تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

حملۀ مهاجمان بر مرکز شناس‌نامه‌های برقی در ننگرهار پایان یافت

حملۀ مهاجمان انتحاری بر مرکز توزیع شناس‌نامه‌های برقی در شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار، پس از پنج ساعت پایان یافت. 

مبارز اتل، سخن‌گوی فرماندهی پولیس ننگرهار، می‌گوید که تمامی چهار مهاجم ازپا درآمده‌اند. 

به گفتۀ او در این رویداد پانزده تن زخمی شده‌اند. 

مهاجمان انتحاری در حوالی ساعت یک و‍‌نیم پس از چاشت امروز (چهارشنبه، ۲۷سنبله) بر این مرکز توزیع شناس‌نامه یورش بردند.

یکی از این مهاجمان، در نخست خودش را انفجار داد و راه را برای سه مهاجم دیگر بداخل ساختمان این مرکز باز کرد. 

عطاالله خوگیانی، سخن‌گوی والی ننگرهار گفته بود که مهاجمان غیرنظامیان را گروگان گرفته‌اند.

افغانستان

حملۀ مهاجمان بر مرکز شناس‌نامه‌های برقی در ننگرهار پایان یافت

مهاجمان انتحاری در حوالی ساعت یک و‍‌نیم پس از چاشت امروز (چهارشنبه، ۲۷سنبله) بر این مرکز توزیع شناس‌نامه یورش بردند.

تصویر بندانگشتی

حملۀ مهاجمان انتحاری بر مرکز توزیع شناس‌نامه‌های برقی در شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار، پس از پنج ساعت پایان یافت. 

مبارز اتل، سخن‌گوی فرماندهی پولیس ننگرهار، می‌گوید که تمامی چهار مهاجم ازپا درآمده‌اند. 

به گفتۀ او در این رویداد پانزده تن زخمی شده‌اند. 

مهاجمان انتحاری در حوالی ساعت یک و‍‌نیم پس از چاشت امروز (چهارشنبه، ۲۷سنبله) بر این مرکز توزیع شناس‌نامه یورش بردند.

یکی از این مهاجمان، در نخست خودش را انفجار داد و راه را برای سه مهاجم دیگر بداخل ساختمان این مرکز باز کرد. 

عطاالله خوگیانی، سخن‌گوی والی ننگرهار گفته بود که مهاجمان غیرنظامیان را گروگان گرفته‌اند.

هم‌رسانی کنید