Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پنج عضو کمیسیون انتخابات می‌خواهند رییس کمیسیون را برکنار کنند

سندی که به طلوع نیوز رسیده است نشان می‌دهد که پنج کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، رییس این نهاد را به ناتوانی مدیریتی متهم کرده‌اند و هشدار می‌دهند که ادامه کار نجیب الله احمدزی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات، باعث کند شدن روند انتخابات می‌شود و از همین رو باید هرچه زودتر او از سمت‌اش برکنار شود.

بر بنیاد فیصله نامۀ کمیسیون مستقل انتخابات که به طلوع نیوز رسیده است، عبدالبدیع صیاد، وسیمه بادغیسی، ملیحه حسن، معاذ الله دولتی و عبدالقادر قریشی به روز بیست و یکم ماه عقرب کارکردهای نجیب الله احمدزی را بررسی کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که آقای احمدزی برخلاف منافع ملی، بر خلاف قوانین انتخابات رفتار کرده و در عملی ساختن مصوبات این کمیسیون کم کاری کرده است و از صلاحیت‌هایش به حیث رییس این نهاد درست استفاده نکرده است.

این پنج کمیشنر به این باور استند که حضور نجیب الله احمدزی در رأس کمیسیون مستقل انتخابات سبب آهسته شدن روند برگذاری انتخابات شده است، ازین‌رو رییس جمهور باید  به زودی شخص دیگری را به جای او معرفی کند. 

محمد صادق باقری، حقوق دان، گفت: «در ماده شانزده قانون انتخابات هشت مورد پیش بینی شده که امکان عزل اعضای کمیسیون از جمله رییس کمیسیون وجود دارد. در سه فقره صلاحیت در خود اعضای کمیسیون نیست، اما در پنج فقره صلاحیت با اعضای کمیسیون است. یعنی اگر رییس در حین ریاست‌اش عضو حزب باشد، بیماری لاعلاج داشته باشد، غیبت طولانی کرده باشد و یا قوانین را نقض کرده باشد، منافع ملی را رعایت نکرده باشد و یا رفتار تبعیض آمیز داشته باشد امکان عزلش وجود دارد.»

در این سند دیده می‌شود که فیصله درباره نجیب الله احمدزی در حضور او انجام شده است، اما آقای احمدزی و رفیع الله بیدار یکی از کمیشنران آن را امضا نکرده‌اند.

یوسف رشید، رییس اجراییه بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان، گفت: «اگر از عضویت و ریاست عزل شده باشد باید از فهرست گزینش یک نفر دیگر را رییس جمهور معرفی نماید. اگر از این فهرست کسی شایسته نباشد باید دوباره کمیته گزینش ایجاد شود.»

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات دربارۀ این فیصله‌نامۀ شان به طلوع نیوز چیزی نمی‌گویند.

در حالی که نهادهای ناظر انتخابات از احتمال برگذاری انتخابات به علت ضعف مدیریت در کمیسیون مستقل انتخابات تا دو سال دیگر سخن می‌زنند، اما رییس دبیر خانۀ این کمیسیون می‌گوید که تا دو هفتۀ دیگر تهیۀ فهرست نام‌های رای دهنده‌گان را اغاز خواهند کرد و نیز انتخابات را با توزیع کارت‌های تازۀ رای دهی برگذار خواهند کرد.

امام محمد وریماچ، رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «تصمیم کمیسیون این است که با رویت تذکره کارت‌های نو توزیع شوند و انتخابات برگذار شود.»

در همین حال نهادهای ناظر انتخابات ضعف مدیریت در کمیسیون مستقل انتخابات را در برگذاری و شفافیت انتخابات اثرگذار می‌دانند.

پیش از این گزارش‌های دربارۀ استعفای نجیب الله احمدزی رییس کمیسیون مستقل انتخابات در نتیجۀ فشارهای رهبران حکومت وحدت ملی و کشورهای کمک کننده به انتخابات افغانستان پخش شده بود.

