Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پس از اعلام آتش‌بس عملیات نیروهای دولتی در هلمند کاهش یافته‌اند

مقام‌های محلی در ولایت هلمند، می‌گویند که نیروهای دولتی در حدود بیست روز پیش عملیاتی را در بخش‌هایی ولایت هلمند به ویژه ولسوالی نادعلی و لشگرگاه راه اندازی کردند.

بربنیاد گفته‌های این مقام‌ها، نیروهای دولتی تاکنون توانسته‌اند بخش‌های چون «نری مانده»، چاه انجیر و باباجی در ناحیۀ چهارم شهر لشکرگاه را از وجود طالبان پاکسازی کنند.

این مناطق بیش از دوسال می‌شد که بدست طالبان بود؛ در این مدت بسیاری از تأسیسات مشمول خانه‌ها و دکان‌های غیرنظامیان به آتش کشیده شده‌اند.

اما، پس از آن که رییس جمهورغنی به مناسبت عید قربان به طالبان پیشنهاد آتش‌بس داد، اکنون از شدت عملیات‌های نظامی در هلمند کاسته شده است. اما نیروهای امنیتی در هلمند می‌گویند که اگر طالبان به آتش‌بس تن ندهند، آنان عملیات‌های شان را دوباره شدت خواهند بخشید.

محمد جان خپلواک، یکی از افسران پولیس مرزی در این باره می‌گوید: «طالبان اگر به آتش‌بس پاسخ مثبت ندهند، ما به تمام امکانات آماده‌گی داریم که از خود دفاع کنیم.»

با این همه، عملیات‌ها اما کماکان ادامه دارند و نیروهای دولتی، می‌گویند که در جریان عملیات‌های هفته‌های اخیر، هیچ تلفاتی به غیرنظامیان نرسیده است و اکنون امنیت بخش‌های تصفیه شده، تأمین است.

سمونوال ظاهرگل مقبول، فرمانده لوای چهارم نیروهای مرزی در هلمند بیان داشت: «همیشه دشمن خونخوار از خانۀ مردم استفاده کرده است، سنگر قرار داده؛ در یک عملیات چهار هراس افگن در یک خانه جابجا شده بودند که زنان و کودکان بودند و ما با مشکلات توانستیم آنان را از خانه بیرون کنیم.»

هرچند مقام‌های محلی هلمند اطمینان می‌دهند که تا برگزاری انتخابات پارلمانی، بخش‌های ناامن ولسوالی‌های نادعلی، گرشک و گرمسیر را از وجود طالبان پاکسازی خواهند کرد.

پس از اعلام آتش‌بس عملیات نیروهای دولتی در هلمند کاهش یافته‌اند

پیش از این، حکومت گفته است همزمان با اعلام آتش‌بس مشروط با طالبان، عملیات‌های نیروهای دولتی برضد این گروه هم‌چنان ادامه خواهند داشت، مگر این‌که طالبان به این آتش‌بس پاسخ مثبت دهند.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های محلی در ولایت هلمند، می‌گویند که نیروهای دولتی در حدود بیست روز پیش عملیاتی را در بخش‌هایی ولایت هلمند به ویژه ولسوالی نادعلی و لشگرگاه راه اندازی کردند.

بربنیاد گفته‌های این مقام‌ها، نیروهای دولتی تاکنون توانسته‌اند بخش‌های چون «نری مانده»، چاه انجیر و باباجی در ناحیۀ چهارم شهر لشکرگاه را از وجود طالبان پاکسازی کنند.

این مناطق بیش از دوسال می‌شد که بدست طالبان بود؛ در این مدت بسیاری از تأسیسات مشمول خانه‌ها و دکان‌های غیرنظامیان به آتش کشیده شده‌اند.

اما، پس از آن که رییس جمهورغنی به مناسبت عید قربان به طالبان پیشنهاد آتش‌بس داد، اکنون از شدت عملیات‌های نظامی در هلمند کاسته شده است. اما نیروهای امنیتی در هلمند می‌گویند که اگر طالبان به آتش‌بس تن ندهند، آنان عملیات‌های شان را دوباره شدت خواهند بخشید.

محمد جان خپلواک، یکی از افسران پولیس مرزی در این باره می‌گوید: «طالبان اگر به آتش‌بس پاسخ مثبت ندهند، ما به تمام امکانات آماده‌گی داریم که از خود دفاع کنیم.»

با این همه، عملیات‌ها اما کماکان ادامه دارند و نیروهای دولتی، می‌گویند که در جریان عملیات‌های هفته‌های اخیر، هیچ تلفاتی به غیرنظامیان نرسیده است و اکنون امنیت بخش‌های تصفیه شده، تأمین است.

سمونوال ظاهرگل مقبول، فرمانده لوای چهارم نیروهای مرزی در هلمند بیان داشت: «همیشه دشمن خونخوار از خانۀ مردم استفاده کرده است، سنگر قرار داده؛ در یک عملیات چهار هراس افگن در یک خانه جابجا شده بودند که زنان و کودکان بودند و ما با مشکلات توانستیم آنان را از خانه بیرون کنیم.»

هرچند مقام‌های محلی هلمند اطمینان می‌دهند که تا برگزاری انتخابات پارلمانی، بخش‌های ناامن ولسوالی‌های نادعلی، گرشک و گرمسیر را از وجود طالبان پاکسازی خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید