تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

پومپئو: قربانی‌های مشترک در گفتگوهای صلح ضایع نخواهند شد

مایک پومپئو وزیرخارجه ایالات متحده در سخنرانی‌اش در نشست وزیران خارجه ناتو در واشنگتن گفت که این کشور در گفتگوهای صلح با طالبان می‌خواهد اطمینان به دست آورد که امریکا هرگز بار دیگر از خاک افغانستان تهدید نشود و قربانی‌های مشترک این کشور با کشورهای عضو ناتو ضایع نشوند.

او افزود: «ما برای نزدیک به هژده سال، هم پیمانان و همکاران ناتو با هراس‌افگنی در افغانستان جنگیده اند. ما نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را آمزش و مشوره داده ایم. من همتایانم را در باره کار سفیر خلیلزاد و مسوولیت دیپلوماتیک او که با دستور من به پیش گرفته است، آگاه ساختم. ایالات متحده اطمینان خواهد گرفت که قربانی‌های گروهی مان ضایع نمی‌شوند و هراس‌افگنان هرگز نمی‌توانند بار دیگر ما را از خاک افغانستان تهدید کنند.» 

درهمین حال دبیرکل ناتو در این نشست گفت که زلمی خلیلزاد با پشتیبانی کشورهای ناتو به دنبال توافق خروج از افغانستان نه بل در جستجوی یک توافق صلح است. 

ینس استولتنبرگ گفت: «سفیر خلیلزاد چندین بار گفته است که او برای یک توافق بیرون شدن نه بل برای یک توافق صلح گفتگو می‎کند. و البته هدف کلی گفتگوهای کنونی رسیدن به یک توافق سیاسی است که این را ممکن می‌سازد تا صلح در افغانستان برای نخستین بار در چندین سال برقرار شود.»

او افزود: «اما آن چه را  که چندین بار همه ما  ازجمله در رایزنی‌ها با سفیر خلیلزاد تذکر داده ایم این است که نیاز داریم مطمین شویم که هرگونه پیمان صلح ازمبدل نشدن دوباره افغانستان به یک پناهگاه امن هراس افگنان اطمینان بدهد و این توافق بربنیاد دستاوردهایی که باهم به آن‌ها دست یافته ایم، به دست آید.»

افغانستان

پومپئو: قربانی‌های مشترک در گفتگوهای صلح ضایع نخواهند شد

آقای پومپئو می‌گوید واشنگتن به دنبال صلحی در افغانستان است که قربانی‌های هژده سال گذشته ضایع نشوند.

Thumbnail

مایک پومپئو وزیرخارجه ایالات متحده در سخنرانی‌اش در نشست وزیران خارجه ناتو در واشنگتن گفت که این کشور در گفتگوهای صلح با طالبان می‌خواهد اطمینان به دست آورد که امریکا هرگز بار دیگر از خاک افغانستان تهدید نشود و قربانی‌های مشترک این کشور با کشورهای عضو ناتو ضایع نشوند.

او افزود: «ما برای نزدیک به هژده سال، هم پیمانان و همکاران ناتو با هراس‌افگنی در افغانستان جنگیده اند. ما نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را آمزش و مشوره داده ایم. من همتایانم را در باره کار سفیر خلیلزاد و مسوولیت دیپلوماتیک او که با دستور من به پیش گرفته است، آگاه ساختم. ایالات متحده اطمینان خواهد گرفت که قربانی‌های گروهی مان ضایع نمی‌شوند و هراس‌افگنان هرگز نمی‌توانند بار دیگر ما را از خاک افغانستان تهدید کنند.» 

درهمین حال دبیرکل ناتو در این نشست گفت که زلمی خلیلزاد با پشتیبانی کشورهای ناتو به دنبال توافق خروج از افغانستان نه بل در جستجوی یک توافق صلح است. 

ینس استولتنبرگ گفت: «سفیر خلیلزاد چندین بار گفته است که او برای یک توافق بیرون شدن نه بل برای یک توافق صلح گفتگو می‎کند. و البته هدف کلی گفتگوهای کنونی رسیدن به یک توافق سیاسی است که این را ممکن می‌سازد تا صلح در افغانستان برای نخستین بار در چندین سال برقرار شود.»

او افزود: «اما آن چه را  که چندین بار همه ما  ازجمله در رایزنی‌ها با سفیر خلیلزاد تذکر داده ایم این است که نیاز داریم مطمین شویم که هرگونه پیمان صلح ازمبدل نشدن دوباره افغانستان به یک پناهگاه امن هراس افگنان اطمینان بدهد و این توافق بربنیاد دستاوردهایی که باهم به آن‌ها دست یافته ایم، به دست آید.»

هم‌رسانی کنید