Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ویروس کرونا چقدر در افغانستان جدی گرفته می‌شود؟

در حالی‌که سازمان جهانی بهداشت، اعلام کرده‌است که ویروس کرونا اکنون به مرحلۀ همه‌گیر جهانی رسیده‌است، اما حکومت و شهروندان افغانستان این ویروس را چقدر جدی گرفته‌اند؟

رییس‌جمهور غنی، شب گذشته نشست شورای امنیت را ریاست کرد و در آن چگونگی مقابله و پیشگیری ویروس کرونا را به بحث گرفت.

دفتر شورای امنیت ملی می‌گوید که در این نشست تأکید شده‌است که تدابیر جدی برای مقابله با این ویروس گرفته شود و نیز جشن نو روز برگزار نخواهد شد.

جاوید فیصل، سخن‌گوی دفتر شورای امنیت گفت: «شورای امنیت، روز گذشته نشستی را به رهبری رییس‌جمهور [برگزار کرد] و فیصله کرد که برای مبارزه با ویروس کرونا، برای صحت عامه تمام کشور، به ویژه در مرز ایران تدابیر را جدی کنند.»

ریاست‌جمهوری، مراسم یادبود از بیست و پنجمین سال‌‎روز جان باختن عبدالعلی مزاری را که قرار بود امروز در ارگ برگزار شود نیز بدلیل پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، برگزار نکرد و رییس‌جمهور پیامش را از طریق یک ویدیو با مردم شریک ساخت.

وزارت صحت‌عامه افغانستان می‌گوید که تا کنون ۱۶۵رویداد مشکوک کرونا در افغانستان دیده شده‌اند، اما از این میان هفت رویداد آن مثبت تشخیص داده شده‌اند.

درهمین حال، پاکستان از ثبت دو رویداد مثبت کرونا در مرز تورخم خبرداده‌است. برخی از رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که یک بیمار کووید نزده شهروند افغانستان درهنگام بررسی، از تورخم به افغانستان برگردانیده ه شده‌است و دومی یک کارمند سفارت پاکستان در کابل بوده‌است که او نیز هنگام ورود به پاکستان در تورخم شناسایی شد.

در پی این همه، سفارت پاکستان فعالیت بخش صدور ویزه را درکابل برای چند روز متوقف کرده‌است.

افغانستان از رهگذر واگیرشدن بیماری کویدنزده بسیار آسیب‌پذیر به شمار می‌رود؛ چنان‌که روزانه هزاران تن از ترس کرونا از ایران به افغانستان فرار می‌کنند.

ویروس کرونا که نخست سه پیش در چین شیوع یافت، اکنون به بیش از صد کشور جهان به‌شمول ایران، کوریایی جنوبی، بریتانیا و ایالات متحده امریکا گسترش یافته‌است.

اما، به نظر می‌رسد که در افغانستان کرونا به اندازه خطرناکی این ویروس، جدی گرفته نمی‌شود.

لطف الله ستاری، باشندۀ کابل گفت: «ویروس، ویروس است دیگر؛ این را گفته نمی‌توانیم که این مسلمان است این کافر است.»

سید ریاض هاشمی،باشندۀ دیگر کابل نیز بیان داشت: «به اندازه‌یی که آگاهی عامه به مردم داده می‌شد، داده نشده‌است.»

وزارت صحت، می‌گوید که تلاش‌ها برای فراهم آوری امکانات برای مبارزه با این ویروس ادامه دارند؛ اما مردم کشور نیز باید این بیماری کوید نزده را جدی بگیرند و به رهنمودهای بهداشتی عمل کنند.

ویروس کرونا چقدر در افغانستان جدی گرفته می‌شود؟

وزارت صحت‌عامه افغانستان می‌گوید که تا کنون ۱۶۵رویداد مشکوک کرونا در افغانستان دیده شده‌اند، اما از این میان هفت رویداد آن مثبت تشخیص داده شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

در حالی‌که سازمان جهانی بهداشت، اعلام کرده‌است که ویروس کرونا اکنون به مرحلۀ همه‌گیر جهانی رسیده‌است، اما حکومت و شهروندان افغانستان این ویروس را چقدر جدی گرفته‌اند؟

رییس‌جمهور غنی، شب گذشته نشست شورای امنیت را ریاست کرد و در آن چگونگی مقابله و پیشگیری ویروس کرونا را به بحث گرفت.

دفتر شورای امنیت ملی می‌گوید که در این نشست تأکید شده‌است که تدابیر جدی برای مقابله با این ویروس گرفته شود و نیز جشن نو روز برگزار نخواهد شد.

جاوید فیصل، سخن‌گوی دفتر شورای امنیت گفت: «شورای امنیت، روز گذشته نشستی را به رهبری رییس‌جمهور [برگزار کرد] و فیصله کرد که برای مبارزه با ویروس کرونا، برای صحت عامه تمام کشور، به ویژه در مرز ایران تدابیر را جدی کنند.»

ریاست‌جمهوری، مراسم یادبود از بیست و پنجمین سال‌‎روز جان باختن عبدالعلی مزاری را که قرار بود امروز در ارگ برگزار شود نیز بدلیل پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، برگزار نکرد و رییس‌جمهور پیامش را از طریق یک ویدیو با مردم شریک ساخت.

وزارت صحت‌عامه افغانستان می‌گوید که تا کنون ۱۶۵رویداد مشکوک کرونا در افغانستان دیده شده‌اند، اما از این میان هفت رویداد آن مثبت تشخیص داده شده‌اند.

درهمین حال، پاکستان از ثبت دو رویداد مثبت کرونا در مرز تورخم خبرداده‌است. برخی از رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که یک بیمار کووید نزده شهروند افغانستان درهنگام بررسی، از تورخم به افغانستان برگردانیده ه شده‌است و دومی یک کارمند سفارت پاکستان در کابل بوده‌است که او نیز هنگام ورود به پاکستان در تورخم شناسایی شد.

در پی این همه، سفارت پاکستان فعالیت بخش صدور ویزه را درکابل برای چند روز متوقف کرده‌است.

افغانستان از رهگذر واگیرشدن بیماری کویدنزده بسیار آسیب‌پذیر به شمار می‌رود؛ چنان‌که روزانه هزاران تن از ترس کرونا از ایران به افغانستان فرار می‌کنند.

ویروس کرونا که نخست سه پیش در چین شیوع یافت، اکنون به بیش از صد کشور جهان به‌شمول ایران، کوریایی جنوبی، بریتانیا و ایالات متحده امریکا گسترش یافته‌است.

اما، به نظر می‌رسد که در افغانستان کرونا به اندازه خطرناکی این ویروس، جدی گرفته نمی‌شود.

لطف الله ستاری، باشندۀ کابل گفت: «ویروس، ویروس است دیگر؛ این را گفته نمی‌توانیم که این مسلمان است این کافر است.»

سید ریاض هاشمی،باشندۀ دیگر کابل نیز بیان داشت: «به اندازه‌یی که آگاهی عامه به مردم داده می‌شد، داده نشده‌است.»

وزارت صحت، می‌گوید که تلاش‌ها برای فراهم آوری امکانات برای مبارزه با این ویروس ادامه دارند؛ اما مردم کشور نیز باید این بیماری کوید نزده را جدی بگیرند و به رهنمودهای بهداشتی عمل کنند.

هم‌رسانی کنید