تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

پایان گردهمایی امام ابوحنیفه؛ عالمان دین بر میانه‌روی تأکید کردند

دومین گردهمایی جهانی امام ابوحنیفه، پایه‌گذار مذهب حنفی، که برای دو روز در کابل برگزار شده بود، امروز (پنج‌شنبه، ۳۰جوزا) به پایان رسید.

در این گردهمایی، یک‌هزار عالم دین اسلام از داخل افغانستان و یک صد عالم دین اسلام از کشورهای اسلامی دیگر شرکت کرده بودند و دربارۀ فقۀ حنفی و شخصیت امام ابوحنیفه بحث کردند.

برخی از شرکت کننده‌گان این گردهمایی، ترویج اندیشه‌های امام ابوحنیفه و توجه بیشتر را  به فقۀ حنفی در پیکار با هراس‌افگنی و تندروی اثرگذار دانستند و بر میانه‌روی تأکید کردند.

عبدالرب الرسول سیاف، یکی از رهبران جهادی در سخن‌رانی‌اش در پایان این گردهمایی از طالبان نیز خواست که خواست‌های شان را از راه گفت‌وگو مطرح کنند و از جنگ دست بردارند.

آقای سیاف افزود: «باید بشینیم اختلاف‌های خودرا از طریق تفاهم حل کنیم. ضرورت به جنگ نیست! باید به جنگ نقطۀ پایان بدهیم و باید به جنگ نه بگویم.»

رییس‌جمهور غنی نیز در پایان این گردهمایی شرکت کرده بود. آقای غنی نیز گفت که گسترش مذهب حنیفی می‌تواند جامعه را از افراط‌گرایی و خشونت نجات دهد: « تعهد من این است که بصورت اساسی اسلام شناسی در تمامی دانشگاه‌ها و مکتب‌ها و در تمامی ادارات به یک روش اساسی بدل شود.»

آقای غنی، به وزارت حج و اقاف وظیفه سپرد تا ازبهر برگزاری یک گردهمایی دیگر برای ستایش از علمای کشور بکوشد: «به افتخار این سمپوزیم بزرگ، من امروز اعلام می‌کنم که در ظرف یک ماه ۱۵۰ مسجد جامع در ولسوالی‌های افغانستان اعمار می‌شوند.»

این گردهمایی در حالی برگزار می‌شود که افغانستان در جنگ به‌سر می‌برد و فتواهای عالمان دین برای میانه‌وری بسیار سودمند گفته می‌شود. اما سال گذشته نیز درحدود بیش از دوهزار عالم دین افغانستان در تالار لویه جرگه گرد آمدند و حمله‌های هراس‌افگنی را غیرمشروع خواندند، اما از آن زمان تاکنون حمله‌های هراس‌افگنی بیشتر شده‌اند و کمتر نه.

افغانستان

پایان گردهمایی امام ابوحنیفه؛ عالمان دین بر میانه‌روی تأکید کردند

در این گردهمایی، یک‌هزار عالم دین اسلام از داخل افغانستان و یک صد عالم دین اسلام  از کشورهای اسلامی دیگر شرکت کرده بودند و دربارۀ فقۀ حنفی و شخصیت امام ابوحنیفه بحث کردند.

تصویر بندانگشتی

دومین گردهمایی جهانی امام ابوحنیفه، پایه‌گذار مذهب حنفی، که برای دو روز در کابل برگزار شده بود، امروز (پنج‌شنبه، ۳۰جوزا) به پایان رسید.

در این گردهمایی، یک‌هزار عالم دین اسلام از داخل افغانستان و یک صد عالم دین اسلام از کشورهای اسلامی دیگر شرکت کرده بودند و دربارۀ فقۀ حنفی و شخصیت امام ابوحنیفه بحث کردند.

برخی از شرکت کننده‌گان این گردهمایی، ترویج اندیشه‌های امام ابوحنیفه و توجه بیشتر را  به فقۀ حنفی در پیکار با هراس‌افگنی و تندروی اثرگذار دانستند و بر میانه‌روی تأکید کردند.

عبدالرب الرسول سیاف، یکی از رهبران جهادی در سخن‌رانی‌اش در پایان این گردهمایی از طالبان نیز خواست که خواست‌های شان را از راه گفت‌وگو مطرح کنند و از جنگ دست بردارند.

آقای سیاف افزود: «باید بشینیم اختلاف‌های خودرا از طریق تفاهم حل کنیم. ضرورت به جنگ نیست! باید به جنگ نقطۀ پایان بدهیم و باید به جنگ نه بگویم.»

رییس‌جمهور غنی نیز در پایان این گردهمایی شرکت کرده بود. آقای غنی نیز گفت که گسترش مذهب حنیفی می‌تواند جامعه را از افراط‌گرایی و خشونت نجات دهد: « تعهد من این است که بصورت اساسی اسلام شناسی در تمامی دانشگاه‌ها و مکتب‌ها و در تمامی ادارات به یک روش اساسی بدل شود.»

آقای غنی، به وزارت حج و اقاف وظیفه سپرد تا ازبهر برگزاری یک گردهمایی دیگر برای ستایش از علمای کشور بکوشد: «به افتخار این سمپوزیم بزرگ، من امروز اعلام می‌کنم که در ظرف یک ماه ۱۵۰ مسجد جامع در ولسوالی‌های افغانستان اعمار می‌شوند.»

این گردهمایی در حالی برگزار می‌شود که افغانستان در جنگ به‌سر می‌برد و فتواهای عالمان دین برای میانه‌وری بسیار سودمند گفته می‌شود. اما سال گذشته نیز درحدود بیش از دوهزار عالم دین افغانستان در تالار لویه جرگه گرد آمدند و حمله‌های هراس‌افگنی را غیرمشروع خواندند، اما از آن زمان تاکنون حمله‌های هراس‌افگنی بیشتر شده‌اند و کمتر نه.

هم‌رسانی کنید