Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وکیل مدافع کرام‌الدین کریم اتهام‌ها بر او را رد می‌کند

آیو سگموند که شهروند خارجی است و ادعا می‌کند که وکیل مدافع کرام‌الدین کریم، رییس پیشین فدراسیون فتبال کشور می‌باشد، اتهام‌های آزار و اذیت جنسی دختران فتبال‌باز بر کرام‌الدین کریم را رد می‌کند.

وکیل مدافع آقای کریم، می‌گوید در دیداری‌که با دختران فتبال‌باز، مسؤولان لوی سارنوالی، فدراسیون فتبال و خود کرام‌الدین کریم داشته‌است، هیچ کسی را که ادعای مستقیم بر موکلش داشته باشد سراغ نکرده‌است.

آیو سگموند گفت: «تاکنون شواهد این پرونده بربنیاد هیچ نظام قانونی معیاری نبوده‌اند و این بد است؛ زیرا تاکنون سبب تصمیم‌گیری‌های بدی شده‌است.»

در حدود سه هفته پیش، پس از آن‌که فدراسیون بین‌المللی فتبال (فیفا) آقای کریم را در پیوند به این اتهام‌ها، برای همیشه از فعالیت‌های مربوط به فتبال منبع و نیز جریمه نقدی کرد، لوی سارنوالی نیز فرمان بازداشت اورا همه‌گان کرد که یک ماه پیش از این تصمیم فیفا صادر شده بود.

از آن زمان تاکنون از آقای کریم خبری نیست و معلوم نیست که در کجا به‌سر می‌برد.

وکیل مدافع رییس پشین فدراسیون فتبال، هرچند از دیدارش با کرام‌الدین کریم سخن می‌زند، اما از جای بود و باش وی چیزی نمی‌گوید: «گام بعدی برای من، محاکمۀ عادلانه در دادگاه جهانی ورزش است که عالی ترین دادگاه برای مسایل ورزشی است. این هدف من است.»

سگموند می‌گوید که آقای کریم به علت بی باوری به نهادهای عدلی و قضایی، به سارنوالی حاضر نشده‌است.

اما، لوی سارنوالی می‌گوید که وکیل مدافع کرام‌الدین کریم تاکنون به لوی سارنوالی نیامده است و تمامی تصمیم‌هایی که در برابر کرام‌الدین کریم گرفته شده‌اند، بربنیاد قانون بوده‌اند.

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی گفت: «سارنوالی افغانستان بربنیاد مادۀ ۱۳۴ قانون اساسی کشور مکلف به تطبیق قوانین نافذه در داخل افغانستان است واجرأت سارنوالی در ارتباط به ادعای آزار واذیت جنسی بانوان در مربوطات فدراسیون فتبال افغانستان در روشنایی قوانین افغانستان و مستقلانه و بی طرفانه صورت گرفته‌است.»

خالده پوپل، مربی پیشین تیم ملی فتبال بانوان افغانستان سال گذشته ادعا کرد که شماری از مسؤولان فدراسیون فتبال افغانستان به شمول کرام‌الدین کریم دختران فتبال‌باز را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده‌اند.

وکیل مدافع کرام‌الدین کریم اتهام‌ها بر او را رد می‌کند

وکیل مدافع آقای کریم می‌گوید که آقای کریم به علت بی باوری به نهادهای عدلی و قضایی، به سارنوالی حاضر نشده‌است.

تصویر بندانگشتی

آیو سگموند که شهروند خارجی است و ادعا می‌کند که وکیل مدافع کرام‌الدین کریم، رییس پیشین فدراسیون فتبال کشور می‌باشد، اتهام‌های آزار و اذیت جنسی دختران فتبال‌باز بر کرام‌الدین کریم را رد می‌کند.

وکیل مدافع آقای کریم، می‌گوید در دیداری‌که با دختران فتبال‌باز، مسؤولان لوی سارنوالی، فدراسیون فتبال و خود کرام‌الدین کریم داشته‌است، هیچ کسی را که ادعای مستقیم بر موکلش داشته باشد سراغ نکرده‌است.

آیو سگموند گفت: «تاکنون شواهد این پرونده بربنیاد هیچ نظام قانونی معیاری نبوده‌اند و این بد است؛ زیرا تاکنون سبب تصمیم‌گیری‌های بدی شده‌است.»

در حدود سه هفته پیش، پس از آن‌که فدراسیون بین‌المللی فتبال (فیفا) آقای کریم را در پیوند به این اتهام‌ها، برای همیشه از فعالیت‌های مربوط به فتبال منبع و نیز جریمه نقدی کرد، لوی سارنوالی نیز فرمان بازداشت اورا همه‌گان کرد که یک ماه پیش از این تصمیم فیفا صادر شده بود.

از آن زمان تاکنون از آقای کریم خبری نیست و معلوم نیست که در کجا به‌سر می‌برد.

وکیل مدافع رییس پشین فدراسیون فتبال، هرچند از دیدارش با کرام‌الدین کریم سخن می‌زند، اما از جای بود و باش وی چیزی نمی‌گوید: «گام بعدی برای من، محاکمۀ عادلانه در دادگاه جهانی ورزش است که عالی ترین دادگاه برای مسایل ورزشی است. این هدف من است.»

سگموند می‌گوید که آقای کریم به علت بی باوری به نهادهای عدلی و قضایی، به سارنوالی حاضر نشده‌است.

اما، لوی سارنوالی می‌گوید که وکیل مدافع کرام‌الدین کریم تاکنون به لوی سارنوالی نیامده است و تمامی تصمیم‌هایی که در برابر کرام‌الدین کریم گرفته شده‌اند، بربنیاد قانون بوده‌اند.

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی گفت: «سارنوالی افغانستان بربنیاد مادۀ ۱۳۴ قانون اساسی کشور مکلف به تطبیق قوانین نافذه در داخل افغانستان است واجرأت سارنوالی در ارتباط به ادعای آزار واذیت جنسی بانوان در مربوطات فدراسیون فتبال افغانستان در روشنایی قوانین افغانستان و مستقلانه و بی طرفانه صورت گرفته‌است.»

خالده پوپل، مربی پیشین تیم ملی فتبال بانوان افغانستان سال گذشته ادعا کرد که شماری از مسؤولان فدراسیون فتبال افغانستان به شمول کرام‌الدین کریم دختران فتبال‌باز را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده‌اند.

هم‌رسانی کنید