Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ولسوالی جانی‌خیل بار دیگر باز پس گرفته شد

مقام‌ها در ولایت پکتیا در شرق کشور می‌گویند که مرکز ولسوالی جانی‌خیل که دو هفته پیش به دست طالبان افتاده بود، از سوی نیروهای دولتی بازپس گرفته شد. 

در دو ماه پسین، این چندین بار است که ولسوالی جانی‌خیل میان نیروهای امنیتی و شورشیان دست به دست می‌شود.

تورن جنرال عبدالواسع میلاد، فرمانده قول اردوی ۲۰۳ تندر می‌گوید که نیروهای کماندو و پولیس ویژه دیشب (پنجشنبه شب) در یک عملیات مرکز ولسوالی جانی‌خیل را از طالبان پس گرفتند.

پیش از این، نزدیک به یک ماه پیش مرکز ولسوالی جانی‌خیل به دست طالبان افتاد اما پس از یک هفته نیروهای دولتی آن را پس گرفته بودند.

مقام‌های امنیتی در پکتیا می‌گویند که دیگر اجازه نخواهند داد که این ولسوالی به دست شورشیان بیافتد.
 

ولسوالی جانی‌خیل بار دیگر باز پس گرفته شد

مقام‌های امنیتی در پکتیا می‌گویند که دیگر اجازه نخواهند داد که این ولسوالی به دست شورشیان بیافتد.

Thumbnail

مقام‌ها در ولایت پکتیا در شرق کشور می‌گویند که مرکز ولسوالی جانی‌خیل که دو هفته پیش به دست طالبان افتاده بود، از سوی نیروهای دولتی بازپس گرفته شد. 

در دو ماه پسین، این چندین بار است که ولسوالی جانی‌خیل میان نیروهای امنیتی و شورشیان دست به دست می‌شود.

تورن جنرال عبدالواسع میلاد، فرمانده قول اردوی ۲۰۳ تندر می‌گوید که نیروهای کماندو و پولیس ویژه دیشب (پنجشنبه شب) در یک عملیات مرکز ولسوالی جانی‌خیل را از طالبان پس گرفتند.

پیش از این، نزدیک به یک ماه پیش مرکز ولسوالی جانی‌خیل به دست طالبان افتاد اما پس از یک هفته نیروهای دولتی آن را پس گرفته بودند.

مقام‌های امنیتی در پکتیا می‌گویند که دیگر اجازه نخواهند داد که این ولسوالی به دست شورشیان بیافتد.
 

هم‌رسانی کنید