Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پاسخ مشروط طالبان به فراخوان کاروان صلح در هلمند

قاری یوسف احمدی، سخن‌گوی طالبان با فرستادن پیام شنیداری به رسانه‌ها می‌گوید که رهبری طالبان از خواست کاروان صلح باشنده‌گان هلمند  مشروط بر این پشتیبانی می‌کنند که حکومت در نخست آتش بس را اعلام کند و سپس نیروهای خارجی  پایگاه‌های شورابک ولایت هلمند و میدان هوایی کندهار را ترک کنند.

در این نوار گفته شده است که طالبان، اعضای کاروان صلح هلمند را می پذیرند اما پیش از آن این کاروان باید ضمانت کند که نیروهای خارجی در پایگاه شورابگ هلمند و پایگاه هوایی کندهار، آتش بس می کنند.

در همین حال، نماینده‌گان کاروان صلح هلمند می‌گویند که  گفت‌وگوها را در بارۀ این پیش شرط‌های طالبان با مقام‌های محلی حکومت در این ولایت آغاز کرده اند.

یس قاشمی، یک تحصن کننده گفت: «ما از هر دو طرف می‌خواهیم که به جنگ پایان دهند! ما خبر شدیم که حکومت عملیات های تازه را براه انداخته است، نماینده‌گان ما امروز هم در حال گفت‌وگو با حکومت استند و می خواهند بدانند که دولت به ما چه می گوید؛ آیا دولت به صلح گردن می نهد یا خیر؟»

صفت الله ساروان، تحصن کنندۀ دیگر نیز افزود: «امروز مذاکرات ما با ادارۀ امنیتی هلمند در جریان است همچنان با مقام های حکومتی تا در بارۀ صلح به تفاهم برسیم.» 

این در حالی است که برای نخستین بار، زنان در هلمند نیز در جمع تحصن کننده گان پیوسته اند و خواهان تأمین صلح استند.

خیال بی بی، یکی از این تحصن کننده می گوید: «بخاطر رضای خدا باید صلح کنند تا اسلام برقرار بماند و جنگ خاتمه یابد. ما برای همین اینجا آمده ایم.»

بی بی نوریه، تحصن کنندۀ دیگر نیز می افزاید: «افغانستان از بیوه زنان و یتیمان پر شده است. امیدواریم که در افغانستان صلح بیاید.» 

این در حالی است که شام روز جمعه گذشته، در یک حملۀ انتحاری در نزدیک ورزشگاهی در شهر لشکرگاه دست کم شانزده تن جان باختند و پنجاه و پنج تن دیگر زخم برداشتند.

پس از آن، شماری از جوانان و فعالان جامعه مدنی هلمند  چادر تحصن در لشکرگاه برپا کردند.

آنان می‌گویند که حاضراستند برای تشویق طالبان به گفت‌وگوهای صلح به بخش‌های زیرنفوذ طالبان به ویژه ولسوالی موسی قلعه بروند.

پاسخ مشروط طالبان به فراخوان کاروان صلح در هلمند

یکی از سخن‌گویان طالبان با فرستاده پیام صوتی می‌گوید که خواست اعضای کاروان صلح هلمند را می پذیرند  اما پیش از آن این کاروان باید ضمانت نیروهای خارجی را درپایگاه شوراب هلمند وپایگاه هوایی کندهار درباره برقراری آتش بس به دست آورند.

Thumbnail

قاری یوسف احمدی، سخن‌گوی طالبان با فرستادن پیام شنیداری به رسانه‌ها می‌گوید که رهبری طالبان از خواست کاروان صلح باشنده‌گان هلمند  مشروط بر این پشتیبانی می‌کنند که حکومت در نخست آتش بس را اعلام کند و سپس نیروهای خارجی  پایگاه‌های شورابک ولایت هلمند و میدان هوایی کندهار را ترک کنند.

در این نوار گفته شده است که طالبان، اعضای کاروان صلح هلمند را می پذیرند اما پیش از آن این کاروان باید ضمانت کند که نیروهای خارجی در پایگاه شورابگ هلمند و پایگاه هوایی کندهار، آتش بس می کنند.

در همین حال، نماینده‌گان کاروان صلح هلمند می‌گویند که  گفت‌وگوها را در بارۀ این پیش شرط‌های طالبان با مقام‌های محلی حکومت در این ولایت آغاز کرده اند.

یس قاشمی، یک تحصن کننده گفت: «ما از هر دو طرف می‌خواهیم که به جنگ پایان دهند! ما خبر شدیم که حکومت عملیات های تازه را براه انداخته است، نماینده‌گان ما امروز هم در حال گفت‌وگو با حکومت استند و می خواهند بدانند که دولت به ما چه می گوید؛ آیا دولت به صلح گردن می نهد یا خیر؟»

صفت الله ساروان، تحصن کنندۀ دیگر نیز افزود: «امروز مذاکرات ما با ادارۀ امنیتی هلمند در جریان است همچنان با مقام های حکومتی تا در بارۀ صلح به تفاهم برسیم.» 

این در حالی است که برای نخستین بار، زنان در هلمند نیز در جمع تحصن کننده گان پیوسته اند و خواهان تأمین صلح استند.

خیال بی بی، یکی از این تحصن کننده می گوید: «بخاطر رضای خدا باید صلح کنند تا اسلام برقرار بماند و جنگ خاتمه یابد. ما برای همین اینجا آمده ایم.»

بی بی نوریه، تحصن کنندۀ دیگر نیز می افزاید: «افغانستان از بیوه زنان و یتیمان پر شده است. امیدواریم که در افغانستان صلح بیاید.» 

این در حالی است که شام روز جمعه گذشته، در یک حملۀ انتحاری در نزدیک ورزشگاهی در شهر لشکرگاه دست کم شانزده تن جان باختند و پنجاه و پنج تن دیگر زخم برداشتند.

پس از آن، شماری از جوانان و فعالان جامعه مدنی هلمند  چادر تحصن در لشکرگاه برپا کردند.

آنان می‌گویند که حاضراستند برای تشویق طالبان به گفت‌وگوهای صلح به بخش‌های زیرنفوذ طالبان به ویژه ولسوالی موسی قلعه بروند.

هم‌رسانی کنید