Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وقوع چهار انفجار در شهرکابل

مقام‌های امنیتی می‌گویند که صبح امروز شهر کابل گواه چهار انفجار بود. 

به گفته این مقام‌ها این انفجارها در منطقه تهیه مسکن از مربوطات حوزه چهارم امنیتی شهر کابل رخ داده‌اند، اما تلفاتی در پی ندارند. 

گواهان رویداد می‌گویند که این انفجارها برخاسته از ماین‌های مقناطیسی بوده‌اند که یک موتر دولتی را هدف قرار دادند. 

این در حالی است که شب گذشته نیز سه انفجار برخاسته از ماین مقناطیسی در شهر کابل رخ دادند. 

دو انفجار نخست در منطقه چهار راه قمبر و انفجار  دیگر در منطقه هودتخیل رخ دادند. گزارش شده‌است که این انفجارها نیز تلفاتی درپی نداشته‌اند. 

تاکنون هیچ گروۀ مسوولیت این رویدادها را به عهده نگرفته‌است.

وقوع چهار انفجار در شهرکابل

گواهان رویداد می‌گویند که انفجارهای صبح امروز برخاسته از ماین‌های مقناطیسی بوده‌اند که یک موتر دولتی را هدف قرار دادند. 

تصویر بندانگشتی

مقام‌های امنیتی می‌گویند که صبح امروز شهر کابل گواه چهار انفجار بود. 

به گفته این مقام‌ها این انفجارها در منطقه تهیه مسکن از مربوطات حوزه چهارم امنیتی شهر کابل رخ داده‌اند، اما تلفاتی در پی ندارند. 

گواهان رویداد می‌گویند که این انفجارها برخاسته از ماین‌های مقناطیسی بوده‌اند که یک موتر دولتی را هدف قرار دادند. 

این در حالی است که شب گذشته نیز سه انفجار برخاسته از ماین مقناطیسی در شهر کابل رخ دادند. 

دو انفجار نخست در منطقه چهار راه قمبر و انفجار  دیگر در منطقه هودتخیل رخ دادند. گزارش شده‌است که این انفجارها نیز تلفاتی درپی نداشته‌اند. 

تاکنون هیچ گروۀ مسوولیت این رویدادها را به عهده نگرفته‌است.

هم‌رسانی کنید