Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پایان گفتگوهای قطر؛ طرفین برای قدم‌های بعدی با رهبران شان میبینند

هشتمین دور گفتگوها میان نماینده‌گان امریکا و طالبان در دوحه ناوقت‌های دیشب پایان یافت. 

سخن‌گوی طالبان می‌گوید که قرار است اعضای هیات گفتگوکننده امریکا و طالبان، درباره موارد بحث شده، با رهبران شان مشورت کنند. 

از سویی هم زلمی خلیل‌زاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در یادداشتی در صفحه تویترش می‌گوید که امریکا برای به دست آمدن یک توافق صلح دوامدار و با عزت و برای یک افغانستان مستقل که به هیچ کشوری تهدید نباشد سخت کار می‌کند. 

زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژه امریکا برای صلح افغانستان در صفحه تویترش نگاشته است که دوراخیر گفتگوها میان امریکا و طالبان که در سوم ماه اگست آغاز شده بودند به پایان رسید و در روزهای اخیر هیئت‌های فنی دو طرف روی جزئیات آن گفتگوهایی را انجام دادند.

 آقای خلیل‌زاد این گفتگوها را سازند میداند و میگوید که برای رایزنی‌های بیشتر در بارۀ قدم‌های بعد راهی واشنگتن شده است. 

به گفته طالبان، اکنون قرار است که نماینده گان دو طرف درباره موضوعاتی که چندین روز به بحث گرفته بودند با رهبران شان مشوره کنند.

فیض محمد زلاند- آگاه امور سیاسی در این باره چنین گفت:« قرار است امضا تفاهم نامه در هفته اینده در حضور نماینده‌گان کشورهای همسایه و منطقه نماینده‌گان ناتو و نماینده‌گان جامعه جهانی امضا شود.»

خلیل‌زاد در یادداشتی  در صفحه تویترش می‌گوید که امریکا برای صلح در افغانستان می کوشد و رهبران تمامی طرف های جنگ در افغانستان باید این موضوع را با قلب های شان بپذیرند.

نصرالله ستانکزی- استاد دانشگاه در باره گفت:« متاسفانه که اقای خلیلزاد گاهی وقت متناقض و گاهی وقت دور از واقعیت های افغانستان اظهارات میکند معنای این صحبت های خلیلزاد همین است که امریکا پای شه از جنگ افغانستان می کشد و دیگه شه می سپارد به مردم افغانستان.»

هر  چند حکومت افغانستان از ایجاد یک هیات گفتگوکننده همه‌شمول خبر داده است اما محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه در صفحه فیس بوکش میگوید که اگر نقش احزاب و جریان‌های سیاسی در هیات مذاکره کننده نا دیده گرفته شود نتیجه مذاکرات پذیرفتنی نخواهد بود.

در این میان، پس از آنکه به روز شنبه طالبان هفتاد و شش زندانی نیروهای امنیتی را از زندان های شان آزاد کردند اکنون حکومت افغانستان سی و پنج زندانی طالب را از زندان های ریاست امنیت ملی آزاد کرد.

شمس الدین عرب زاده - زندانی رها شده گفت:«جز خون و خونریزی و کشت و کشتار چیزی دیگری ما ندیدیم.»

فضل الرحمان جلالی- زندانی رها شده گفت:«صلح و ابادی شود و دست برادری به همدیگر داده شود.»

به روز جمعه یک عضو هیات طالبان از امضای توافق میان نماینده‌گان امریکا و طالبان پس از عید خبر داده بود.

اما  دو منبع نزدیک به طالبان در کابل، می‌گویند که احتمال دارد توافق میان نماینده گان امریکا و طالبان هفته آینده در حضور نماینده‌گان چین، روسیه، ناتو و نماینده گان نهادهای بین المللی امضا شود.

