Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وظایف فرمانده گارنیزیون و پولیس کابل به حالت تعلیق درآمدند

لوی سارنوالی افغانستان امروز یکشنبه (۲۱ جوزا) اعلام کرد که این نهاد بعد از یک تحقیقات همه جانبه و شفاف تصمیم گرفته است تا وظیفه گل نبی احمدزی، فرمانده گارنیزیون کابل و حسن شاه فروغ، فرمانده پولیس کابل را به حالت تعلیق درآورد.

جمشید رسولی، سخنگوی سارنوالی گفت که این نهاد بنا به دستور رهبران حکومت تصمیم گرفت تا تحقیقاتی را در پیوند به تیراندازی بر مظاهره کننده‌گان در کابل جمعه گذشته راه‌اندازی کند. در همین حال ریاست جمهوری در یک خبرنامه از این اقدام لوی سارنوالی استقبال کرده است. 

در تیراندازی‌های پولیس پنج معترض کشته شدند و بیش از بیست تن دیگر زخم برداشتند.

این تظاهرات در واکنش به ناتوانی حکومت در کار جلوگیری از حملات در شهر کابل، مخصوصا حمله مرگ‌بار موتربم در منطقه وزیر اکبر خان، راه‌اندازی شده بود.

در پی تظاهرات روز جمعه، گل نبی احمدی زی، فرمانده گارنیزیون کابل در یک نشست خبری گفت که گارنیزیون کابل معلوماتی در اختیار دارند که هراس‌افگنان قصد دارند گردهمایی‌ها را هدف قرار دهند و از مردم خواست که از اشتراک در اعتراضات خودداری کنند. 

معترضان در واکنش به حمله مرگ‌بار در منطقه وزیر اکبرخان که در آن بیش از یک صد و پنجاه تن جان باختند و صدها تن دیگر زخمی شدند، از رییس جمهور غنی و رییس اجراییه، عبدالله عبدالله، خواستند که از مقام‌های شان کنار بروند تا وضعیت فعلی کشور بهبود یابد. 

 در همین حال، ارگ ریاست جمهور در یک خبرنامه‌ از اقدام لوی سارنوالی استقبال کرده است.

در بخش این خبرنامه آمده است: «ریاست‌جمهوری اسلامی افغانستان، از اقدام لوی سارنوالی کشور مبنی بر تعلیق وظایف قوماندان گارنیزیون کابل و قوماندان امنیه کابل در راستای حاکمیت قانون و تحقق مطالبات مردم، استقبال می‌کند.»

خبرنامه می‌افزاید:"حکومت طی یک هفتۀ گذشته با اعضای شورای ملی در تماس بوده و پیرامون خواست‌های مردم در خصوص رویدادهای اخیر کابل مشورت نموده است که آنان نیز بر این خواست تأکید داشتند.»

خبرنامه در ادامه می‌افزاید: «لوی سارنوالی کشور منحیث یک نهاد مسوول و مربوط، به‌گونۀ مستقلانه در زمینه تحقیقات همه‌جانبۀ خویش را انجام داده و نتایج کامل آنرا با مردم شریک خواهد ساخت.»

وظایف فرمانده گارنیزیون و پولیس کابل به حالت تعلیق درآمدند

لوی سارنوالی وظایف فرمانده گارنیزیون و پولیس کابل را به حالت تعلیق درآورد و این تصمیم لوی سارنوالی از سوی ریاست جمهوری استقبال شد

Thumbnail

لوی سارنوالی افغانستان امروز یکشنبه (۲۱ جوزا) اعلام کرد که این نهاد بعد از یک تحقیقات همه جانبه و شفاف تصمیم گرفته است تا وظیفه گل نبی احمدزی، فرمانده گارنیزیون کابل و حسن شاه فروغ، فرمانده پولیس کابل را به حالت تعلیق درآورد.

جمشید رسولی، سخنگوی سارنوالی گفت که این نهاد بنا به دستور رهبران حکومت تصمیم گرفت تا تحقیقاتی را در پیوند به تیراندازی بر مظاهره کننده‌گان در کابل جمعه گذشته راه‌اندازی کند. در همین حال ریاست جمهوری در یک خبرنامه از این اقدام لوی سارنوالی استقبال کرده است. 

در تیراندازی‌های پولیس پنج معترض کشته شدند و بیش از بیست تن دیگر زخم برداشتند.

این تظاهرات در واکنش به ناتوانی حکومت در کار جلوگیری از حملات در شهر کابل، مخصوصا حمله مرگ‌بار موتربم در منطقه وزیر اکبر خان، راه‌اندازی شده بود.

در پی تظاهرات روز جمعه، گل نبی احمدی زی، فرمانده گارنیزیون کابل در یک نشست خبری گفت که گارنیزیون کابل معلوماتی در اختیار دارند که هراس‌افگنان قصد دارند گردهمایی‌ها را هدف قرار دهند و از مردم خواست که از اشتراک در اعتراضات خودداری کنند. 

معترضان در واکنش به حمله مرگ‌بار در منطقه وزیر اکبرخان که در آن بیش از یک صد و پنجاه تن جان باختند و صدها تن دیگر زخمی شدند، از رییس جمهور غنی و رییس اجراییه، عبدالله عبدالله، خواستند که از مقام‌های شان کنار بروند تا وضعیت فعلی کشور بهبود یابد. 

 در همین حال، ارگ ریاست جمهور در یک خبرنامه‌ از اقدام لوی سارنوالی استقبال کرده است.

در بخش این خبرنامه آمده است: «ریاست‌جمهوری اسلامی افغانستان، از اقدام لوی سارنوالی کشور مبنی بر تعلیق وظایف قوماندان گارنیزیون کابل و قوماندان امنیه کابل در راستای حاکمیت قانون و تحقق مطالبات مردم، استقبال می‌کند.»

خبرنامه می‌افزاید:"حکومت طی یک هفتۀ گذشته با اعضای شورای ملی در تماس بوده و پیرامون خواست‌های مردم در خصوص رویدادهای اخیر کابل مشورت نموده است که آنان نیز بر این خواست تأکید داشتند.»

خبرنامه در ادامه می‌افزاید: «لوی سارنوالی کشور منحیث یک نهاد مسوول و مربوط، به‌گونۀ مستقلانه در زمینه تحقیقات همه‌جانبۀ خویش را انجام داده و نتایج کامل آنرا با مردم شریک خواهد ساخت.»

هم‌رسانی کنید