، عراق و سوریه ادامه دهد.

جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت:«با سو استفاده از این شرایط و از طریق بر ساختن تهدیدهای جعلی و ناامن سازی‌های مصنوعی به گسترش حضور نامشروع و غیرقانونی خود به منطقه بپردازد.»

نگرانی‌ها از افزایش تنش‌ها میان امریکا و ایران پس از کشته قاسم سلیمانی فرمانده پیشین شاخۀ قدس سپاه پاسداران ایران در منطقه بالا گرفته اند.

اما حکومت افغانستان اعلام کرده است که ازخاک افغانستان دربرابر هیچ کشوری کارگرفته نخواهد شد.

وزارت خارجه: اسماعیل قاآنی به حیث دیپلومات در افغانستان کار نکرده

طاهر زهیر والی بامیان پیش از این گفته است که سفر اسماعیل قاآنی زیر نام معاون سفیر ایران به بامیان از مرکز هماهنگی شده بود.

Thumbnail

وزارت امور خارجه کشور می‌گوید که اسماعیل قاآنی، فرماندۀ تازۀ شاخه قدس سپاه پاسداران ایران در افغانستان دیپلومات نبوده است. 

ادریس زمان، سرپرست وزارت امور خارجه می‌گوید که آقای قاآنی معاون سفیر ایران در کابل نبوده است. 

به گفته او، چگونه‌گی سفر اسماعیل قاآنی به ولایت بامیان در ماه سرطان سال گذشته بررسی می شود. 

پیش از این، پخش تصویرهای اسماعیل قاآنی در دیدار با والی بامیان خبرساز شده است. 

پس آن که پخش تصویرهای سفرنزدیک به دوسال پیش اسماعیل قاآنی به نام معاون سفیرایران به بامیان  ، پس ازگماشته شدن او همچون جانشین قاسم سلیمانی خبر ساز شدند ،اکنون وزارت امور خارجه افغانستان می‌گوید که اسماعیل قاآنی در افغانستان دیپلومات نبوده است.

آقای زمان در این باره اظهار داشت:«این تحت غور است فعلن همین قدر تصدیق می توانم که آقای قاآنی هیچ وقت معاون سفیر ایران نبوده.»
 
طاهر زهیر والی بامیان پیش از این گفته است که سفر اسماعیل قاآنی زیر نام معاون سفیر ایران به بامیان از مرکز هماهنگی شده بود.

طاهر زهیر والی بامیان  گفت:«گفته شده بود که معاون سفیر ایران است گفته شده بود که از کار ساخت و ساز شفاخانه دیدن می کند و بعد هم ملاقات مختصری با والی دارند و برمی گردند دقیقن همان کار را اجرا کردند.»

ازسوی دیگر تهران امروز میزبان نشستی زیر نام "مجمع گفتگوی تهران" بود و حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین درسخنرانی به این نشست ، از ایالات متحده امریکا خواست تا تنش ها را با ایران  کاهش دهد.
از سوی هم جواد ظریف وزیرخارجه ایران در این نشست تاکید کرده است که امریکا در تلاش است تا از نابسامانی‌های منطقه سود ببرد و به حضورش در کشورهای همچون افغانستان، عراق و سوریه ادامه دهد.

جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت:«با سو استفاده از این شرایط و از طریق بر ساختن تهدیدهای جعلی و ناامن سازی‌های مصنوعی به گسترش حضور نامشروع و غیرقانونی خود به منطقه بپردازد.»

نگرانی‌ها از افزایش تنش‌ها میان امریکا و ایران پس از کشته قاسم سلیمانی فرمانده پیشین شاخۀ قدس سپاه پاسداران ایران در منطقه بالا گرفته اند.

اما حکومت افغانستان اعلام کرده است که ازخاک افغانستان دربرابر هیچ کشوری کارگرفته نخواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره