تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

وزارت دفاع بدرفتاری با زندانیان در زندان بگرام را رد کرد

شریف یفتلی، رییس ستاد ارتش هرگونه بدرفتاری با زندانیان در زندان بگرام را رد می‌کند و می‌گوید که تمامی امکانات، سهولت‌ها و خدمات بهداشتی در زندان بگرام با معیارهای بین المللی وجود دارند.

این گفته‌های آقای یفتلی، واکنشی است در برابر اظهارات روز گذشتۀ خانوادۀ خلیل الله فیروزی، یکی از سهم داران کابل بانک که گفته اند از هفت ماه به این سو نتوانسته اند با آقای فیروزی در زندان بگرام دیدار نمایند و نیز برای انتقال یک عدد پیاز به او، سه صد دالر پرداخته اند.

اما آقای یفتلی این گفته‌ها را رد می‌کند و می‌گوید که این زندان از سوی بخش‌های کشفی و استخباراتی نظارت می‌شوند: «گفتۀ آن‌ها که گویا در مقابل یک پیاز صد دالر گرفته می‌شود کاملأ جای ندارد. کاملأ این را رد می‌کنم. این مردود است؛ تمام کار و فعالیت منسوبینی که در آنجا خدمتگزاری می‌کنند از طرف بخش‌های کشفی، استخباراتی و امنیتی نظارت می‌شود.

اما، خان آغا رضایی، عضو هیئت مدیرۀ اتاق تجارت بین المللی می‌گوید که آقای فیروزی با تروریستان یکجا در زندان بگرام نگهداری می شود: «این‌ها در زندان‌هایی نگهداری شده اند که آنجا جای تروریستان و دهشت افگنان است.»

انتقادها از وجود مشکلات در زندان بگرام، پس از پخش خبر درگذشت شیرخان فرنود، بنیان گذار کابل بانک، اوج گرفته اند. آقای فرنود، روز جمعه در این زندان درگذشت. وزارت دفاع گفته که او بدلیل حملۀ قلبی جان دادده است، اما خانوادۀ فرونود می‌گویند که او هیچ مشکل قلبی نداشت.

بربنیاد قوانین کشور، مسؤولیت تمامی زندان‌ها بدوش وزارت داخله است، اما مسؤولان وزارت داخله می‌گویند که مسؤولیت مدیریت زندان بگرام به گونۀ استثنایی به وزارت دفاع ملی سپرده شده است.

همزمان با این، کمیسیون حقوق بشر نیز از وضعیت زندانیان در زندان بگرام انتقاد می‌کند.

بلال صدیقی، سخن‌گوی کمیسیون حقوق بشر گفت: «زندان بگرام در رژیم خاصی اداره می‌شود. مشکلات وجود دارد؛ هم ازدحام هرروز بیشتر می‌شود، با معیارهای زندان ساخته نشده است، بیشتر با معیارهای یک توقیف خانه ساخته شده است.»

زندان بگرام تا سال ۲۰۱۳ از سوی نیروهای خارجی اداره می‌شد، اما اکنون پنج سال می شود که این زندان از سوی حکومت افغانستان اداره می‌شود.

افغانستان

وزارت دفاع بدرفتاری با زندانیان در زندان بگرام را رد کرد

انتقادها از وجود مشکلات در زندان بگرام، پس از پخش خبر درگذشت شیرخان فرنود، بنیان گذار کابل بانک، اوج گرفته اند.

تصویر بندانگشتی

شریف یفتلی، رییس ستاد ارتش هرگونه بدرفتاری با زندانیان در زندان بگرام را رد می‌کند و می‌گوید که تمامی امکانات، سهولت‌ها و خدمات بهداشتی در زندان بگرام با معیارهای بین المللی وجود دارند.

این گفته‌های آقای یفتلی، واکنشی است در برابر اظهارات روز گذشتۀ خانوادۀ خلیل الله فیروزی، یکی از سهم داران کابل بانک که گفته اند از هفت ماه به این سو نتوانسته اند با آقای فیروزی در زندان بگرام دیدار نمایند و نیز برای انتقال یک عدد پیاز به او، سه صد دالر پرداخته اند.

اما آقای یفتلی این گفته‌ها را رد می‌کند و می‌گوید که این زندان از سوی بخش‌های کشفی و استخباراتی نظارت می‌شوند: «گفتۀ آن‌ها که گویا در مقابل یک پیاز صد دالر گرفته می‌شود کاملأ جای ندارد. کاملأ این را رد می‌کنم. این مردود است؛ تمام کار و فعالیت منسوبینی که در آنجا خدمتگزاری می‌کنند از طرف بخش‌های کشفی، استخباراتی و امنیتی نظارت می‌شود.

اما، خان آغا رضایی، عضو هیئت مدیرۀ اتاق تجارت بین المللی می‌گوید که آقای فیروزی با تروریستان یکجا در زندان بگرام نگهداری می شود: «این‌ها در زندان‌هایی نگهداری شده اند که آنجا جای تروریستان و دهشت افگنان است.»

انتقادها از وجود مشکلات در زندان بگرام، پس از پخش خبر درگذشت شیرخان فرنود، بنیان گذار کابل بانک، اوج گرفته اند. آقای فرنود، روز جمعه در این زندان درگذشت. وزارت دفاع گفته که او بدلیل حملۀ قلبی جان دادده است، اما خانوادۀ فرونود می‌گویند که او هیچ مشکل قلبی نداشت.

بربنیاد قوانین کشور، مسؤولیت تمامی زندان‌ها بدوش وزارت داخله است، اما مسؤولان وزارت داخله می‌گویند که مسؤولیت مدیریت زندان بگرام به گونۀ استثنایی به وزارت دفاع ملی سپرده شده است.

همزمان با این، کمیسیون حقوق بشر نیز از وضعیت زندانیان در زندان بگرام انتقاد می‌کند.

بلال صدیقی، سخن‌گوی کمیسیون حقوق بشر گفت: «زندان بگرام در رژیم خاصی اداره می‌شود. مشکلات وجود دارد؛ هم ازدحام هرروز بیشتر می‌شود، با معیارهای زندان ساخته نشده است، بیشتر با معیارهای یک توقیف خانه ساخته شده است.»

زندان بگرام تا سال ۲۰۱۳ از سوی نیروهای خارجی اداره می‌شد، اما اکنون پنج سال می شود که این زندان از سوی حکومت افغانستان اداره می‌شود.

هم‌رسانی کنید