Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شمار تلفات حمله انتحاری در یک مرکز آموزشی در کابل به ۴۸ تن رسید

پولیس کابل تأیید می‌کند که یک حمله انتحاری پس از چاشت امروز در غرب کابل رُخ داد. 

حشمت استانکزی، سخنگوی پولیس کابل، می‌گوید این انفجار حوالی ساعت ۴:۱۰ پس از چاشت امروز چهار شنبه در منطقۀ نقاش در دشت برچی کابل رُخ داد. 

به گفتۀ او، این انفجار در نزدیکی یک نهاد آموزشی به نام موعود به وقوع پیوست. 

او گفت در این رویداد ۳۷ تن جان باختند و ۴۰ تن دیگر زخم برداشته اند. 

در همین حال وزارت صحت عامه تأیید می‌کند که در این انفجار ۴۸ تن جان باختند و ۶۷ تن دیگر زخم برداشته اند. 

جزئیات بیشتر بعداً ارائه می‌شوند. 

شمار تلفات حمله انتحاری در یک مرکز آموزشی در کابل به ۴۸ تن رسید

وزارت صحت عامه می‌گوید در این انفجار ۴۸ تن جان باخته و ۶۷ تن دیگر زخم برداشته اند. 

تصویر بندانگشتی

پولیس کابل تأیید می‌کند که یک حمله انتحاری پس از چاشت امروز در غرب کابل رُخ داد. 

حشمت استانکزی، سخنگوی پولیس کابل، می‌گوید این انفجار حوالی ساعت ۴:۱۰ پس از چاشت امروز چهار شنبه در منطقۀ نقاش در دشت برچی کابل رُخ داد. 

به گفتۀ او، این انفجار در نزدیکی یک نهاد آموزشی به نام موعود به وقوع پیوست. 

او گفت در این رویداد ۳۷ تن جان باختند و ۴۰ تن دیگر زخم برداشته اند. 

در همین حال وزارت صحت عامه تأیید می‌کند که در این انفجار ۴۸ تن جان باختند و ۶۷ تن دیگر زخم برداشته اند. 

جزئیات بیشتر بعداً ارائه می‌شوند. 

هم‌رسانی کنید