تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پیام‌های سیاستگران و خبرنگاران در باره درگذشت مجاهد کاکر

درگذشت مجاهد کاکر رییس پیشین طلوع نیوزبا واکنش های سیاست گران و شهروندان کشور در درون و بیرون کشور روبرو شده است.

بیشتر سیاست گران ، روزنامه نگاران و شهروندان کشور، کارنامه های حرفه یی آقای کاکر را می ستایند و با خانواده او غم شریکی میکنند.

خبردرگذشت مجاهد کاکر پس از چندین سال بیماری آن هم در دیار غربت قلب نزدیکان و شماری از شهروندان کشور را اندوهگین ساخته است.

شماری از خبرنگارانی که در کنار او کارکرده اند، شخصیت آقای کارکر را می ستایند و او را مدیر توانا می نامند.

طارق مجیدی، خبرنگار پیشین طلوع‌نیوزر گفته است که :" وجود شان به متوازن بودن گزارش‌ها و پیگیری گزارش‌ها نشان میدهد که آنها یک خبرنگار ورزیده هستند." 

در کنار اشرف غنی ، عبدالله عبدالله، حامد کرزی رییس جمهور پیشین مرگ آقای کارکررا به خانواده رسانه یی کشور و خانواده او تسلیت گفته است و از اقای کاکر همچون یک خبرنگارن حرفه یی یاد کرده است.

 صلاح الدین ربانی سرپرست جمعیت اسلامی افغانستان مجاهد کاکر را از پیش کسوتان عرصه ژورنالیزم در دوره پسا طالبان میداند واز نقش برجسته ای آقای کاکر در زمینه شکل گیری رسانه های آزاد یاد کرده است .

طارق فرهادی، مشاور پیشین ریاست جمهوری گفت:" مجاهد کاکر یکی از تهداب گذاران مطبوعات آزادی معاصر درافغانستان بودند بخاطریکه قبل از وی در وقت جنگ داخلی چنین یک رسانه وجود نداشت."

زلمی خلیل‌زاد درصفحه تویترش از کاکر به عنوان کسی یاد کرده است که در پیشرفت افغانستان ورسانه‌های پویا دراین کشور نقش پویا و مسئولانه بازی کرد.

اتحادیه اروپا نیز ازاو یکی ازپیشگامان روزنامه نگاری افغانستان یاد کرده است.

حامد کوهستانی، مدیر خبر کلید گروپ گفته است که :" من فکر می کنم که فعالیت‌های کاکرصاحب برای همیش در جامعه رسانی افغانستان مندگار خواهد ماند." 

آقای کاکر چندین سال در طلوع و طلوع‌نیوز کارکرد، او پس از چند سال بیماری سرطان روز گذشته در آلمان درگذشت.

از آقای کاکر دو کودک مانده است.

پیام‌های سیاستگران و خبرنگاران در باره درگذشت مجاهد کاکر

شماری از سیاستگران و خبرنگاران کشور مجاهد کاکر را از پیشگامان بخش رسانه یی در افغانستان خواندند. 

Thumbnail

درگذشت مجاهد کاکر رییس پیشین طلوع نیوزبا واکنش های سیاست گران و شهروندان کشور در درون و بیرون کشور روبرو شده است.

بیشتر سیاست گران ، روزنامه نگاران و شهروندان کشور، کارنامه های حرفه یی آقای کاکر را می ستایند و با خانواده او غم شریکی میکنند.

خبردرگذشت مجاهد کاکر پس از چندین سال بیماری آن هم در دیار غربت قلب نزدیکان و شماری از شهروندان کشور را اندوهگین ساخته است.

شماری از خبرنگارانی که در کنار او کارکرده اند، شخصیت آقای کارکر را می ستایند و او را مدیر توانا می نامند.

طارق مجیدی، خبرنگار پیشین طلوع‌نیوزر گفته است که :" وجود شان به متوازن بودن گزارش‌ها و پیگیری گزارش‌ها نشان میدهد که آنها یک خبرنگار ورزیده هستند." 

در کنار اشرف غنی ، عبدالله عبدالله، حامد کرزی رییس جمهور پیشین مرگ آقای کارکررا به خانواده رسانه یی کشور و خانواده او تسلیت گفته است و از اقای کاکر همچون یک خبرنگارن حرفه یی یاد کرده است.

 صلاح الدین ربانی سرپرست جمعیت اسلامی افغانستان مجاهد کاکر را از پیش کسوتان عرصه ژورنالیزم در دوره پسا طالبان میداند واز نقش برجسته ای آقای کاکر در زمینه شکل گیری رسانه های آزاد یاد کرده است .

طارق فرهادی، مشاور پیشین ریاست جمهوری گفت:" مجاهد کاکر یکی از تهداب گذاران مطبوعات آزادی معاصر درافغانستان بودند بخاطریکه قبل از وی در وقت جنگ داخلی چنین یک رسانه وجود نداشت."

زلمی خلیل‌زاد درصفحه تویترش از کاکر به عنوان کسی یاد کرده است که در پیشرفت افغانستان ورسانه‌های پویا دراین کشور نقش پویا و مسئولانه بازی کرد.

اتحادیه اروپا نیز ازاو یکی ازپیشگامان روزنامه نگاری افغانستان یاد کرده است.

حامد کوهستانی، مدیر خبر کلید گروپ گفته است که :" من فکر می کنم که فعالیت‌های کاکرصاحب برای همیش در جامعه رسانی افغانستان مندگار خواهد ماند." 

آقای کاکر چندین سال در طلوع و طلوع‌نیوز کارکرد، او پس از چند سال بیماری سرطان روز گذشته در آلمان درگذشت.

از آقای کاکر دو کودک مانده است.

هم‌رسانی کنید