Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت دفاع: در حملات نیروهای امنیتی ۱۶۲ شورشی کشته شدند

وزارت دفاع‌ ملی، روز شنبه (۲۳ سرطان) در یک خبرنامه ادعا کرده‌ است که در ۲۴ ساعت گذشته، در جریان عملیات‌های مشترک نیروهای‌های دولتی در نقاط مختلف کشور ۱۶۲ شورشی کشته شده‌اند. 

در خبرنامه آمده‌است که در میان کشته شده‌گان، ۷ فرمانده کلیدی طالبان نیز هستند. 

خبرنامه می‌افزاید که دراین عملیات‌ها ۶۶ شورشی دیگر نیز زخم برداشته‌اند. 

در این خبرنامه، آمده‌است که در ۲۴ ساعت گذشته نیروهای دولتی ۱۱عملیات مشترک تصفیوی و ۱۹ حمله هوایی را بر لانه‌های به گفتۀ وزارت دفاع «دشمن» انجام داده‌اند. 

به گفتۀ این وزارت، این عملیات‌ها در ولایتهای ننگرهار،کنر، غزنی، پکتیا، ارزگان، زابل، کندهار، فراه، بادغیس، فاریاب، کندز بلخ، بدخشان و هلمند راه اندازی گردیده‌اند. 

وزارت دفاع‌ ملی همچنان گفته است که در جریان این عملیات‌ها مخفیگاه‌ها و جنگ افزارهای شورشیان ازبین برده شده‌اند. 

خبرنامه از تلفات نیروهای دولتی و غیرنظامیان چیزی نگفته‌است. 

طالبان نیز تاکنون در این باره چیزی نگفته‌اند. 

وزارت دفاع: در حملات نیروهای امنیتی ۱۶۲ شورشی کشته شدند

وزارت دفاع اظهار داشته است که در ۲۴ ساعت گذشته نیروهای دولتی ۱۱ عملیات زمینی و ۱۹ حملۀ هوایی را انجام داده اند.

تصویر بندانگشتی

وزارت دفاع‌ ملی، روز شنبه (۲۳ سرطان) در یک خبرنامه ادعا کرده‌ است که در ۲۴ ساعت گذشته، در جریان عملیات‌های مشترک نیروهای‌های دولتی در نقاط مختلف کشور ۱۶۲ شورشی کشته شده‌اند. 

در خبرنامه آمده‌است که در میان کشته شده‌گان، ۷ فرمانده کلیدی طالبان نیز هستند. 

خبرنامه می‌افزاید که دراین عملیات‌ها ۶۶ شورشی دیگر نیز زخم برداشته‌اند. 

در این خبرنامه، آمده‌است که در ۲۴ ساعت گذشته نیروهای دولتی ۱۱عملیات مشترک تصفیوی و ۱۹ حمله هوایی را بر لانه‌های به گفتۀ وزارت دفاع «دشمن» انجام داده‌اند. 

به گفتۀ این وزارت، این عملیات‌ها در ولایتهای ننگرهار،کنر، غزنی، پکتیا، ارزگان، زابل، کندهار، فراه، بادغیس، فاریاب، کندز بلخ، بدخشان و هلمند راه اندازی گردیده‌اند. 

وزارت دفاع‌ ملی همچنان گفته است که در جریان این عملیات‌ها مخفیگاه‌ها و جنگ افزارهای شورشیان ازبین برده شده‌اند. 

خبرنامه از تلفات نیروهای دولتی و غیرنظامیان چیزی نگفته‌است. 

طالبان نیز تاکنون در این باره چیزی نگفته‌اند. 

هم‌رسانی کنید