Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اندرابی: طالبان ابتکار عمل را از دست داده‌اند

محمد مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخله می‌گوید که طالبان ابتکار عمل را در جنگ از دست داده‌اند و راهی دیگری جز یکجا شدن به روند صلح ندارند.

محمدمسعود اندرابی که به مزارشریف رفته‌است، امروز (چهارشنبه، ۱۰میزان) به طلوع‌نیوز گفت که نظامیان کشور به جنگجویان طالبان هرگز اجازه نمی‌دهند که از راه جنگ به قدرت سیاسی برسند.

آقای اندرابی، تأکید ورزید که طالبان دو گزینه بیشتر ندارند یا به روند صلح یکجا شوند و یا هم در جنگ با نیروهای دولتی نابود خواهند شد: «سوق و اداره و رهبریت از دست طالب رفته، یگانه راهی که برایش مانده پروسۀ صلح است.»

او خطاب به طالبان افزود: «می‌توانی از این راه (راه صلح) بیایی و به اهداف خود برسی. ما ثابت کرده‌ایم که نیروهای دفاعی و امنیتی قطعأ به هیچ قوتی اجازه نمی‌دهد که از راه کشت و خون مردم افغانستان به قدرت برسد و یا پیشرفت بکند.»

سرپرست وزارت داخله در یک همایشی که ازبهر پایان یافتن یک دورۀ آموزشی سربازان و افسران نیروهای ویژۀ ۸۸۸ در مرکز آموزشی فرماندهی عمومی نیروهای ویژه در مزارشریف برگزار شده بود، شرکت کرده بود.

نزدیک به دوصد تن از سربازان و افسران نیروهای ویژه در این مرکز از سوی آموزگاران داخلی و خارجی به درازای شش ماه آموزش‌های حرفه‌یی را یاد گرفته‌اند.

جنرال میراحمد عظیمی، فرمانده عمومی نیروهای واحد ویژه وزارت داخله در این همایش گفت که نیروهای امنیتی، ولسوالی زاری ولایت بلخ، تاله و برفک ولایت بغلان و ولسوالی درزآب ولایت جوزجان را از سقوط به دست طالبان نجات داده‌اند.

او افزود: «سه روز پیش فشار جنگ در ولسوالی درزآب زیاد بود که ۴۵ نفر از نیروهای ما رفتند او ولسوالی را نجات دادند همین کسانی بودند که از اینجا فارغ شده‌اند.»

در این میان، جنرال داناهو، یک آموزگار آمریکایی می‌گوید که این سربازان از ساز و برگ‌های نظامی پیشرفته بهره مند شده اند: «مهم نیست که دشمن در بارۀ شما چه می‌گویند خواه طالب باشد یا داعش و یا هم القاعده، آن‌ها از شما نیرومندتر نیستند. درست که آن‌ها خطرناک اند اما آموزش‌های حرفه‌یی و ساز و برگ‌های نظامی شما از آن‌ها بهتر است.»

از سویی‌ هم، سرپرست وزارت داخله از این نیروها ستایش می‌کند که به گفتۀ او در روز انتخابات ریاست‌جمهوری بیطرفی شان را حفظ کردند: «بیطرفی پولیس در این پروسۀ انتخابات بی‌سابقه بود.»

این نیروها در حالی گواهی‌نامه‌های شان‌را به دست آوردند که ناامنی‌ها در شماری از ولایت‌های شمال کشور گسترش یافته‌اند.

اندرابی: طالبان ابتکار عمل را از دست داده‌اند

اندرابی، تأکید ورزید که طالبان دو گزینه بیشتر ندارند یا به روند صلح یکجا شوند و یا هم در جنگ با نیروهای دولتی نابود خواهند شد.

تصویر بندانگشتی

محمد مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخله می‌گوید که طالبان ابتکار عمل را در جنگ از دست داده‌اند و راهی دیگری جز یکجا شدن به روند صلح ندارند.

محمدمسعود اندرابی که به مزارشریف رفته‌است، امروز (چهارشنبه، ۱۰میزان) به طلوع‌نیوز گفت که نظامیان کشور به جنگجویان طالبان هرگز اجازه نمی‌دهند که از راه جنگ به قدرت سیاسی برسند.

آقای اندرابی، تأکید ورزید که طالبان دو گزینه بیشتر ندارند یا به روند صلح یکجا شوند و یا هم در جنگ با نیروهای دولتی نابود خواهند شد: «سوق و اداره و رهبریت از دست طالب رفته، یگانه راهی که برایش مانده پروسۀ صلح است.»

او خطاب به طالبان افزود: «می‌توانی از این راه (راه صلح) بیایی و به اهداف خود برسی. ما ثابت کرده‌ایم که نیروهای دفاعی و امنیتی قطعأ به هیچ قوتی اجازه نمی‌دهد که از راه کشت و خون مردم افغانستان به قدرت برسد و یا پیشرفت بکند.»

سرپرست وزارت داخله در یک همایشی که ازبهر پایان یافتن یک دورۀ آموزشی سربازان و افسران نیروهای ویژۀ ۸۸۸ در مرکز آموزشی فرماندهی عمومی نیروهای ویژه در مزارشریف برگزار شده بود، شرکت کرده بود.

نزدیک به دوصد تن از سربازان و افسران نیروهای ویژه در این مرکز از سوی آموزگاران داخلی و خارجی به درازای شش ماه آموزش‌های حرفه‌یی را یاد گرفته‌اند.

جنرال میراحمد عظیمی، فرمانده عمومی نیروهای واحد ویژه وزارت داخله در این همایش گفت که نیروهای امنیتی، ولسوالی زاری ولایت بلخ، تاله و برفک ولایت بغلان و ولسوالی درزآب ولایت جوزجان را از سقوط به دست طالبان نجات داده‌اند.

او افزود: «سه روز پیش فشار جنگ در ولسوالی درزآب زیاد بود که ۴۵ نفر از نیروهای ما رفتند او ولسوالی را نجات دادند همین کسانی بودند که از اینجا فارغ شده‌اند.»

در این میان، جنرال داناهو، یک آموزگار آمریکایی می‌گوید که این سربازان از ساز و برگ‌های نظامی پیشرفته بهره مند شده اند: «مهم نیست که دشمن در بارۀ شما چه می‌گویند خواه طالب باشد یا داعش و یا هم القاعده، آن‌ها از شما نیرومندتر نیستند. درست که آن‌ها خطرناک اند اما آموزش‌های حرفه‌یی و ساز و برگ‌های نظامی شما از آن‌ها بهتر است.»

از سویی‌ هم، سرپرست وزارت داخله از این نیروها ستایش می‌کند که به گفتۀ او در روز انتخابات ریاست‌جمهوری بیطرفی شان را حفظ کردند: «بیطرفی پولیس در این پروسۀ انتخابات بی‌سابقه بود.»

این نیروها در حالی گواهی‌نامه‌های شان‌را به دست آوردند که ناامنی‌ها در شماری از ولایت‌های شمال کشور گسترش یافته‌اند.

هم‌رسانی کنید