Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انفجار بر کاروان امرالله صالح‌؛ ده تن جان باختند

طارق آرین، سخن‌گوی وزارت امور داخله می‌گوید که ده تن در نتیجۀ انفجار بر کاروان موترهای امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور در کابل، جان باختند و ۱۶ تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

این انفجار حوالی ساعت ۷:۳۰ بامداد امروز در منطقۀ تایمنی در مربوطات حوزۀ چهارم هنگامی رخ داد که کاروان موترهای آقای صالح، از محل می‎گذشت.

آقای صالح از این حمله، جان سالم بدر برد.

لحظاتی پس از انفجار، آقای صالح در یک پیام تصویری انفجار بر کاروان موترهایش را تأیید و می‌گوید که در این انفجار شماری از نگهبانانش، زخم برداشته‌اند.

او افزود که خودش نیز از ناحیۀ دست چپ به گونۀ سطحی، زخم برداشته‌است.

او در این پیام می‌افزاید که احتمالأ مردم در این انفجار آسیب دیده و از همۀ شان "معذرت" خواست.

عباد صالح، آقای صالح در پیامی در صحفۀ تویترش نگاشته‎است که او هنگام وقوع انفجار همرای پدرش بوده‌است و به معاون نخست رییس‌جمهور در این رویداد آسیب نرسیده‌است: «من به شما اطمینان می‎دهم که او [معاون نخست رییس‌جمهور] خوب است و همه خوب هستند. هنوز کسی از ما شهید نیست.»

به گفتۀ گواهان، این انفجار برخاسته از یک ماین کنار جاده بوده‌است و درست هنگامی رخ داد که کاروان آقای صالح از محل می‌گذشت.

طالبان می‎‌گویند که این گروه در انفجار، دست ندارند.

انفجار بر کاروان امرالله صالح‌؛ ده تن جان باختند

تصویر بندانگشتی

طارق آرین، سخن‌گوی وزارت امور داخله می‌گوید که ده تن در نتیجۀ انفجار بر کاروان موترهای امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور در کابل، جان باختند و ۱۶ تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

این انفجار حوالی ساعت ۷:۳۰ بامداد امروز در منطقۀ تایمنی در مربوطات حوزۀ چهارم هنگامی رخ داد که کاروان موترهای آقای صالح، از محل می‎گذشت.

آقای صالح از این حمله، جان سالم بدر برد.

لحظاتی پس از انفجار، آقای صالح در یک پیام تصویری انفجار بر کاروان موترهایش را تأیید و می‌گوید که در این انفجار شماری از نگهبانانش، زخم برداشته‌اند.

او افزود که خودش نیز از ناحیۀ دست چپ به گونۀ سطحی، زخم برداشته‌است.

او در این پیام می‌افزاید که احتمالأ مردم در این انفجار آسیب دیده و از همۀ شان "معذرت" خواست.

عباد صالح، آقای صالح در پیامی در صحفۀ تویترش نگاشته‎است که او هنگام وقوع انفجار همرای پدرش بوده‌است و به معاون نخست رییس‌جمهور در این رویداد آسیب نرسیده‌است: «من به شما اطمینان می‎دهم که او [معاون نخست رییس‌جمهور] خوب است و همه خوب هستند. هنوز کسی از ما شهید نیست.»

به گفتۀ گواهان، این انفجار برخاسته از یک ماین کنار جاده بوده‌است و درست هنگامی رخ داد که کاروان آقای صالح از محل می‌گذشت.

طالبان می‎‌گویند که این گروه در انفجار، دست ندارند.

هم‌رسانی کنید