تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

وزارت داخله: قیودات رفت و برگشت را حفظ  و تقویت می‌کنیم

بر بنیاد دستور وزارت امور داخله امروز (چهارشنبه ۲۰ حمل) ۱۶۰۰ پولیس در داخل شهر کابل مانع گشت و گذار کابلیان شدند تا مقررات قرنطین را عملی بسازند.

وزارت داخله این کار را از بهر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در میان مردم انجام می دهد.

طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله، در این مورد گفت:«از دیروز گزارش‌های بدتر شدن وضعیت وجود دارد، امروز این قیودات شدید تر شده و در روزهای آینده این حفظ میشود. نه تنها حفظ بکله ما تقویت میکنیم قیودات رفت وبر گشت را در کابل»

امروز شهر خالی تر از روزهای پیش به نظر می رسد، جاده تیمورشاهی از مزدحم‌ترین جاده‌ها برای افراد پیاده نیز خالی است.

محمد عمر، باشنده کابل، گفت:«تا چاشت را این سرک را اینجا بند کردند، باز چاشت رنجرها رفتند و روزهای عادی واری، وزیر صاحب داخله که این گپ را زد مردم اقدام نمی‌کنند»

گل محمد، یک فروشنده، گفت:« گشت و گذار بسیار کم است، پولیس هم همکاری میکرد، چهارراهی‌ها را بند کرده بود، مردم را از گشت وگذار ممانعت میکرد.»

در ایست‌های پولیس در پل باغ عمومی تمامی راننده‌گان از سوی نیروهای امنیتی پرسیده می‌شوند و بیشتر موترها دوباره برگشتانده می‌شوند.

محمد مختار، کارمند شفاخانه نور، گفت:«زیاد جای ما را استاد کرد و این بهتر است بخاطری اینکه گشت وگذار کمتر شوند.»

سرنشینان تکسی‌های شهری نیز بیشتر بیماران و آن شمار کارمندان نهادهای حکومتی استند که در روزهای قرنطین کابل اجازه فعالیت دارند.

جمال الدین با حمایت از ایست‌های امنیتی ایجاد شده از سوی پولیس ملی از خانواده‌ها می‌خواهد که به هیچ عضو خانواده شان بی نیازمندی جدی اجازه بیرون شدن از خانه را ندهند.

جمال الدین، تکسی ران، دراین باره گفت:«باید کسی که ضرورت ندارد از خانه نه برآیند و در ضمن ما در شرایط نیستیم که ما قرنطین شویم، چون مشکلات اقتصادی سرتاسر کشور ما را فرا گرفته است.»

افغانستان

وزارت داخله: قیودات رفت و برگشت را حفظ  و تقویت می‌کنیم

در ایست‌های پولیس از تمامی راننده‌گان پرسیده می‌شوند و بیشتر موترها دوباره برگشتانده می‌شوند.

Thumbnail

بر بنیاد دستور وزارت امور داخله امروز (چهارشنبه ۲۰ حمل) ۱۶۰۰ پولیس در داخل شهر کابل مانع گشت و گذار کابلیان شدند تا مقررات قرنطین را عملی بسازند.

وزارت داخله این کار را از بهر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در میان مردم انجام می دهد.

طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله، در این مورد گفت:«از دیروز گزارش‌های بدتر شدن وضعیت وجود دارد، امروز این قیودات شدید تر شده و در روزهای آینده این حفظ میشود. نه تنها حفظ بکله ما تقویت میکنیم قیودات رفت وبر گشت را در کابل»

امروز شهر خالی تر از روزهای پیش به نظر می رسد، جاده تیمورشاهی از مزدحم‌ترین جاده‌ها برای افراد پیاده نیز خالی است.

محمد عمر، باشنده کابل، گفت:«تا چاشت را این سرک را اینجا بند کردند، باز چاشت رنجرها رفتند و روزهای عادی واری، وزیر صاحب داخله که این گپ را زد مردم اقدام نمی‌کنند»

گل محمد، یک فروشنده، گفت:« گشت و گذار بسیار کم است، پولیس هم همکاری میکرد، چهارراهی‌ها را بند کرده بود، مردم را از گشت وگذار ممانعت میکرد.»

در ایست‌های پولیس در پل باغ عمومی تمامی راننده‌گان از سوی نیروهای امنیتی پرسیده می‌شوند و بیشتر موترها دوباره برگشتانده می‌شوند.

محمد مختار، کارمند شفاخانه نور، گفت:«زیاد جای ما را استاد کرد و این بهتر است بخاطری اینکه گشت وگذار کمتر شوند.»

سرنشینان تکسی‌های شهری نیز بیشتر بیماران و آن شمار کارمندان نهادهای حکومتی استند که در روزهای قرنطین کابل اجازه فعالیت دارند.

جمال الدین با حمایت از ایست‌های امنیتی ایجاد شده از سوی پولیس ملی از خانواده‌ها می‌خواهد که به هیچ عضو خانواده شان بی نیازمندی جدی اجازه بیرون شدن از خانه را ندهند.

جمال الدین، تکسی ران، دراین باره گفت:«باید کسی که ضرورت ندارد از خانه نه برآیند و در ضمن ما در شرایط نیستیم که ما قرنطین شویم، چون مشکلات اقتصادی سرتاسر کشور ما را فرا گرفته است.»

هم‌رسانی کنید