تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

پایان آتش‌بس یک‌جانبۀ حکومت و احتمال آغاز عملیات نیروهای امنیتی

قرار است آتش‌بس ۱۷ روزۀ حکومت در برابر طالبان، در ختم امروز (جمعه ۸سرطان) پایان یابد.

رییس‌جمهور غنی، به مناسبت فراه رسیدن عید رمضان هفت روز را در برابر طالبان آتش‌بس اعلام کرد که پس از آن گروه طالبان نیز سه روز عید را آتش‌بس کردند.

اما در آستانۀ ختم آتش‌بس طالبان، رییس‌جمهور غنی بار دیگر آتش‌بس را برای ده روز تمدید کرد و از طالبان نیز خواست که آتش‌بس شان را تمدید کنند – در خواستی که از سوی گروه طالبان پاسخی نیافت و جنگ‌جویان این گروه حمله‌های شان بر نیروهای امنیتی را از سرگرفتند.

از آن زمان تاکنون، نیروهای امنیتی در حالت دفاعی قرار دارند و به گفتۀ وزارت دفاع، اگر رییس‌جمهور بار دیگر آتش‌بس را تمدید نکند، نیروهای امنیتی حالت تهاجمی خواهند گرفت و عملیات‌های شان را از سر خواهند گرفت.

محمدرادمنش، سرپرست دفتر سخن‌گوی وزارت دفاع در این باره گفت: «ما حاضر استیم که به همه تهدیدات پاسخ بدهیم.»

این در حالی است که نیروهای دولتی، هم اکنون در نُه ولایت کشور سرگرم دفع تحرکات طالبان استند. از این میان، ولایت‌های فاریاب، کندز و وردک گواه نبردهای سنگین میان نیروهای دولتی و طالبان استند.

به موجب این نبردها در فاریاب، شماری از باشنده‌گان این ولایت از پنج روز به این سو در شهر میمنه دست به اعتراض زده اند.

به گفتۀ آنان، وضعیت در این ولایت به اندازه‎یی شکننده است که احتمال سقوط مرکز این ولایت به دست طالبان متصور است: برای مان شرط نگذارید امنیت را برای مان بیاورید؛ ازخدا بترسید.»

با این همه، یکی از منصوبان پولیس در این ولایت، از کمبود تجهیزات شکایت و دارد و می‌گوید که تحکیمات درست نیست و  جنگ افزار سنگین و جود ندارند.

آتش‌بس‌های حکومت و طالبان هرچند باعث شدند که روزهای عید بدور از دغدغه‌های امنیتی سپری شوند، اما شماری از آگاهان و نماینده‌گان مجلس به این بارو اند که تمدید آتش‌بس یک جانبه از سوی حکومت، بر وضعیت امنیتی در کشور تأثیر منفی گذاشته است.

افغانستان

پایان آتش‌بس یک‌جانبۀ حکومت و احتمال آغاز عملیات نیروهای امنیتی

هرچند تا ساعاتی دیگر آتش‌بس ده روزۀ حکومت با طالبان پایان می‌یابد، اما حکومت به گونۀ رسمی در بارۀ احتمال تمدید این آتش‌بس و یا هم آغاز عملیات نظامی در برابر طالبان چیزی نمی‌گوید.

تصویر بندانگشتی

قرار است آتش‌بس ۱۷ روزۀ حکومت در برابر طالبان، در ختم امروز (جمعه ۸سرطان) پایان یابد.

رییس‌جمهور غنی، به مناسبت فراه رسیدن عید رمضان هفت روز را در برابر طالبان آتش‌بس اعلام کرد که پس از آن گروه طالبان نیز سه روز عید را آتش‌بس کردند.

اما در آستانۀ ختم آتش‌بس طالبان، رییس‌جمهور غنی بار دیگر آتش‌بس را برای ده روز تمدید کرد و از طالبان نیز خواست که آتش‌بس شان را تمدید کنند – در خواستی که از سوی گروه طالبان پاسخی نیافت و جنگ‌جویان این گروه حمله‌های شان بر نیروهای امنیتی را از سرگرفتند.

از آن زمان تاکنون، نیروهای امنیتی در حالت دفاعی قرار دارند و به گفتۀ وزارت دفاع، اگر رییس‌جمهور بار دیگر آتش‌بس را تمدید نکند، نیروهای امنیتی حالت تهاجمی خواهند گرفت و عملیات‌های شان را از سر خواهند گرفت.

محمدرادمنش، سرپرست دفتر سخن‌گوی وزارت دفاع در این باره گفت: «ما حاضر استیم که به همه تهدیدات پاسخ بدهیم.»

این در حالی است که نیروهای دولتی، هم اکنون در نُه ولایت کشور سرگرم دفع تحرکات طالبان استند. از این میان، ولایت‌های فاریاب، کندز و وردک گواه نبردهای سنگین میان نیروهای دولتی و طالبان استند.

به موجب این نبردها در فاریاب، شماری از باشنده‌گان این ولایت از پنج روز به این سو در شهر میمنه دست به اعتراض زده اند.

به گفتۀ آنان، وضعیت در این ولایت به اندازه‎یی شکننده است که احتمال سقوط مرکز این ولایت به دست طالبان متصور است: برای مان شرط نگذارید امنیت را برای مان بیاورید؛ ازخدا بترسید.»

با این همه، یکی از منصوبان پولیس در این ولایت، از کمبود تجهیزات شکایت و دارد و می‌گوید که تحکیمات درست نیست و  جنگ افزار سنگین و جود ندارند.

آتش‌بس‌های حکومت و طالبان هرچند باعث شدند که روزهای عید بدور از دغدغه‌های امنیتی سپری شوند، اما شماری از آگاهان و نماینده‌گان مجلس به این بارو اند که تمدید آتش‌بس یک جانبه از سوی حکومت، بر وضعیت امنیتی در کشور تأثیر منفی گذاشته است.

هم‌رسانی کنید