Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پاکستان برای بیماران افغان در مرز تورخم «ویزۀ عاجل» می‌دهد

یک مقام ارشد پاکستانی گفته‌است که این کشور برای شهروندانِ بیمارِ افغانستان در مرز تورخم، «ویزۀ عاجل» می‌دهد تا به مشکل آنان در این بخش رسیده‌گی شود.

ناصر علی خان، وزیر داخلۀ پاکستان در دیدار با برخی از سربازان و فرماندهان نیروهای مرزی افغانستان گفت که برای زمینه‌سازی سفر آسان به بیماران افغان که برای درمان به پاکستان می‌روند، پس از این سهولت توزیع ویزه‌یی که هنگام ورود به پاسپورت‌های بیماران در گذرگاه تورخم زده خواهد شد، فراهم می‌شود.

پیش از این شهروندان افغانستان ناگزیر بودند که ویزه‌‌های پاکستان را از سفارت این کشور در کابل یا قنسلگری‌های آن در شهرهای بزرگ کشور به دست آورند.

پاکستان برای بیماران افغان در مرز تورخم «ویزۀ عاجل» می‌دهد

ناصر علی خان، وزیر داخلۀ پاکستان گفت که برای زمینه‌سازی سفر آسان به شهروندان بیمار افغانستان که برای درمان به پاکستان می‌روند، هنگام ورود، به گذرنامه‌های این بیماران در گذرگاۀ تورخم ویزه زده خواهد شد.

Thumbnail

یک مقام ارشد پاکستانی گفته‌است که این کشور برای شهروندانِ بیمارِ افغانستان در مرز تورخم، «ویزۀ عاجل» می‌دهد تا به مشکل آنان در این بخش رسیده‌گی شود.

ناصر علی خان، وزیر داخلۀ پاکستان در دیدار با برخی از سربازان و فرماندهان نیروهای مرزی افغانستان گفت که برای زمینه‌سازی سفر آسان به بیماران افغان که برای درمان به پاکستان می‌روند، پس از این سهولت توزیع ویزه‌یی که هنگام ورود به پاسپورت‌های بیماران در گذرگاه تورخم زده خواهد شد، فراهم می‌شود.

پیش از این شهروندان افغانستان ناگزیر بودند که ویزه‌‌های پاکستان را از سفارت این کشور در کابل یا قنسلگری‌های آن در شهرهای بزرگ کشور به دست آورند.

هم‌رسانی کنید