Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ولسوالی جانی خیل پکتیا به دست طالبان سقوط کرد

پس از ولسوالی‌های کوهستان در فاریاب و تَیوَره در غور این سومین ولسوالی است که در چهار روز  گذشته به دست طالبان سقوط می‌کند.

جانی خیل در پکتیا، کوهستان در فاریاب و تیوره درغور سه ولسوالی استند که در درازای چهار روز از اداره دولت بیرون شده اند.

نثار احمد عبدالرحیم زی، آمر امنیت فرماندهی پولیس پکتیا گفته است:"هنوز هم جنگ ادامه دارد در آن منطقه ونیروهای کمکی هم فرستاده شده اند."

جانی خیل قلب لوی پکتیا نامیده میشود و از ولسوالی‌های راهبردی این ولایت است، ولسوالی جانی خیل در ۱۵۰ کیلومتری شهر گردیز هم مرز با کُرم اجنسی و پاره چنار در آنسوی خط دیورند است، این ولسوالی با موسی خیل و صبری خوست نیز مرز مشترک دارد.

جانی خیل از رهگذر اقتصادی نیز یکی از ولسوالی‌های مهم است که در آن چندین معدن کرومایت وجود دارند. 

کوهستان در ۱۲۹ کیلومتری شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب موقعیت دارد. این ولسوالی ۱۳۵ روستا و بیش از یکصد هزار جمعیت دارد. 

کوهستان با ولایت‌های غور، بادغیس و سرپل مرز دارد، این ولسوالی به ولسوالی‌های قیصار المار پشتون کوت و گرزیوان فاریاب نیز راه دارد.

آصفه شاداب  مجلس نماینده گان،  فاریاب گفته است:" یک منطقه است که به چند ولایت راه دارد و از چند ولایت میتوانند اکمالات بکنند مخالفان مسلح دولت و افزون بر فاریاب میتوانند چند ولایت دیگر را نیز تحت تاثیر نا امنی ها قرار دهند."

و اما ولسوالی تیوره  در ۲۴۰ کیلومتری فیروز کوه موقعیت دارد، این ولسوالی در غرب با ولسوالیهای پرچمن و گلستان فراه، در جنوب  با ولسوالی باغران هلمند و در شرق و شمال شرق با ولسوالی‌های پساوند شهرک، تولک و ساغر غور که به بند سلما می انجامند هم مرز است،

این ولسوالی یکی از بخشهای تسخیر ناپذیر در دوره جهاد و مقاومت بود.

جمعه خان، عدیل فرمانده پولیس حوزه ۶۰۶ انصار گفته است:" به هیچ بیگانه یی اجازه نمی دهیم که آرزو های مردم را صدمه برسانند."

در همین حال وزارت دفاع ملی بار ملامتی جنگ را بر دوش پاکستان می گذارد.

دولت وزیری، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفته است:"فشار های از طرف جامعه جهانی بر حکومت پاکستان وارد شده است به ویژه از سوی ایالات متحده امریکا پاکستان تمامی مخالفان مسلح را تشویق کرده است که بیایند به افغانستان و حمله های خود را شدید بسازند."

نبرد ها در افغانستان در دو یا سه هفته پسین شدت گرفته اند، هم اکنون بیش از ۱۰ ولایت  کشور گواه نبرد های سختی و کم پیشینه یی استند.

ولسوالی جانی خیل پکتیا به دست طالبان سقوط کرد

نبرد ها در افغانستان در دو یا سه هفته پسین شدت گرفته اند، هم اکنون بیش از ۱۰ ولایت  کشور گواه نبرد های سختی و کم پیشینه یی استند.

Thumbnail

پس از ولسوالی‌های کوهستان در فاریاب و تَیوَره در غور این سومین ولسوالی است که در چهار روز  گذشته به دست طالبان سقوط می‌کند.

جانی خیل در پکتیا، کوهستان در فاریاب و تیوره درغور سه ولسوالی استند که در درازای چهار روز از اداره دولت بیرون شده اند.

نثار احمد عبدالرحیم زی، آمر امنیت فرماندهی پولیس پکتیا گفته است:"هنوز هم جنگ ادامه دارد در آن منطقه ونیروهای کمکی هم فرستاده شده اند."

جانی خیل قلب لوی پکتیا نامیده میشود و از ولسوالی‌های راهبردی این ولایت است، ولسوالی جانی خیل در ۱۵۰ کیلومتری شهر گردیز هم مرز با کُرم اجنسی و پاره چنار در آنسوی خط دیورند است، این ولسوالی با موسی خیل و صبری خوست نیز مرز مشترک دارد.

جانی خیل از رهگذر اقتصادی نیز یکی از ولسوالی‌های مهم است که در آن چندین معدن کرومایت وجود دارند. 

کوهستان در ۱۲۹ کیلومتری شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب موقعیت دارد. این ولسوالی ۱۳۵ روستا و بیش از یکصد هزار جمعیت دارد. 

کوهستان با ولایت‌های غور، بادغیس و سرپل مرز دارد، این ولسوالی به ولسوالی‌های قیصار المار پشتون کوت و گرزیوان فاریاب نیز راه دارد.

آصفه شاداب  مجلس نماینده گان،  فاریاب گفته است:" یک منطقه است که به چند ولایت راه دارد و از چند ولایت میتوانند اکمالات بکنند مخالفان مسلح دولت و افزون بر فاریاب میتوانند چند ولایت دیگر را نیز تحت تاثیر نا امنی ها قرار دهند."

و اما ولسوالی تیوره  در ۲۴۰ کیلومتری فیروز کوه موقعیت دارد، این ولسوالی در غرب با ولسوالیهای پرچمن و گلستان فراه، در جنوب  با ولسوالی باغران هلمند و در شرق و شمال شرق با ولسوالی‌های پساوند شهرک، تولک و ساغر غور که به بند سلما می انجامند هم مرز است،

این ولسوالی یکی از بخشهای تسخیر ناپذیر در دوره جهاد و مقاومت بود.

جمعه خان، عدیل فرمانده پولیس حوزه ۶۰۶ انصار گفته است:" به هیچ بیگانه یی اجازه نمی دهیم که آرزو های مردم را صدمه برسانند."

در همین حال وزارت دفاع ملی بار ملامتی جنگ را بر دوش پاکستان می گذارد.

دولت وزیری، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفته است:"فشار های از طرف جامعه جهانی بر حکومت پاکستان وارد شده است به ویژه از سوی ایالات متحده امریکا پاکستان تمامی مخالفان مسلح را تشویق کرده است که بیایند به افغانستان و حمله های خود را شدید بسازند."

نبرد ها در افغانستان در دو یا سه هفته پسین شدت گرفته اند، هم اکنون بیش از ۱۰ ولایت  کشور گواه نبرد های سختی و کم پیشینه یی استند.

هم‌رسانی کنید