Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خواست امریکا از رهبران افغان؛به صلح توجه شودنه به سیاست انتخاباتی

وزارت خارجه امریکا در یک خبرنامه که شام سه شنبه به نشر رسید از رهبران افغان می‌خواهد که از فرصت به دست آمده صلح استفاده کنند و به جای سیاست انتخاباتی به تلاش های صلح توجه کنند.

در خبرنامه آمده است که ایالات متحده از اعلام نتایج انتخابات آگاه است و انتظار دارد که نگرانی ها در رابطه با این روند در مطابقت با روش های قانونی رسیده گی شوند.

در خبرنامه با اشاره به اختلاف های اخیر میان رییس جمهور غنی و رییس اجراییه عبدالله عبدالله آمده است که «ما از حکومت نو می خواهیم که همه شمول باشد و آرزوهای تمام افغانان را انعکاس دهد.»

در خبرنامه امریکا از رهبران افغان خواسته است تا از اعمالی که باعث بی ثباتی می شوند، به شمول تلاش ها برای ایجاد ساختارهای حکومت موازی که در مطابقت با قانون اساسی و تطبیق قانون، قرار ندارند، خودداری کنند. 

خبرنامه می افزاید:‌ «این گونه اعمال حاکمیت و اتحاد افغانستان را که امریکا از آن به گونه حمایت می کند را زیر پرسش می برد.»

در خبرنامه همچنان آمده است که افغانان صلح می خواهند و این زمان آن است که به جای توجه به سیاست انتخاباتی به گذاشتن قدم به سوی صلح دوامدار و پایان جنگ با طالبان توجه شود. 

این در حالی است که مایک پومپئو، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا روزسه شنبه (۶ حوت) در یک نشست خبری از امضای توافقنامه صلح با طالبان درهماهنگی با حکومت افغانستان تأکید کرد. 

او گفت که اگر هفته کاهش خشونت‌ها موفقانه سپری شود، واشنگتن توافقنامه صلح را با طالبان درهماهنگی با حکومت وحدت ملی، امضا خواهد کرد.

آقای پومپئو گفت: «همه طرف‌ها خسته شده اند.ما به یک فرصت تاریخی برای صلح رسیده‌ایم.رسیدن به آن آسان نخواهد بود.ما باید از فرصت استفاده کنیم. درنزده سال جنگ، این نخستین بار است که هفته کاهش خشونت‌ها از سوی همه طرف‌ها اجرا می‌شود.اگر این دوره موفقانه سپری شود، توافقنامه امریکا با طالبان را درهماهنگی با حکومت وحدت ملی، امضا خواهد کرد.»

اقای پومپئو تاکید می‌ورزد که خروج سربازان امریکایی از افغانستان به ضاع این کشور و وعده برای قطع رابطه با هراس افگنان وابسته خواهد بود.

اودر پاسخ به پرسشی دربارۀ نقش ایالات متحده در کاهش تنش‌های انتخاباتی درافغانستان و پیامد آن بر روند صلح گفت: «تعهد ما این است که قانون اساسی در افغانستان وجود دارد، ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که از آن پیروی می‌شود. آنان انتخابات برگزار می‌کنند.این انتخابات معتبر، شفاف و آزاد باشند. ما به دنبال فرصت عظیم سیاسی هستیم. ما به هیچ یک از گروه‌های کوچک که مفکوره برهم زدن فرصت به میان آمده صلح را تضعیف کنند، اجازه نخواهیم داد - و تعداد زیادی استند که می‌خواهند دستاوردهای که قبلن به دست آمده اند، برهم بزنند - اما ما اجازه چنین کاری را نخواهیم داد.»

درهمین حال، ساعات پیش از این رییس جمهور ترمپ در یک نشست خبری درهند هرچند بر بیرون ساختن سربازان امریکایی ازافغانستان تاکید کرد، اما گفت که امریکا می‌خواهد حضور پایدار استخباراتی درآن کشور داشته باشد.

آقای ترمپ گفت: «شما می‌دانید که می خواهیم سربازان مان را به ۸۶۰۰ نفر (سربازان) برسانیم وسپس تصمیم خواهیم گرفت که نتیجه نهایی چیست. اما ستایش فوق‌العاده‌ای برای این واقعیت وجود دارد که ما در حال انجام کاری هستیم . دولت قبلی برای مدت طولانی تلاش کرد، اما هرگز نتوانستد چنین کاری را بکند.»
انتظار می‌رود توافقنامه امریکا با طالبان به روز شنبه درحضور نماینده‌گان نزدیک به سی کشور دردوحه امضاء شود.

