تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

وظایف رییس و چهار عضو دیگر فدراسیون فتبال به حالت تعلیق درآمدند

لوی سارنوالی، وظایف کرام الدین کریم، رییس محمد یوسف کارگر، معاون فنی، علی‌رضا آقازاده، دبیر کل، صبور ولی زاده، مسؤول روابط ولایت‌ها و نادر عالمی، مسؤول دروازه بانان فدراسیون فتبال کشور را به حالت تعلیق درآورده است.

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی می‌گوید که وظایف این پنج تن ازبهر اتهام‌های فساد اخلاقی در فدراسیون فتبال به حالت تعلیق در آورده شده‌اند.

پیش از این، لوی سارنوالی اعلام کرده بود که اتهام‌های آزار واذیت جنسی و فزیکی شماری از اعضای تیم ملی فتبال بانوان کشور را از سوی اعضای فدراسیون فتبال، بررسی خواهد کرد، اما رییس فدراسیون این اتهام‌ها را رد کرده‌است.

این در حالی‌است که خالده پوپل، عضو پیشین تیم ملی فتبال بانوان افغانستان که اکنون در دنمارک زنده‌گی می‌کند، این اتهام‌ها را بر اعضای رهبری فدراسیون فتبال کشور وارد کرده‌بود.

او در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز به گونۀ نمونه از آزار و اذیت جنسی بانوان فتبالیست کشور در یک اردوگاۀ تمریناتی در سال ۲۰۱۶ در اردن یاد کرد: «چلنچی که همیشه در برابر بازیکنان ما قرار می‌گرفت، آزار و اذیت جنسی از طرف مسؤولین، از طرف ترینرها و اشخاصی که به نام نمایندۀ فدراسیون فتبال افغانستان در کمپ‌های تمرینی ما می‌آمدند، بود.»

روزنامۀ گاردین نیز، در این باره از زبان خالده پوپل، نگاشته‌است که آقای کریم در دفتر کارش تخت خوابی دارد که دروازه‌های این اتاق تنها با اثر انگشت باز می‌شوند.

همزمان با این، فدراسیون جهانی فتبال نیز اعلام کرده‌است که اتهام‌‎های آزار و اذیت جنسی اعضای تیم ملی فتبال بانوان افغانستان را بررسی می‌کند.

افغانستان

وظایف رییس و چهار عضو دیگر فدراسیون فتبال به حالت تعلیق درآمدند

لوی سارنوالی، وظایف رییس‌ و چهار عضو فدراسیون فتبال را پس از اتهام‌های آزار و اذیت جنسی اعضای تیم ملی فتبال بانوان کشور در این فدراسیون، به حالت تعلیق درآورده است.

تصویر بندانگشتی

لوی سارنوالی، وظایف کرام الدین کریم، رییس محمد یوسف کارگر، معاون فنی، علی‌رضا آقازاده، دبیر کل، صبور ولی زاده، مسؤول روابط ولایت‌ها و نادر عالمی، مسؤول دروازه بانان فدراسیون فتبال کشور را به حالت تعلیق درآورده است.

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی می‌گوید که وظایف این پنج تن ازبهر اتهام‌های فساد اخلاقی در فدراسیون فتبال به حالت تعلیق در آورده شده‌اند.

پیش از این، لوی سارنوالی اعلام کرده بود که اتهام‌های آزار واذیت جنسی و فزیکی شماری از اعضای تیم ملی فتبال بانوان کشور را از سوی اعضای فدراسیون فتبال، بررسی خواهد کرد، اما رییس فدراسیون این اتهام‌ها را رد کرده‌است.

این در حالی‌است که خالده پوپل، عضو پیشین تیم ملی فتبال بانوان افغانستان که اکنون در دنمارک زنده‌گی می‌کند، این اتهام‌ها را بر اعضای رهبری فدراسیون فتبال کشور وارد کرده‌بود.

او در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز به گونۀ نمونه از آزار و اذیت جنسی بانوان فتبالیست کشور در یک اردوگاۀ تمریناتی در سال ۲۰۱۶ در اردن یاد کرد: «چلنچی که همیشه در برابر بازیکنان ما قرار می‌گرفت، آزار و اذیت جنسی از طرف مسؤولین، از طرف ترینرها و اشخاصی که به نام نمایندۀ فدراسیون فتبال افغانستان در کمپ‌های تمرینی ما می‌آمدند، بود.»

روزنامۀ گاردین نیز، در این باره از زبان خالده پوپل، نگاشته‌است که آقای کریم در دفتر کارش تخت خوابی دارد که دروازه‌های این اتاق تنها با اثر انگشت باز می‌شوند.

همزمان با این، فدراسیون جهانی فتبال نیز اعلام کرده‌است که اتهام‌‎های آزار و اذیت جنسی اعضای تیم ملی فتبال بانوان افغانستان را بررسی می‌کند.

هم‌رسانی کنید