Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وقوع دو حمله انتحاری در سرک دارالامان کابل

دو حمله انتحاری ساعت ۴ بعد از ظهر در حوزه ششم امنیتی در نزدیک الحاقیه پارلمان در سرک دارالامان کابل رخ داد که در آن ده‌ها تن کشته و زخمی شدند.

گواهان رویداد می‌گویند که انفجار نخست در نزدیک ریاست پنجم امنیت ملی رخ داد و انفجار دوم لحظات بعد در نزدیک تلویزیون ولسی جرگه رخ  داد.

نماینده‌گان مجلس می‌گویند که یک نماینده زن از هرات نیز در میان زخمیان است. 

در این ساحه چند نهاد مهم دولتی وغیر دولتی به شمول پارلمان و دانشگاه امریکایی افغانستان قراردارند.

هرچند این انفجارها چندین کشته و زخمی برجا گذاشته‌اند، اما رقم دقیق آن روشن نیست.

در همین حال طالبان با پذیرفتن مسوولیت این حمله می‌گویند که دو حمله کننده انتحاری موتر کاستر ریاست پنج امنیت ملی را آماج قرارداده‌اند.

وقوع دو حمله انتحاری در سرک دارالامان کابل

گواهان رویداد می‌گویند که انفجار نخست در نزدیک ریاست پنجم امنیت ملی رخ داد و انفجار دوم لحظات بعد در نزدیک تلویزیون ولسی جرگه رخ  داد

Thumbnail

دو حمله انتحاری ساعت ۴ بعد از ظهر در حوزه ششم امنیتی در نزدیک الحاقیه پارلمان در سرک دارالامان کابل رخ داد که در آن ده‌ها تن کشته و زخمی شدند.

گواهان رویداد می‌گویند که انفجار نخست در نزدیک ریاست پنجم امنیت ملی رخ داد و انفجار دوم لحظات بعد در نزدیک تلویزیون ولسی جرگه رخ  داد.

نماینده‌گان مجلس می‌گویند که یک نماینده زن از هرات نیز در میان زخمیان است. 

در این ساحه چند نهاد مهم دولتی وغیر دولتی به شمول پارلمان و دانشگاه امریکایی افغانستان قراردارند.

هرچند این انفجارها چندین کشته و زخمی برجا گذاشته‌اند، اما رقم دقیق آن روشن نیست.

در همین حال طالبان با پذیرفتن مسوولیت این حمله می‌گویند که دو حمله کننده انتحاری موتر کاستر ریاست پنج امنیت ملی را آماج قرارداده‌اند.

هم‌رسانی کنید