تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزیردفاع: جسدهای سرنشینان چرخ‌بالی‌ که درفراه سقوط کرد ناپدید اند

وزیر دفاع ملی، می‌گوید تا هنوز جسدهای سرنشینان چرخ‌بالی که چهار روز پیش در ولایت فراه سقوط کرد، پیدا نشده‌اند.

طارق شاه بهرامی، می‌افزاید که این چرخ‌بال به علت مشکلات فنی و زیاد بودن شمار سرنشینانش سقوط کرد: «یک عملیات را در ساحات جیجک اجرا کردیم متأسفانه که در آن ساحات اجساد نبود، فعلأ بخش‌های استخباراتی ما بالای تثبیت موقعیت او کار می‌کنند.»

در همین حال، طالبان با پخش خبرنامه‌یی، گفته اند که جسدهای سرنشینان این چرخ‌بال نزد آنان استند. طالبان گفته اند که پیکرهای جان باخته‌گان این رویداد را هنگامی تحویل خواهند داد که جسد قاتل جنرال عبدالرازق، فرمانده پیشین پولیس کندهار را تحویل بگیرند.

اما، محمد ناصر مهر، سخن‌گوی والی فراه می‌گوید که شماری از جسدهای این رویداد به خانواده‌های شان تسلیم داده شده اند: «جسدهای شهدا در این دو روز این است که ۱۱جسد به مرکز به خانواده‌های شان رسیده‌اند که هشت تن در فرا و باقی نزد آن‌ها (طالبان) است.»

وزیر دفاع ملی که امروز برای توضیح در بارۀ اوضاع امنیتی کشور به مجلس نماینده‌گان رفته بود، گفت که درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و هراس افگنان در چندین ولایت ادامه دارند. آقای بهرامی تأکید کرد که تهدیدها در مقایسه با امکانات نیروهای دولتی بسیار بلند استند: «این توطیه‌های کلان تنها به تلاش‌های نیروهای دولتی مهار نمی‌شود، ایجاب این را می‌کند که ما دست به دست بدهیم و همه ما از نیروهای امنیتی حمایت بکنیم.»

در این میان، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، مقام‌های حکومتی را در کار تأمین امنیت کشور به ویژه نبردهای اخیر در ولایت ارزگان به بی پروایی متهم می‌سازند.

علی اخلاقی اظهار داشت: «چهار روز پیش طالبان (در ارزگان خاص) به مردم گفته بودند که بیایید جنازه‌های خودرا ببرید وقتی که یک چند نفر رفتند آنان را تیرباران کردند؛ سه نفر این‌ها را نیز به شهادت رسانیده‌اند.»

عبدالقیوم سجادی هم بیان داشت: «تهاجم بسیار خونینی از سوی دشمنان بی‌رحم نسبت به مردم غیرنظامی صورت می‌گیرد و این در نفس خود بارزترین مصداق جنایت جنگی است.»

 در حالی که شماری از نماینده‌گان، مقام‌های نهادهای امنیتی را در تأمین امنیت ناتوان می‌دانند، اما مجلس امروز به این سه مقام ستایش نامه‌هایی ازبهر تأمین امنیت روز انتخابات داد.

وزیردفاع: جسدهای سرنشینان چرخ‌بالی‌ که درفراه سقوط کرد ناپدید اند

طالبان با پخش خبرنامه‌یی، گفته اند که جسدهای سرنشینان این چرخ‌بال نزد آنان استند. طالبان گفته اند که پیکرهای جان باخته‌گان این رویداد را هنگامی تحویل خواهند داد که جسد قاتل جنرال عبدالرازق، فرمانده پیشین پولیس کندهار را تحویل بگیرند.

تصویر بندانگشتی

وزیر دفاع ملی، می‌گوید تا هنوز جسدهای سرنشینان چرخ‌بالی که چهار روز پیش در ولایت فراه سقوط کرد، پیدا نشده‌اند.

طارق شاه بهرامی، می‌افزاید که این چرخ‌بال به علت مشکلات فنی و زیاد بودن شمار سرنشینانش سقوط کرد: «یک عملیات را در ساحات جیجک اجرا کردیم متأسفانه که در آن ساحات اجساد نبود، فعلأ بخش‌های استخباراتی ما بالای تثبیت موقعیت او کار می‌کنند.»

در همین حال، طالبان با پخش خبرنامه‌یی، گفته اند که جسدهای سرنشینان این چرخ‌بال نزد آنان استند. طالبان گفته اند که پیکرهای جان باخته‌گان این رویداد را هنگامی تحویل خواهند داد که جسد قاتل جنرال عبدالرازق، فرمانده پیشین پولیس کندهار را تحویل بگیرند.

اما، محمد ناصر مهر، سخن‌گوی والی فراه می‌گوید که شماری از جسدهای این رویداد به خانواده‌های شان تسلیم داده شده اند: «جسدهای شهدا در این دو روز این است که ۱۱جسد به مرکز به خانواده‌های شان رسیده‌اند که هشت تن در فرا و باقی نزد آن‌ها (طالبان) است.»

وزیر دفاع ملی که امروز برای توضیح در بارۀ اوضاع امنیتی کشور به مجلس نماینده‌گان رفته بود، گفت که درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و هراس افگنان در چندین ولایت ادامه دارند. آقای بهرامی تأکید کرد که تهدیدها در مقایسه با امکانات نیروهای دولتی بسیار بلند استند: «این توطیه‌های کلان تنها به تلاش‌های نیروهای دولتی مهار نمی‌شود، ایجاب این را می‌کند که ما دست به دست بدهیم و همه ما از نیروهای امنیتی حمایت بکنیم.»

در این میان، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، مقام‌های حکومتی را در کار تأمین امنیت کشور به ویژه نبردهای اخیر در ولایت ارزگان به بی پروایی متهم می‌سازند.

علی اخلاقی اظهار داشت: «چهار روز پیش طالبان (در ارزگان خاص) به مردم گفته بودند که بیایید جنازه‌های خودرا ببرید وقتی که یک چند نفر رفتند آنان را تیرباران کردند؛ سه نفر این‌ها را نیز به شهادت رسانیده‌اند.»

عبدالقیوم سجادی هم بیان داشت: «تهاجم بسیار خونینی از سوی دشمنان بی‌رحم نسبت به مردم غیرنظامی صورت می‌گیرد و این در نفس خود بارزترین مصداق جنایت جنگی است.»

 در حالی که شماری از نماینده‌گان، مقام‌های نهادهای امنیتی را در تأمین امنیت ناتوان می‌دانند، اما مجلس امروز به این سه مقام ستایش نامه‌هایی ازبهر تأمین امنیت روز انتخابات داد.

هم‌رسانی کنید