Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ولسوالی جانی‎خیل ولایت پکتیا باردیگر به دست طالبان سقوط کرد

یک منبع امنیتی به طلوع‎نیوز ناوقت چهارشنبه گفت که مرکز ولسوالی جانی‌‎خیل ولایت پکتیا پس از نبرد شدید، باردیگر سقوط کرده است.

این منبع می‎افزاید که طالبان دیشب (چهارشنبه شب ۱۸ اسد) حملات شان را برمرکز این ولسوالی شدت دادند و سر انجام مرکز این ولسوالی را، تصرف کردند.

وی اضافه کرد که نیروهای امنیتی درخواست کمک هوایی کردند، اما هیچ کمکی صورت نگرفت و این نیروهای از مرکز این ولسوالی، عقب نشینی کردند.

جانی‏خیل که چندین بار سقوط کرده است برای آخرین بار دوهفته پیش سقوط کرد، اما به روز جمعه نیروهای دولتی مرکز آن را در اداره شان در آوردند، اما پس از پنج روز دوباره این ولسوالی را از دست دادند.

پیش از این مقام‏های محلی دلیل سقوط این ولسوالی را نبود نیروهای کافی گفته بودند و از وزارت داخله خواسته بودند که به کمبود نیروهای پولیس دراین ولسوالی، رسیده‎گی کند.

منبع گفته است که تا کنون هیچ نیروی کمکی به محل فرستاده نشده است.

جانی‎خیل قلب لوی پکتیا نامیده می‎شود و از ولسوالی‌های راهبردی این ولایت است، این در ۱۵۰ کیلومتری شهر گردیز هم مرز با کُرم اجنسی و پاره چنار در آن‎سوی خط دیورند است، این ولسوالی با موسی‎خیل و صبری خوست نیز، مرز مشترک دارد.

جانی‎خیل از رهگذر اقتصادی نیز یکی از ولسوالی‌های مهم است که در آن چندین معدن کرومایت، وجود دارند.

 

ولسوالی جانی‎خیل ولایت پکتیا باردیگر به دست طالبان سقوط کرد

یک منبع امنیتی تأیید می‎کند که ولسوالی جانی‎خیل ولایت پکتیا پس از نبرد شدید، به دست شورشیان سقوط کرد.

تصویر بندانگشتی

یک منبع امنیتی به طلوع‎نیوز ناوقت چهارشنبه گفت که مرکز ولسوالی جانی‌‎خیل ولایت پکتیا پس از نبرد شدید، باردیگر سقوط کرده است.

این منبع می‎افزاید که طالبان دیشب (چهارشنبه شب ۱۸ اسد) حملات شان را برمرکز این ولسوالی شدت دادند و سر انجام مرکز این ولسوالی را، تصرف کردند.

وی اضافه کرد که نیروهای امنیتی درخواست کمک هوایی کردند، اما هیچ کمکی صورت نگرفت و این نیروهای از مرکز این ولسوالی، عقب نشینی کردند.

جانی‏خیل که چندین بار سقوط کرده است برای آخرین بار دوهفته پیش سقوط کرد، اما به روز جمعه نیروهای دولتی مرکز آن را در اداره شان در آوردند، اما پس از پنج روز دوباره این ولسوالی را از دست دادند.

پیش از این مقام‏های محلی دلیل سقوط این ولسوالی را نبود نیروهای کافی گفته بودند و از وزارت داخله خواسته بودند که به کمبود نیروهای پولیس دراین ولسوالی، رسیده‎گی کند.

منبع گفته است که تا کنون هیچ نیروی کمکی به محل فرستاده نشده است.

جانی‎خیل قلب لوی پکتیا نامیده می‎شود و از ولسوالی‌های راهبردی این ولایت است، این در ۱۵۰ کیلومتری شهر گردیز هم مرز با کُرم اجنسی و پاره چنار در آن‎سوی خط دیورند است، این ولسوالی با موسی‎خیل و صبری خوست نیز، مرز مشترک دارد.

جانی‎خیل از رهگذر اقتصادی نیز یکی از ولسوالی‌های مهم است که در آن چندین معدن کرومایت، وجود دارند.

 

هم‌رسانی کنید