خواست امریکا از رهبران افغان؛به صلح توجه شودنه به سیاست انتخاباتی

وزارت خارجه امریکا در یک خبرنامه می گوید که رهبران افغان باید از کارهایی که باعث بی ثباتی می شود، خودداری کنند.

Thumbnail

وزارت خارجه امریکا در یک خبرنامه که شام سه شنبه به نشر رسید از رهبران افغان می‌خواهد که از فرصت به دست آمده صلح استفاده کنند و به جای سیاست انتخاباتی به تلاش های صلح توجه کنند.

در خبرنامه آمده است که ایالات متحده از اعلام نتایج انتخابات آگاه است و انتظار دارد که نگرانی ها در رابطه با این روند در مطابقت با روش های قانونی رسیده گی شوند.

در خبرنامه با اشاره به اختلاف های اخیر میان رییس جمهور غنی و رییس اجراییه عبدالله عبدالله آمده است که «ما از حکومت نو می خواهیم که همه شمول باشد و آرزوهای تمام افغانان را انعکاس دهد.»

در خبرنامه امریکا از رهبران افغان خواسته است تا از اعمالی که باعث بی ثباتی می شوند، به شمول تلاش ها برای ایجاد ساختارهای حکومت موازی که در مطابقت با قانون اساسی و تطبیق قانون، قرار ندارند، خودداری کنند. 

خبرنامه می افزاید:‌ «این گونه اعمال حاکمیت و اتحاد افغانستان را که امریکا از آن به گونه حمایت می کند را زیر پرسش می برد.»

در خبرنامه همچنان آمده است که افغانان صلح می خواهند و این زمان آن است که به جای توجه به سیاست انتخاباتی به گذاشتن قدم به سوی صلح دوامدار و پایان جنگ با طالبان توجه شود. 

این در حالی است که مایک پومپئو، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا روزسه شنبه (۶ حوت) در یک نشست خبری از امضای توافقنامه صلح با طالبان درهماهنگی با حکومت افغانستان تأکید کرد. 

او گفت که اگر هفته کاهش خشونت‌ها موفقانه سپری شود، واشنگتن توافقنامه صلح را با طالبان درهماهنگی با حکومت وحدت ملی، امضا خواهد کرد.

آقای پومپئو گفت: «همه طرف‌ها خسته شده اند.ما به یک فرصت تاریخی برای صلح رسیده‌ایم.رسیدن به آن آسان نخواهد بود.ما باید از فرصت استفاده کنیم. درنزده سال جنگ، این نخستین بار است که هفته کاهش خشونت‌ها از سوی همه طرف‌ها اجرا می‌شود.اگر این دوره موفقانه سپری شود، توافقنامه امریکا با طالبان را درهماهنگی با حکومت وحدت ملی، امضا خواهد کرد.»

اقای پومپئو تاکید می‌ورزد که خروج سربازان امریکایی از افغانستان به ضاع این کشور و وعده برای قطع رابطه با هراس افگنان وابسته خواهد بود.

اودر پاسخ به پرسشی دربارۀ نقش ایالات متحده در کاهش تنش‌های انتخاباتی درافغانستان و پیامد آن بر روند صلح گفت: «تعهد ما این است که قانون اساسی در افغانستان وجود دارد، ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که از آن پیروی می‌شود. آنان انتخابات برگزار می‌کنند.این انتخابات معتبر، شفاف و آزاد باشند. ما به دنبال فرصت عظیم سیاسی هستیم. ما به هیچ یک از گروه‌های کوچک که مفکوره برهم زدن فرصت به میان آمده صلح را تضعیف کنند، اجازه نخواهیم داد - و تعداد زیادی استند که می‌خواهند دستاوردهای که قبلن به دست آمده اند، برهم بزنند - اما ما اجازه چنین کاری را نخواهیم داد.»

درهمین حال، ساعات پیش از این رییس جمهور ترمپ در یک نشست خبری درهند هرچند بر بیرون ساختن سربازان امریکایی ازافغانستان تاکید کرد، اما گفت که امریکا می‌خواهد حضور پایدار استخباراتی درآن کشور داشته باشد.

آقای ترمپ گفت: «شما می‌دانید که می خواهیم سربازان مان را به ۸۶۰۰ نفر (سربازان) برسانیم وسپس تصمیم خواهیم گرفت که نتیجه نهایی چیست. اما ستایش فوق‌العاده‌ای برای این واقعیت وجود دارد که ما در حال انجام کاری هستیم . دولت قبلی برای مدت طولانی تلاش کرد، اما هرگز نتوانستد چنین کاری را بکند.»
انتظار می‌رود توافقنامه امریکا با طالبان به روز شنبه درحضور نماینده‌گان نزدیک به سی کشور دردوحه امضاء شود.

هم‌رسانی کنید