Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه امریکا مشاور امنیت ملی افغانستان را احضار کرد

وزارت خارجه ایالات متحده امریکا حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس جمهور اشرف غنی، را احضار کرد و به او گفته است که حمله زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، از وزیر خارجه امریکا نماینده‌گی می‌کند و حمله بر او حمله بر وزیر خارجه امریکا است. 

آقای محب در گفتگو با خبرنگاران زلمی خليلزاد را متهم به كنار زدن رييس جمهور غنی و تشكيل حكومت مؤقت كرده بود.

آقای محب كه در امريكا با خبرنگاران صحبت می‌كرد گفت كه زلمی خليلزاد به خاطر هدف شخصی‌اش مي‌خواهد حكومت مؤقت بياورد و خودش در رأس آن قرار بگيرد. 

وزارت خارجه امريكا اظهارات حمدالله محب را ترديد کرده، او را به مقر وزارت خارجه احضار و به او گوشزد كرد كه  خلیلزاد از وزیرخارجه امریکا نماینده گی می کند و حمله بر خلیلزاد حمله بر وزیر خارجه امریکا است.

این وزارت هشدار می‌دهد که چنین اظهارات روند صلح و روابط کابل و واشنگتن را با چالش روبه رو می‌سازد. 

وزارت خارجه امریکا مشاور امنیت ملی افغانستان را احضار کرد

یک سخنگوی وزارت خارجه می‌گوید که حکومت امریکا از این گفته‌های آقای محب ناخشنود شده است. 

تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه ایالات متحده امریکا حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس جمهور اشرف غنی، را احضار کرد و به او گفته است که حمله زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، از وزیر خارجه امریکا نماینده‌گی می‌کند و حمله بر او حمله بر وزیر خارجه امریکا است. 

آقای محب در گفتگو با خبرنگاران زلمی خليلزاد را متهم به كنار زدن رييس جمهور غنی و تشكيل حكومت مؤقت كرده بود.

آقای محب كه در امريكا با خبرنگاران صحبت می‌كرد گفت كه زلمی خليلزاد به خاطر هدف شخصی‌اش مي‌خواهد حكومت مؤقت بياورد و خودش در رأس آن قرار بگيرد. 

وزارت خارجه امريكا اظهارات حمدالله محب را ترديد کرده، او را به مقر وزارت خارجه احضار و به او گوشزد كرد كه  خلیلزاد از وزیرخارجه امریکا نماینده گی می کند و حمله بر خلیلزاد حمله بر وزیر خارجه امریکا است.

این وزارت هشدار می‌دهد که چنین اظهارات روند صلح و روابط کابل و واشنگتن را با چالش روبه رو می‌سازد. 

هم‌رسانی کنید