Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پس از امضای توافق صلح روزانه ۵۰ رویداد ضدامنیت رخ داده‌اند

آمارهایی که از حکومت به طلوع‌نیوز رسیده‌اند نشان می‌دهند که پس از هفتۀ کاهش خشونت و امضای توافق صلح امریکا با طالبان، به‌‌گونۀ میانگین روزانه ۵۰ رویداد ضد امنیت در کشور رخ داده‌‌اند.

بربیناد این آمارها، به‌گونۀ میانگین مسؤول چهل رویداد در این مدت طالبان و گروه‌های دیگر بوده‌اند و نیروهای دولتی و خارجی نیز عامل ده درصد این رویدادها دانسته شده‌اند.

توافق صلح امریکا و طالبان در دهم ماه حوت سال گذشته – پس از یک هفته دورۀ کاهش خشونت – امضا شد. بربنیاد این توافق، خشونت‌ها باید کاهش می‌یافتند و در خلال چند هفته گفت‌وگوهای میان افغانان آغاز می‌شدند.

اما حالا که در حدود پنچ ماه از این مدت می‌گذرد، نه خشونت‌ها کاهش یافته‌اند و نه از آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان خبری است.

دفتر شورای امنیت ملی، می‌گوید که برعکس سال‌ گذشته امسال خشونت‌ها در کشور۳۴ درصد افزایش یافته‌اند.

جاوید فیصل، سخن‌گوی شورای امنیت ملی در این باره گفت: «پس از توافق قطر توقع این بود که خشونت در افغانستان کم شود، برعکس طالبان خشونت را افزایش داده‌اند؛ امسال در مقایسه به سال گذشته خشونت ۳۴ درصد افزایش یافته‌است.»

بربنیاد توافق صلح امریکا و طالبان که در دوحه امضا شد، طالبان تعهد کرده‌اند که در پایتخت، مرکزهای شهرها و شاهراه‌های بزرگ کشور حمله نخواهند کرد.

اما، بربنیاد آمارها، در کمتر از بیست روز گذشته رویدادهایی رخ داده‌اند که در آن طالبان به نقض توافق‌نامۀ صلح با امریکا، متهم شناخته شده‌اند. اما طالبان پیش از این گفته بودند که حمله‌های آنان کاهش یافته‌اند.

از سویی هم، حمله‌های هوایی نیروهای دولتی نیز در شماری از بخش‌ها از جملۀ حملۀ روز گذشته در هرات انتقاد برانگیز شده‌اند.

حکومت می‌گوید که در حملۀ هوایی روز گذشته چندین فرماندۀ طالبان کشته شدند اما باشنده‌گان محل ادعا دارند که غیرنظامیان آماج قرار گرفته‌اند.

نهادهای حقوق‌بشری از ادامۀ خشونت‌ها در کشور نگران استند و می‌گویند که قربانی اصلی این جنگ‌ها در کشور غیرنظامیان استند.

بربنیاد گزارش‌ها در ده روز پسین، بیشترین ولایت‌های شمال و همین‌طور ولایت‌های غزنی، دایکندی، پروان، ننگرهار، کندهار، هرات، لوگر، میدان وردک، غور و چند ولایت دیگر گواۀ نبردها میان طالبان و نیروهای دولتی بوده‌اند.   

پس از امضای توافق صلح روزانه ۵۰ رویداد ضدامنیت رخ داده‌اند

دفتر شورای امنیت ملی، می‌گوید که برعکس سال‌ گذشته امسال خشونت‌ها در کشور۳۴ درصد افزایش یافته‌اند.

تصویر بندانگشتی

آمارهایی که از حکومت به طلوع‌نیوز رسیده‌اند نشان می‌دهند که پس از هفتۀ کاهش خشونت و امضای توافق صلح امریکا با طالبان، به‌‌گونۀ میانگین روزانه ۵۰ رویداد ضد امنیت در کشور رخ داده‌‌اند.

بربیناد این آمارها، به‌گونۀ میانگین مسؤول چهل رویداد در این مدت طالبان و گروه‌های دیگر بوده‌اند و نیروهای دولتی و خارجی نیز عامل ده درصد این رویدادها دانسته شده‌اند.

توافق صلح امریکا و طالبان در دهم ماه حوت سال گذشته – پس از یک هفته دورۀ کاهش خشونت – امضا شد. بربنیاد این توافق، خشونت‌ها باید کاهش می‌یافتند و در خلال چند هفته گفت‌وگوهای میان افغانان آغاز می‌شدند.

اما حالا که در حدود پنچ ماه از این مدت می‌گذرد، نه خشونت‌ها کاهش یافته‌اند و نه از آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان خبری است.

دفتر شورای امنیت ملی، می‌گوید که برعکس سال‌ گذشته امسال خشونت‌ها در کشور۳۴ درصد افزایش یافته‌اند.

جاوید فیصل، سخن‌گوی شورای امنیت ملی در این باره گفت: «پس از توافق قطر توقع این بود که خشونت در افغانستان کم شود، برعکس طالبان خشونت را افزایش داده‌اند؛ امسال در مقایسه به سال گذشته خشونت ۳۴ درصد افزایش یافته‌است.»

بربنیاد توافق صلح امریکا و طالبان که در دوحه امضا شد، طالبان تعهد کرده‌اند که در پایتخت، مرکزهای شهرها و شاهراه‌های بزرگ کشور حمله نخواهند کرد.

اما، بربنیاد آمارها، در کمتر از بیست روز گذشته رویدادهایی رخ داده‌اند که در آن طالبان به نقض توافق‌نامۀ صلح با امریکا، متهم شناخته شده‌اند. اما طالبان پیش از این گفته بودند که حمله‌های آنان کاهش یافته‌اند.

از سویی هم، حمله‌های هوایی نیروهای دولتی نیز در شماری از بخش‌ها از جملۀ حملۀ روز گذشته در هرات انتقاد برانگیز شده‌اند.

حکومت می‌گوید که در حملۀ هوایی روز گذشته چندین فرماندۀ طالبان کشته شدند اما باشنده‌گان محل ادعا دارند که غیرنظامیان آماج قرار گرفته‌اند.

نهادهای حقوق‌بشری از ادامۀ خشونت‌ها در کشور نگران استند و می‌گویند که قربانی اصلی این جنگ‌ها در کشور غیرنظامیان استند.

بربنیاد گزارش‌ها در ده روز پسین، بیشترین ولایت‌های شمال و همین‌طور ولایت‌های غزنی، دایکندی، پروان، ننگرهار، کندهار، هرات، لوگر، میدان وردک، غور و چند ولایت دیگر گواۀ نبردها میان طالبان و نیروهای دولتی بوده‌اند.   

هم‌رسانی کنید