Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وقوع آتش سوزی در فروشگاهی در جادۀ نادرپشتون کابل

پولیس کابل تأیید می‌‍‌کند که در یکی از فروشگاه‌ها در جادۀ نادر پشتون در مرکز شهر کابل، آتش‌سوزی نیرومند رخ داده است.

به گفتۀ پولیس، این آتش‌‎سوزی در فروشگاۀ «خیرخواه مارکیت» در مربوطات ناحیۀ دوم شهر کابل و نزدیک ریاست‌جمهوری رخ داده‌است.

گفته می‌شود این آتش‌سوزی حوالی ساعت شش شام امروز (۱۰ عقرب) از داخل این فروشگاه آغاز شده‌است.

گواهان رویداد به طلوع‎‌نیوز می‌گویند که احتمال دارد این آتش‌سوزی از اثر اتصال برق بوده باشد.

تصویرهایی‌که به طلوع نیوز رسیده‌اند، نشان می‌دهند که این آتش‌سوزی گسترده است و دکان‌های اطراف این فروشگاه نیز آتش گرفته‌اند.

وقوع آتش سوزی در فروشگاهی در جادۀ نادرپشتون کابل

تصویرهایی‌که به طلوع نیوز رسیده‌اند، نشان می‌دهند که این آتش‌سوزی گسترده است و دکان‌های اطراف این فروشگاه نیز آتش گرفته‌اند.

تصویر بندانگشتی

پولیس کابل تأیید می‌‍‌کند که در یکی از فروشگاه‌ها در جادۀ نادر پشتون در مرکز شهر کابل، آتش‌سوزی نیرومند رخ داده است.

به گفتۀ پولیس، این آتش‌‎سوزی در فروشگاۀ «خیرخواه مارکیت» در مربوطات ناحیۀ دوم شهر کابل و نزدیک ریاست‌جمهوری رخ داده‌است.

گفته می‌شود این آتش‌سوزی حوالی ساعت شش شام امروز (۱۰ عقرب) از داخل این فروشگاه آغاز شده‌است.

گواهان رویداد به طلوع‎‌نیوز می‌گویند که احتمال دارد این آتش‌سوزی از اثر اتصال برق بوده باشد.

تصویرهایی‌که به طلوع نیوز رسیده‌اند، نشان می‌دهند که این آتش‌سوزی گسترده است و دکان‌های اطراف این فروشگاه نیز آتش گرفته‌اند.

هم‌رسانی کنید