Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پزشکان در هلمند: وضعیت بهداشتی شش اعتصاب کننده وخیم است

در سومین روز از اعتصاب غذایی معترضان در هلمند، شش تن از این معترضان به شفاخانه منتقل شده اند.

پزشکان در شفاخانۀ ولایتی هلمند، وضعیت بهداشتی این شش معترض را خوب نمی‎دانند.

نزدیک به ۳۰تن از شهروندان ولایت هلمند، روز پنج شنبه، پس از آن‎که درخواست آتش بس میان حکومت و طالبان از سوی دو طرف رد شد، دست به اعتصاب غذایی زدند.

غلام حیدر حسینی، مدیر نرسنگ شفاخانۀ ولایتی هلمند در بارۀ وضعیت بهداشتی معترضان می‎گوید: «تیم‎های بهداشتی ما تمامی آماده‎گی‎ها را دارد تا مبادا اتفاقی برای اعتصاب کننده گان رخ بدهد. شام روز گذشته دوتن از این اعتصاب کننده‎گان وضعیت خوبی نداشتنند و به شفاخانه انتقال داده شدند؛ هم اکنون شش تن بدلیل این که از سه روز به این سو چیزی نخورده اند، وضعیت بهداشتی شان خوب نیست.»

اما، شماری دیگر از تحصن کننده‎گان که در اعتصاب غذایی به سر می‎برند، هشدار می‎دهند که اگر در هلمند آتش‎بس اعلام نشود، آنان اعتصاب غذایی شان پایان نخواهند داد.

نجیب، یکی از این اعتصاب کننده‎گان می‎گوید: «اعتصاب غذایی مان تا هنگامی ادامه خواهد داشت که خواست آتش بس ما از سوی طالبان و حکومت پذیرفته شود.»

همزمان با این، شماری از جوانان در شهر کابل در پشتیبانی از حرکت معترضان در هلمند، گردهمایی را برگزار کردند.

شرکت کننده‎گان این گردهمایی، از طالبان می‌خواهند که برای پایان دادن به اعتصاب غذایی این کاروان، آتش بس اعلام کنند.

ادریس ستانکزی، باشندۀ کابل بیان داشت: «ما پشتیبانی خودرا از حرکت معترضان در هملند اعلام می‎کنیم. ما از طالبان می‎خواهیم که درخواست آتش بس را بپذیرند تا اعتصاب غذایی جوانان در هلمند شکسته شود.»

در حملۀ انتحاری نُه روز پیش در ورزشگاه شهر لشکرگاه، شانزده تن جان باختند و پنجاه و پنج تن دیگر زخم برداشتند.

یک روز پس از این رویداد، جوانان و فعالان جامعه مدنی هلمند در واکنش به این حمله در محل انفجار چادر تحصن برپا کردند و خواهان توقف جنگ در این ولایت استند.

پزشکان در هلمند: وضعیت بهداشتی شش اعتصاب کننده وخیم است

در حدود ۳۰تن از تحصن کننده‎گان در هلمند، روز پنج‎شنبه، پس از آن‎که درخواست آتش بس آنان از سوی طالبان و حکومت رد شد، دست به اعتصاب غذایی زدند.

تصویر بندانگشتی

در سومین روز از اعتصاب غذایی معترضان در هلمند، شش تن از این معترضان به شفاخانه منتقل شده اند.

پزشکان در شفاخانۀ ولایتی هلمند، وضعیت بهداشتی این شش معترض را خوب نمی‎دانند.

نزدیک به ۳۰تن از شهروندان ولایت هلمند، روز پنج شنبه، پس از آن‎که درخواست آتش بس میان حکومت و طالبان از سوی دو طرف رد شد، دست به اعتصاب غذایی زدند.

غلام حیدر حسینی، مدیر نرسنگ شفاخانۀ ولایتی هلمند در بارۀ وضعیت بهداشتی معترضان می‎گوید: «تیم‎های بهداشتی ما تمامی آماده‎گی‎ها را دارد تا مبادا اتفاقی برای اعتصاب کننده گان رخ بدهد. شام روز گذشته دوتن از این اعتصاب کننده‎گان وضعیت خوبی نداشتنند و به شفاخانه انتقال داده شدند؛ هم اکنون شش تن بدلیل این که از سه روز به این سو چیزی نخورده اند، وضعیت بهداشتی شان خوب نیست.»

اما، شماری دیگر از تحصن کننده‎گان که در اعتصاب غذایی به سر می‎برند، هشدار می‎دهند که اگر در هلمند آتش‎بس اعلام نشود، آنان اعتصاب غذایی شان پایان نخواهند داد.

نجیب، یکی از این اعتصاب کننده‎گان می‎گوید: «اعتصاب غذایی مان تا هنگامی ادامه خواهد داشت که خواست آتش بس ما از سوی طالبان و حکومت پذیرفته شود.»

همزمان با این، شماری از جوانان در شهر کابل در پشتیبانی از حرکت معترضان در هلمند، گردهمایی را برگزار کردند.

شرکت کننده‎گان این گردهمایی، از طالبان می‌خواهند که برای پایان دادن به اعتصاب غذایی این کاروان، آتش بس اعلام کنند.

ادریس ستانکزی، باشندۀ کابل بیان داشت: «ما پشتیبانی خودرا از حرکت معترضان در هملند اعلام می‎کنیم. ما از طالبان می‎خواهیم که درخواست آتش بس را بپذیرند تا اعتصاب غذایی جوانان در هلمند شکسته شود.»

در حملۀ انتحاری نُه روز پیش در ورزشگاه شهر لشکرگاه، شانزده تن جان باختند و پنجاه و پنج تن دیگر زخم برداشتند.

یک روز پس از این رویداد، جوانان و فعالان جامعه مدنی هلمند در واکنش به این حمله در محل انفجار چادر تحصن برپا کردند و خواهان توقف جنگ در این ولایت استند.

هم‌رسانی کنید