Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت صحت: دو و نیم میلیون تن در کشور معتاد به موادمخدر اند

مسؤولان وزارت صحت عامه، از آن‌که افزایش معتادان به موادمخدر در کشور می‌گویند ابراز نگرانی می‌کنند.

به گفتۀ این مسؤولان، هم‌اکنون در حدود دو میلیون و ۵۰۰هزار تن استفاده کننده‌گان موادمخدر در کشور وجود دارند.

مسؤولان وزارت صحت عامه، نبود درمانگاه‌ها برای درمان معتادان و نیز دسترسی آسان متعادان به موادمخدر را علت‌های افزایش معتادان مواد مخدر می‌دانند.

شکورحیدری، معاون فنی کاهش تقاضای مواد مخدر وزارت صحت عامه در این باره گفت: «یک چالشی است که باید در اولویت دولت قرار بگیرد و تدابیر بسیار خوبی را باید بگیرد و تجربۀ دنیا باید انتقال شود و جلو این را بگیرد.»

در همین حال، شماری از معتادان به موادمخدر، می‌‎گویند که مواد مورد نیاز شان را به آسانی بدست می‌آورند.

علی رضای بیست و هشت ساله که از نوجوانی به مواد مخدر معتاد شده‌است، می‌گوید هنگامی‌که سیزده ساله بود در ایران به مواد مخدر معتاد شد.

او می‌گوید که از رو آوردن به مواد مخدر پیشمان است؛ اما اکنون به آسانی نمی‌تواند ترکش کند:«هوا خیلی سرد است. شب‌ها زیر پل هستم. جایی برای رفتن ندارم. تمام فامیل من ایران است.»

نوروز، معتاد دیگر نیز گفت: «برای تداوی من نرفتم. هر باری که مأموران آمدند من فرار کردم؛ چون بد تعریف می‌کنند؛ می‌گویند در شفاخانه نان نیست.»

بسیاری از معتادان به موادمخدر، در کوچه‌ها و پس کوچه‌ها و نیز در زیر پل‌ها زنده‌گی می‌کنند.

شماری از شهروندان کشور، می‌گویند که بود و باش معتادان در کوچه‌ها، آنان را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده‌است.

محمد حسین، باشندۀ کابل گفت: «یک بار یک چیز را دزدی می‌کنند و باردیگر چیزی دیگری را. مردم شکایت می‌کنند و از آنان ناراحت استند.»

منصوراحمد، باشندۀ کابل دیگر کابل نیز افزود: «دولت باید با کسانی که تجارت موادمخدر را می‌کند، برخورد جدی بکند.»

وزارت صحت عامه در حالی از افزایش معتادان به موادمخدر سخن می‌زند که درمانگاه‌ها برای تداوی این معتادان به اندازۀ کافی وجود ندارند.

وزارت صحت: دو و نیم میلیون تن در کشور معتاد به موادمخدر اند

مسؤولان وزارت صحت عامه، نبود درمانگاه‌ها برای درمان معتادان و نیز دسترسی آسان متعادان به موادمخدر را علت‌های افزایش معتادان مواد مخدر می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان وزارت صحت عامه، از آن‌که افزایش معتادان به موادمخدر در کشور می‌گویند ابراز نگرانی می‌کنند.

به گفتۀ این مسؤولان، هم‌اکنون در حدود دو میلیون و ۵۰۰هزار تن استفاده کننده‌گان موادمخدر در کشور وجود دارند.

مسؤولان وزارت صحت عامه، نبود درمانگاه‌ها برای درمان معتادان و نیز دسترسی آسان متعادان به موادمخدر را علت‌های افزایش معتادان مواد مخدر می‌دانند.

شکورحیدری، معاون فنی کاهش تقاضای مواد مخدر وزارت صحت عامه در این باره گفت: «یک چالشی است که باید در اولویت دولت قرار بگیرد و تدابیر بسیار خوبی را باید بگیرد و تجربۀ دنیا باید انتقال شود و جلو این را بگیرد.»

در همین حال، شماری از معتادان به موادمخدر، می‌‎گویند که مواد مورد نیاز شان را به آسانی بدست می‌آورند.

علی رضای بیست و هشت ساله که از نوجوانی به مواد مخدر معتاد شده‌است، می‌گوید هنگامی‌که سیزده ساله بود در ایران به مواد مخدر معتاد شد.

او می‌گوید که از رو آوردن به مواد مخدر پیشمان است؛ اما اکنون به آسانی نمی‌تواند ترکش کند:«هوا خیلی سرد است. شب‌ها زیر پل هستم. جایی برای رفتن ندارم. تمام فامیل من ایران است.»

نوروز، معتاد دیگر نیز گفت: «برای تداوی من نرفتم. هر باری که مأموران آمدند من فرار کردم؛ چون بد تعریف می‌کنند؛ می‌گویند در شفاخانه نان نیست.»

بسیاری از معتادان به موادمخدر، در کوچه‌ها و پس کوچه‌ها و نیز در زیر پل‌ها زنده‌گی می‌کنند.

شماری از شهروندان کشور، می‌گویند که بود و باش معتادان در کوچه‌ها، آنان را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده‌است.

محمد حسین، باشندۀ کابل گفت: «یک بار یک چیز را دزدی می‌کنند و باردیگر چیزی دیگری را. مردم شکایت می‌کنند و از آنان ناراحت استند.»

منصوراحمد، باشندۀ کابل دیگر کابل نیز افزود: «دولت باید با کسانی که تجارت موادمخدر را می‌کند، برخورد جدی بکند.»

وزارت صحت عامه در حالی از افزایش معتادان به موادمخدر سخن می‌زند که درمانگاه‌ها برای تداوی این معتادان به اندازۀ کافی وجود ندارند.

هم‌رسانی کنید