تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

پاکستان اقامت مهاجران افغان را تا دوماه دیگر تمدید کرد

کابینۀ حکومت مرکزی پاکستان، اعلام کرده است آنعده از مهاجران افغان ‌که در این کشور ثبت نام شده‌اند، می‌توانند تا شصت روز دیگر در این کشور بمانند.

در یک خبرنامه یی که از سوی دفتر نخست‌ وزیر پاکستان، نشر شده، آمده‌است: «کابینه، ۶۰ روز دیگر را برای ثبت کارت مدرک مهاجران افغان، تمدید کرد.»

قرار است این طرح کابینۀ پاکستان، به ۱۱۴ناحیه در نقاط گونا‌گون این کشور، از جمله بلوچستان، سند، خیبر پختونخوا و پنجاب جنوب، پخش شود.

این تصمیم پاکستان، در پی یک توافق نامۀ سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و کمیساری سازمان ملل متحد، صورت گرفته است.

این در حالی است که مهلت پیشین حکومت پاکستان به مهاجران افغان، در پایان ماه جنوری میلادی پایان می یافت.

هرچند در حدود یک میلیون مهاجر افغان در پاکستان ثبت‌شده استند، اما بیش‌ از یک میلیون دیگر مدرک‌های قانونی بودوباش ندارند و حکومت پاکستان خواستار ثبت‌شدن آنان، یاهم بیرون‌شدن‌شان از این کشور است.

افغانستان

پاکستان اقامت مهاجران افغان را تا دوماه دیگر تمدید کرد

دفتر نخست وزیر پاکستان می گوید که کابینۀ این کشور، اقامت مهاجران افغان در پاکستان را تا دوماه دیگر تمدید کرده است.

تصویر بندانگشتی

کابینۀ حکومت مرکزی پاکستان، اعلام کرده است آنعده از مهاجران افغان ‌که در این کشور ثبت نام شده‌اند، می‌توانند تا شصت روز دیگر در این کشور بمانند.

در یک خبرنامه یی که از سوی دفتر نخست‌ وزیر پاکستان، نشر شده، آمده‌است: «کابینه، ۶۰ روز دیگر را برای ثبت کارت مدرک مهاجران افغان، تمدید کرد.»

قرار است این طرح کابینۀ پاکستان، به ۱۱۴ناحیه در نقاط گونا‌گون این کشور، از جمله بلوچستان، سند، خیبر پختونخوا و پنجاب جنوب، پخش شود.

این تصمیم پاکستان، در پی یک توافق نامۀ سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و کمیساری سازمان ملل متحد، صورت گرفته است.

این در حالی است که مهلت پیشین حکومت پاکستان به مهاجران افغان، در پایان ماه جنوری میلادی پایان می یافت.

هرچند در حدود یک میلیون مهاجر افغان در پاکستان ثبت‌شده استند، اما بیش‌ از یک میلیون دیگر مدرک‌های قانونی بودوباش ندارند و حکومت پاکستان خواستار ثبت‌شدن آنان، یاهم بیرون‌شدن‌شان از این کشور است.

هم‌رسانی کنید