تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت داخله: مبارزۀ جدی با فروشنده‌گان موادمخدر در کابل آغاز شده‌

وزارت امور داخله، می‌گوید که پولیس، مبارزۀ جدی را با فروشنده‌گان موادمخدر در پایتخت آغاز کرده‌است.

مسؤولان در این وزارت، تأکید دارند که تاکنون دست‌آوروهایی در این راستا نیز داشته‌اند.

این در حالی است که روز گذشته، میان احمد احمدی، مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پولیس کابل، آمر کشف مبارزه با مواد مخدر حوزۀ پنجم، فرماندۀ گروۀ عملیاتی مدیریت مبارزه با موادمخدر فرماهی پولیس کابل، معاون مدیریت کنترل مواد کمیایی پولیس مبارزه با مواد مخدر کابل و آمر تحلیل و ارزیابی مدیریت مبارزه با مواد مخدر پولیس کابل، به اتهام قاچاق و توزیع موادمخدر در کابل، از سوی پولیس بازداشت شدند.

نصرت رحیمی، بازداشت این مسؤولان پولیس را بخشی از تلاش‌های وزارت داخله برای مبارزه با فروشنده‌گان موادمخدر در کابل می‌داند.

او می‌گوید که مدیر مبارزه با مواد مخدر پولیس کابل، از قاچاقبران بزرگ مواد مخدر بود: «این‌ها در تمام حوزه‌های شهر کابل موادمخدر را تکثیر می‌کردند و از فروشنده‌گان آن باج می‌گرفتند. همزمان، وزیر امور داخله برای تمام بخش‌های مربوطه الی دوماه آیندۀ مهلت داده‌است که قاچاق بران رده بالای مواد مخدر را شناسایی و بازداشت کند.»

یکی از مرکزهای توزیع مواد مخدر در پایتخت، زیر پل سوختۀ کابل است. معتادان می‌گویند که فروشنده‌گان مواد آزادانه آن‌جا می‌روند و مواد می‌فروشند.

همایون، یکی از معتادانی است که در زیر پل سوخته زنده‌گی می‌کند. او می‌گوید پانزده سال می‌شود که به مواد مخدر معتاد است.

همایون می‌گوید که دو بار برای درمان به شفاخانه رفته است، اما بدلیل دسترسی آسان به مواد و نبود کار، بار دیگر معتاد شده‌است: «در پنجصد متری قوماندانی امنیه کابل است، این چطور امکان دارد؟ باور کنید که من می‌گویم، خودم خجالت می‌کشم از گفتنش. پولیس می‌آید در فرق ما می‌زند، ولی از کنار پودر فروش می‌گذرد؛ کس به کس کار ندارد.»

در همین حال، شهروندان کشور می‌گویند که اگر جلو مافیایی مواد مخدر و گسترش اعتیاد به مواد مخدر گرفته نشود، جامعه به یک بحران بی بازگشت خواهد رفت.
 محمد امان سنگری، باشندۀ کابل گفت: «این‌ها می‌آیند، می‌فروشند؛ اگر کسی مانع شود، این کار را نمی‌توانند.»

افغانستان، بزرگ‌ترین تولید کنندۀ موادمخدر در جهان است. بربنیاد آمارها، بیش از سه میلیون جمعیت افغانستان که بیشتر از ده درصد کل جمعیت این کشور می‌شود، به موادمخدر معتاد استند

وزارت داخله: مبارزۀ جدی با فروشنده‌گان موادمخدر در کابل آغاز شده‌

سرپرست وزارت داخله، دستور داده است که تا دوماه تمامی قاچاق‌بران بزرگ مواد مخدر بازداشت شوند.

Thumbnail

وزارت امور داخله، می‌گوید که پولیس، مبارزۀ جدی را با فروشنده‌گان موادمخدر در پایتخت آغاز کرده‌است.

مسؤولان در این وزارت، تأکید دارند که تاکنون دست‌آوروهایی در این راستا نیز داشته‌اند.

این در حالی است که روز گذشته، میان احمد احمدی، مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پولیس کابل، آمر کشف مبارزه با مواد مخدر حوزۀ پنجم، فرماندۀ گروۀ عملیاتی مدیریت مبارزه با موادمخدر فرماهی پولیس کابل، معاون مدیریت کنترل مواد کمیایی پولیس مبارزه با مواد مخدر کابل و آمر تحلیل و ارزیابی مدیریت مبارزه با مواد مخدر پولیس کابل، به اتهام قاچاق و توزیع موادمخدر در کابل، از سوی پولیس بازداشت شدند.

نصرت رحیمی، بازداشت این مسؤولان پولیس را بخشی از تلاش‌های وزارت داخله برای مبارزه با فروشنده‌گان موادمخدر در کابل می‌داند.

او می‌گوید که مدیر مبارزه با مواد مخدر پولیس کابل، از قاچاقبران بزرگ مواد مخدر بود: «این‌ها در تمام حوزه‌های شهر کابل موادمخدر را تکثیر می‌کردند و از فروشنده‌گان آن باج می‌گرفتند. همزمان، وزیر امور داخله برای تمام بخش‌های مربوطه الی دوماه آیندۀ مهلت داده‌است که قاچاق بران رده بالای مواد مخدر را شناسایی و بازداشت کند.»

یکی از مرکزهای توزیع مواد مخدر در پایتخت، زیر پل سوختۀ کابل است. معتادان می‌گویند که فروشنده‌گان مواد آزادانه آن‌جا می‌روند و مواد می‌فروشند.

همایون، یکی از معتادانی است که در زیر پل سوخته زنده‌گی می‌کند. او می‌گوید پانزده سال می‌شود که به مواد مخدر معتاد است.

همایون می‌گوید که دو بار برای درمان به شفاخانه رفته است، اما بدلیل دسترسی آسان به مواد و نبود کار، بار دیگر معتاد شده‌است: «در پنجصد متری قوماندانی امنیه کابل است، این چطور امکان دارد؟ باور کنید که من می‌گویم، خودم خجالت می‌کشم از گفتنش. پولیس می‌آید در فرق ما می‌زند، ولی از کنار پودر فروش می‌گذرد؛ کس به کس کار ندارد.»

در همین حال، شهروندان کشور می‌گویند که اگر جلو مافیایی مواد مخدر و گسترش اعتیاد به مواد مخدر گرفته نشود، جامعه به یک بحران بی بازگشت خواهد رفت.
 محمد امان سنگری، باشندۀ کابل گفت: «این‌ها می‌آیند، می‌فروشند؛ اگر کسی مانع شود، این کار را نمی‌توانند.»

افغانستان، بزرگ‌ترین تولید کنندۀ موادمخدر در جهان است. بربنیاد آمارها، بیش از سه میلیون جمعیت افغانستان که بیشتر از ده درصد کل جمعیت این کشور می‌شود، به موادمخدر معتاد استند

هم‌رسانی کنید