Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پژوهش کمیسیون حقوق بشر: زنان نگران ازدست دادن حقوق شان در صلح اند

یافته‌های یک پژوهش کمیسیون مستقل انتخابات، نشان می‌دهند که زنان در افغانستان نگران از دست دادن حقوق و آزادی‌های بنیادین شان در گفت‌وگوهای صلح استند.

این پژوهش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که زیر نام «زنان، صلح و امنیت» انجام شده‌است، امروز (شنبه، ۷ثور) نشر شد.

در این پژوهش، با بیش از چهار‌هزار زن و یک هزار مرد در چهارده ولایت کشور گفت وگو شده‌است. بیشتر گفت‌وگو شونده‌گان این پژوهش خواهان برقراری یک آتش‌بس میان گروهای درگیر جنگ نیز شده‌اند.

سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر در این باره گفت: «نظرات مردم را بفهمیم و دادخواهی هم بکنیم برای اشتراک خانم‌ها، نه تنها به این خاطر که شهروند استند بلکه بخاطر اینکه قربانیان جنگ بودند.»

این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شوند که تلاش‌های صلح بیش از هرزمانی دیگر شدت گرفته‌اند. طالبان و امریکا تاکنون شش بار باهم دیدار و گفت‌وگو کرده‌اند و قرار است نماینده‌گان حکومت افغانستان، سیاسیون و طالبان در آیندۀ نزدیک در ازبیکستان باهم ببینند.

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید که باید زنان در این گفت‌وگوها نقش معنا دار داشته باشند: «از پلان‌گذاری صلح تا مذاکراتی که با طالبان صورت می‌گیرد و هم‌چنان در تطبیق توافق‌نامه باید زنان حضور مؤثر داشته باشند؛ زنان نمی‌خواهند حضور سمبولیک داشته باشند.»

هفتۀ پیش نیز بیش از ۳۰۰ زن در یک گردهمایی در کابل، نگرانی‌های شان را دربارۀ گفت‌وگوهای صلح ابراز کردند. آنان اما هم‌چنان بر برقراری آتش‌بس پیش از هرگونه گفت‌وگو نیز تأکید کردند.

پژوهش کمیسیون حقوق بشر: زنان نگران ازدست دادن حقوق شان در صلح اند

این پژوهش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که زیر نام «زنان، صلح و امنیت» انجام شده‌است، امروز (شنبه، ۷ثور) نشر شد.

تصویر بندانگشتی

یافته‌های یک پژوهش کمیسیون مستقل انتخابات، نشان می‌دهند که زنان در افغانستان نگران از دست دادن حقوق و آزادی‌های بنیادین شان در گفت‌وگوهای صلح استند.

این پژوهش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که زیر نام «زنان، صلح و امنیت» انجام شده‌است، امروز (شنبه، ۷ثور) نشر شد.

در این پژوهش، با بیش از چهار‌هزار زن و یک هزار مرد در چهارده ولایت کشور گفت وگو شده‌است. بیشتر گفت‌وگو شونده‌گان این پژوهش خواهان برقراری یک آتش‌بس میان گروهای درگیر جنگ نیز شده‌اند.

سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر در این باره گفت: «نظرات مردم را بفهمیم و دادخواهی هم بکنیم برای اشتراک خانم‌ها، نه تنها به این خاطر که شهروند استند بلکه بخاطر اینکه قربانیان جنگ بودند.»

این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شوند که تلاش‌های صلح بیش از هرزمانی دیگر شدت گرفته‌اند. طالبان و امریکا تاکنون شش بار باهم دیدار و گفت‌وگو کرده‌اند و قرار است نماینده‌گان حکومت افغانستان، سیاسیون و طالبان در آیندۀ نزدیک در ازبیکستان باهم ببینند.

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید که باید زنان در این گفت‌وگوها نقش معنا دار داشته باشند: «از پلان‌گذاری صلح تا مذاکراتی که با طالبان صورت می‌گیرد و هم‌چنان در تطبیق توافق‌نامه باید زنان حضور مؤثر داشته باشند؛ زنان نمی‌خواهند حضور سمبولیک داشته باشند.»

هفتۀ پیش نیز بیش از ۳۰۰ زن در یک گردهمایی در کابل، نگرانی‌های شان را دربارۀ گفت‌وگوهای صلح ابراز کردند. آنان اما هم‌چنان بر برقراری آتش‌بس پیش از هرگونه گفت‌وگو نیز تأکید کردند.

هم‌رسانی کنید