پنج عضو کمیسیون انتخابات می‌خواهند رییس کمیسیون را برکنار کنند

پنج عضو کمیسیون انتخابات می‌گویند که نجیب الله احمدزی از توانایی مدیریتی کافی برخوردار نیست و باید از ریاست این کمیسیون برکنار شود. 

تصویر بندانگشتی

سندی که به طلوع نیوز رسیده است نشان می‌دهد که پنج کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، رییس این نهاد را به ناتوانی مدیریتی متهم کرده‌اند و هشدار می‌دهند که ادامه کار نجیب الله احمدزی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات، باعث کند شدن روند انتخابات می‌شود و از همین رو باید هرچه زودتر او از سمت‌اش برکنار شود.

بر بنیاد فیصله نامۀ کمیسیون مستقل انتخابات که به طلوع نیوز رسیده است، عبدالبدیع صیاد، وسیمه بادغیسی، ملیحه حسن، معاذ الله دولتی و عبدالقادر قریشی به روز بیست و یکم ماه عقرب کارکردهای نجیب الله احمدزی را بررسی کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که آقای احمدزی برخلاف منافع ملی، بر خلاف قوانین انتخابات رفتار کرده و در عملی ساختن مصوبات این کمیسیون کم کاری کرده است و از صلاحیت‌هایش به حیث رییس این نهاد درست استفاده نکرده است.

این پنج کمیشنر به این باور استند که حضور نجیب الله احمدزی در رأس کمیسیون مستقل انتخابات سبب آهسته شدن روند برگذاری انتخابات شده است، ازین‌رو رییس جمهور باید  به زودی شخص دیگری را به جای او معرفی کند. 

محمد صادق باقری، حقوق دان، گفت: «در ماده شانزده قانون انتخابات هشت مورد پیش بینی شده که امکان عزل اعضای کمیسیون از جمله رییس کمیسیون وجود دارد. در سه فقره صلاحیت در خود اعضای کمیسیون نیست، اما در پنج فقره صلاحیت با اعضای کمیسیون است. یعنی اگر رییس در حین ریاست‌اش عضو حزب باشد، بیماری لاعلاج داشته باشد، غیبت طولانی کرده باشد و یا قوانین را نقض کرده باشد، منافع ملی را رعایت نکرده باشد و یا رفتار تبعیض آمیز داشته باشد امکان عزلش وجود دارد.»

در این سند دیده می‌شود که فیصله درباره نجیب الله احمدزی در حضور او انجام شده است، اما آقای احمدزی و رفیع الله بیدار یکی از کمیشنران آن را امضا نکرده‌اند.

یوسف رشید، رییس اجراییه بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان، گفت: «اگر از عضویت و ریاست عزل شده باشد باید از فهرست گزینش یک نفر دیگر را رییس جمهور معرفی نماید. اگر از این فهرست کسی شایسته نباشد باید دوباره کمیته گزینش ایجاد شود.»

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات دربارۀ این فیصله‌نامۀ شان به طلوع نیوز چیزی نمی‌گویند.

در حالی که نهادهای ناظر انتخابات از احتمال برگذاری انتخابات به علت ضعف مدیریت در کمیسیون مستقل انتخابات تا دو سال دیگر سخن می‌زنند، اما رییس دبیر خانۀ این کمیسیون می‌گوید که تا دو هفتۀ دیگر تهیۀ فهرست نام‌های رای دهنده‌گان را اغاز خواهند کرد و نیز انتخابات را با توزیع کارت‌های تازۀ رای دهی برگذار خواهند کرد.

امام محمد وریماچ، رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «تصمیم کمیسیون این است که با رویت تذکره کارت‌های نو توزیع شوند و انتخابات برگذار شود.»

در همین حال نهادهای ناظر انتخابات ضعف مدیریت در کمیسیون مستقل انتخابات را در برگذاری و شفافیت انتخابات اثرگذار می‌دانند.

پیش از این گزارش‌های دربارۀ استعفای نجیب الله احمدزی رییس کمیسیون مستقل انتخابات در نتیجۀ فشارهای رهبران حکومت وحدت ملی و کشورهای کمک کننده به انتخابات افغانستان پخش شده بود.

هم‌رسانی کنید