پایان گفتگوهای قطر؛ طرفین برای قدم‌های بعدی با رهبران شان میبینند

 آقای خلیل‌زاد این گفتگوها را سازند میداند و میگوید که برای رایزنی‌های بیشتر در بارۀ قدم‌های بعد راهی واشنگتن شده است. 

Thumbnail

هشتمین دور گفتگوها میان نماینده‌گان امریکا و طالبان در دوحه ناوقت‌های دیشب پایان یافت. 

سخن‌گوی طالبان می‌گوید که قرار است اعضای هیات گفتگوکننده امریکا و طالبان، درباره موارد بحث شده، با رهبران شان مشورت کنند. 

از سویی هم زلمی خلیل‌زاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در یادداشتی در صفحه تویترش می‌گوید که امریکا برای به دست آمدن یک توافق صلح دوامدار و با عزت و برای یک افغانستان مستقل که به هیچ کشوری تهدید نباشد سخت کار می‌کند. 

زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژه امریکا برای صلح افغانستان در صفحه تویترش نگاشته است که دوراخیر گفتگوها میان امریکا و طالبان که در سوم ماه اگست آغاز شده بودند به پایان رسید و در روزهای اخیر هیئت‌های فنی دو طرف روی جزئیات آن گفتگوهایی را انجام دادند.

 آقای خلیل‌زاد این گفتگوها را سازند میداند و میگوید که برای رایزنی‌های بیشتر در بارۀ قدم‌های بعد راهی واشنگتن شده است. 

به گفته طالبان، اکنون قرار است که نماینده گان دو طرف درباره موضوعاتی که چندین روز به بحث گرفته بودند با رهبران شان مشوره کنند.

فیض محمد زلاند- آگاه امور سیاسی در این باره چنین گفت:« قرار است امضا تفاهم نامه در هفته اینده در حضور نماینده‌گان کشورهای همسایه و منطقه نماینده‌گان ناتو و نماینده‌گان جامعه جهانی امضا شود.»

خلیل‌زاد در یادداشتی  در صفحه تویترش می‌گوید که امریکا برای صلح در افغانستان می کوشد و رهبران تمامی طرف های جنگ در افغانستان باید این موضوع را با قلب های شان بپذیرند.

نصرالله ستانکزی- استاد دانشگاه در باره گفت:« متاسفانه که اقای خلیلزاد گاهی وقت متناقض و گاهی وقت دور از واقعیت های افغانستان اظهارات میکند معنای این صحبت های خلیلزاد همین است که امریکا پای شه از جنگ افغانستان می کشد و دیگه شه می سپارد به مردم افغانستان.»

هر  چند حکومت افغانستان از ایجاد یک هیات گفتگوکننده همه‌شمول خبر داده است اما محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه در صفحه فیس بوکش میگوید که اگر نقش احزاب و جریان‌های سیاسی در هیات مذاکره کننده نا دیده گرفته شود نتیجه مذاکرات پذیرفتنی نخواهد بود.

در این میان، پس از آنکه به روز شنبه طالبان هفتاد و شش زندانی نیروهای امنیتی را از زندان های شان آزاد کردند اکنون حکومت افغانستان سی و پنج زندانی طالب را از زندان های ریاست امنیت ملی آزاد کرد.

شمس الدین عرب زاده - زندانی رها شده گفت:«جز خون و خونریزی و کشت و کشتار چیزی دیگری ما ندیدیم.»

فضل الرحمان جلالی- زندانی رها شده گفت:«صلح و ابادی شود و دست برادری به همدیگر داده شود.»

به روز جمعه یک عضو هیات طالبان از امضای توافق میان نماینده‌گان امریکا و طالبان پس از عید خبر داده بود.

اما  دو منبع نزدیک به طالبان در کابل، می‌گویند که احتمال دارد توافق میان نماینده گان امریکا و طالبان هفته آینده در حضور نماینده‌گان چین، روسیه، ناتو و نماینده گان نهادهای بین المللی امضا شود.

هم‌رسانی کنید