تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پشتیبانی ترکیه از روند گفتگوهای صلح افغانستان

دولت ترکیه پشتیبانی اش را از روند گفت وگو های صلح حکومت افغانستان اعلام کرد و گفته است که آمادۀ کمک و همکاری در این راستا با افغانستان است.

در همین حال گفته شده است که گشایش یک دفتر سیاسی برای طالبان در شهر انقره برای پیشبرد گفت و گوهای صلح، محور اصلی نشست سه جانبه کابل، استانبول و اسلام آباد بود.

در هفتمین نشست سه جانبۀ افغانستان، پاکستان، و ترکیه سران سه کشور در بارۀ چگونه گی گفت و گو های صلح کابل با گروۀ طالبان گفت و گو کرده اند، گفته می شود که رییس جمهور کرزی در این دیدار در بارۀ گسترش روابط میان افغانستان و ترکیه، روند گفت وگو های صلح افغانستان، آموزش اردو و پولیس ملی در ترکیه و همکاری های دراز مدت دوجانبه بحث و گفتگو کردند.

احتمال گشایش یک دفتر سیاسی به طالبان در شهر انقره نیز در این نشست به بحث گرفته شده است.

معاون شورای عالی صلح،عطا الله لودین گفت:« پاکستانیان باید این را بدانند که آن مطالبی را که آنان از راه جنگ می خواهند بدست بیاورند، می توانند آنرا از راۀ گفت وگو و صلح بدست بیاورند، مشورۀ ما به پاکستان این است که از این نشست ها استفادۀ مثبت بکنند و به این انتظار نباشند که بعد از بیرون شدن نیرو های خارجی افغانستان مستعمره آنان خواهد شد و یا به خواست شان عمل خواهد کرد.»

در همین حال رییس جمهور کرزی تمامی اسناد را در بارۀ طرح ریزی حمله بر جان رییس عمومی امنیت ملی، اسد اله خالد به همتای پاکستانی اش سپرده است.

عضوی مجلس نماینده گان، احمد رضا خوشک وطندوست گفت:« بارها رییس جمهور همراه با مسؤولان پاکستان گفت وگو کرده است و اکنون که اسنادی را به پاکستان سپرده است امید نمی رود که پاکستان همکاری لازم را در این راستا انجام بدهد بل پاکستان هم مانند گذشته عمل خواهد کرد.»

عضوی مجلس نماینده گان، سید حسین انوری گفت:« اگر واقعآ جانب حکومت، طالبان و کسانی که در کشورهای منطقه و دور طالبان را حمایت می کنند اگر به راستی می خواهند که در افغانستان امنیت تامین شود، باید در افغانستان بحث ها و گفت وگوها و حرکت های صلح صورت بگیرد.»

اسد اله خالد به روز پنج شنبه گذشته در یک حملۀ انتحاری در شهر کابل زخم برداشت، حکومت افغانستان گفته است که این حمله در شهر کویته پاکستان طراحی شده است.

درهمین حال گروۀ طالبان مسؤولیت این حمله را بر عهده گرفته اند.

از سوی دیگر بربنیاد رسانه های ترکی، وزیر خارجۀ ترکیه در دیدار با مقام های افغانستان و پاکستان با آنکه رسیده گی حمله بر جان اسدالله خالد رییس عمومی امنیت ملی افغانستان را مهم می داند اما گفته است که این موضوع نباید بر این نشست اثر گذار باشد.

پشتیبانی ترکیه از روند گفتگوهای صلح افغانستان

دولت ترکیه پشتیبانی اش را از روند گفت وگو های صلح حکومت افغانستان اعلام کرد و گفته است که آمادۀ کم

Thumbnail

دولت ترکیه پشتیبانی اش را از روند گفت وگو های صلح حکومت افغانستان اعلام کرد و گفته است که آمادۀ کمک و همکاری در این راستا با افغانستان است.

در همین حال گفته شده است که گشایش یک دفتر سیاسی برای طالبان در شهر انقره برای پیشبرد گفت و گوهای صلح، محور اصلی نشست سه جانبه کابل، استانبول و اسلام آباد بود.

در هفتمین نشست سه جانبۀ افغانستان، پاکستان، و ترکیه سران سه کشور در بارۀ چگونه گی گفت و گو های صلح کابل با گروۀ طالبان گفت و گو کرده اند، گفته می شود که رییس جمهور کرزی در این دیدار در بارۀ گسترش روابط میان افغانستان و ترکیه، روند گفت وگو های صلح افغانستان، آموزش اردو و پولیس ملی در ترکیه و همکاری های دراز مدت دوجانبه بحث و گفتگو کردند.

احتمال گشایش یک دفتر سیاسی به طالبان در شهر انقره نیز در این نشست به بحث گرفته شده است.

معاون شورای عالی صلح،عطا الله لودین گفت:« پاکستانیان باید این را بدانند که آن مطالبی را که آنان از راه جنگ می خواهند بدست بیاورند، می توانند آنرا از راۀ گفت وگو و صلح بدست بیاورند، مشورۀ ما به پاکستان این است که از این نشست ها استفادۀ مثبت بکنند و به این انتظار نباشند که بعد از بیرون شدن نیرو های خارجی افغانستان مستعمره آنان خواهد شد و یا به خواست شان عمل خواهد کرد.»

در همین حال رییس جمهور کرزی تمامی اسناد را در بارۀ طرح ریزی حمله بر جان رییس عمومی امنیت ملی، اسد اله خالد به همتای پاکستانی اش سپرده است.

عضوی مجلس نماینده گان، احمد رضا خوشک وطندوست گفت:« بارها رییس جمهور همراه با مسؤولان پاکستان گفت وگو کرده است و اکنون که اسنادی را به پاکستان سپرده است امید نمی رود که پاکستان همکاری لازم را در این راستا انجام بدهد بل پاکستان هم مانند گذشته عمل خواهد کرد.»

عضوی مجلس نماینده گان، سید حسین انوری گفت:« اگر واقعآ جانب حکومت، طالبان و کسانی که در کشورهای منطقه و دور طالبان را حمایت می کنند اگر به راستی می خواهند که در افغانستان امنیت تامین شود، باید در افغانستان بحث ها و گفت وگوها و حرکت های صلح صورت بگیرد.»

اسد اله خالد به روز پنج شنبه گذشته در یک حملۀ انتحاری در شهر کابل زخم برداشت، حکومت افغانستان گفته است که این حمله در شهر کویته پاکستان طراحی شده است.

درهمین حال گروۀ طالبان مسؤولیت این حمله را بر عهده گرفته اند.

از سوی دیگر بربنیاد رسانه های ترکی، وزیر خارجۀ ترکیه در دیدار با مقام های افغانستان و پاکستان با آنکه رسیده گی حمله بر جان اسدالله خالد رییس عمومی امنیت ملی افغانستان را مهم می داند اما گفته است که این موضوع نباید بر این نشست اثر گذار باشد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره