Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وینی‌کومار به حیث سفیر تازۀ هند در افغانستان کارش را آغاز کرد

دفتر رسانه‌های ریاست‌جمهوری می‌گوید که وینی کومار، به عنوان سفیر تازۀ هند در افغانستان کارش را آغاز کرد.

در خبرنامه‌یی که این دفتر به رسانه‌ها فرستاده، آمده است که رییس‌جمهور غنی، پیش از چاشت روز دوشنبه، اعتماد نامۀ آقای کومار را پذیرفته است.

بربیناد این خبرنامه، دوطرف در خصوص گسترش روابط و همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف میان افغانستان و هند گفت‌وگو کرده اند.

از سویی هم، سفیر جدید هند در افغانستان، گفته است که تلاش خواهد کرد تا روابط میان افغانستان و هند را مستحکم تر سازد.

وینی‌کومار به حیث سفیر تازۀ هند در افغانستان کارش را آغاز کرد

دفتر رسانه‎های ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که رییس‌جمهور غنی، پیش از چاشت روز دوشنبه، اعتماد نامۀ سفیر جدید هند در افغانستان را پذیرفته است.

تصویر بندانگشتی

دفتر رسانه‌های ریاست‌جمهوری می‌گوید که وینی کومار، به عنوان سفیر تازۀ هند در افغانستان کارش را آغاز کرد.

در خبرنامه‌یی که این دفتر به رسانه‌ها فرستاده، آمده است که رییس‌جمهور غنی، پیش از چاشت روز دوشنبه، اعتماد نامۀ آقای کومار را پذیرفته است.

بربیناد این خبرنامه، دوطرف در خصوص گسترش روابط و همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف میان افغانستان و هند گفت‌وگو کرده اند.

از سویی هم، سفیر جدید هند در افغانستان، گفته است که تلاش خواهد کرد تا روابط میان افغانستان و هند را مستحکم تر سازد.

هم‌رسانی کنید