Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پیمان امنیتی میان کابل- واشنگتن و ناتو امضا شد

پیمان دو جانبه‌ی امنیتی میان کابل و واشنگتن و چگونگی حضور نیروهای ناتو در افغانستان روز سه‌شنبه از سوی حنیف اتمر مشاور امنیتی تازه‌ی حکومت افغانستان، جیمز کننگهم سفیر امریکا در کابل و ماریتس یوخیمز سفیر ناتو در افغانستان در یک مراسم خاص با حضور مقامات عالی رتبه‌ی افغانستان در ارگ ریاست جمهوری امضا شد.

حکومت رئیس جمهور داکتر اشرف غنی احمدزی قسمی که وعده سپرده بود در حالی که ۲۴ ساعت از ادای مراسم تحلیف گذشته است، پیمان امنیتی را به امضا رساند که براساس آن نیروهای امریکا و ناتو در افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ حضور خواهند داشت.

داکتر اشرف غنی احمدزی که در این مراسم سخنرانی می کرد گفت: "امضای این پیمان تهدیدی برای کشورهای همسایه نخواهد بود".

رئیس جمهور در ادامه گفت: "افغانستان و جامعه جهانی با تهدیدهای مشابه روبرو است و به همین خاطر ما منافع مشترک داریم."

وی ادامه داد: "حامد کرزی رئیس جمهور پیشین تمام محتویات این قرارداد را از نظر گذرانده است".

رئیس جمهور احمدزی با اشاره به اینکه این قرارداد از سوی لویه جرگه تأیید شده بود افزود: "این قرارداد می‌تواند با در نظر داشت منافع دو طرف قابل تغییر باشد".

احمدزی خاطرنشان کرد: "من به ملت اطمینان می‌دهم که این پیمان به نفع آنها است".

در همین حال داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت در سخنانی در این مراسم ضمن تأیید سخنان رئیس جمهور اضافه کرد که امضای این پیمان تهدیدی برای کشورهای همسایه نخواهد بود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: "قبل از امضای این پیمان بر این نکته توجه شد که منافع ملی افغانستان به خطر نیفتند".

از سوی دیگر سفیران ناتو و امریکا در کابل از تلاش‌های رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت پیشین حکومت برای گفت‌وگوهای پیمان امنیتی قدردانی کردند.

جمیز کاننگهم سفیر امریکا در کابل در این مراسم تصریح کرد: "امضای پیمان امنیتی میان کابل-واشنگتن تأمین کننده‌ی کمک‌های دوامدار واشنگتن برای افغانستان است و در روابط دو کشور نقس بسیار مهمی دارد".

وی در ادامه افزود: "این پیمان نه تنها برای افغانستان بلکه برای منطقه مهم پنداشته می‌شود".

سفیر امریکا در کابل اضافه کرد که نیروهای ناتو نقش غیرجنگ و مشاوره دهی در افغانستان خواهند داشت.

این در حالی است که کشورهای همسایه افغانستان یعنی پاکستان و ایران سروصداهای زیادی در رابطه با امضای پیمان امنیتی افغانستان با واشنگتن به راه انداخته بودند.

ابراهیم رحیم پور معاون وزیر امور خارجه‌ی ایران در امور آسیا و اقیانوس آرام در ماه دسامبر سال گذشته با اظهار مخالفت از امضای پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا گفته بود که پیمان امنیتی در درازمدت به منافع ملی حکومت افغانستان صدمه خواهد زد.

رستم شاه مومند سفیر پیشین پاکستان در افغانستان نیز در واکنش به این پیمان گفت: "تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان حضور دارند، روابط میان افغانستان و پاکستان بهبود نخواهد یافت".

پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن بعد از سال ۲۰۱۴ چارچوب قانونی برای حضور امریکا و ناتو در افغانستان را فراهم خواهد کرد.

 

پیمان امنیتی میان کابل- واشنگتن و ناتو امضا شد

پیمان دو جانبه‌ی امنیتی میان کابل و واشنگتن و چگونگی حضور نیروهای ناتو در افغانستان روز سه‌شنبه از

Thumbnail

پیمان دو جانبه‌ی امنیتی میان کابل و واشنگتن و چگونگی حضور نیروهای ناتو در افغانستان روز سه‌شنبه از سوی حنیف اتمر مشاور امنیتی تازه‌ی حکومت افغانستان، جیمز کننگهم سفیر امریکا در کابل و ماریتس یوخیمز سفیر ناتو در افغانستان در یک مراسم خاص با حضور مقامات عالی رتبه‌ی افغانستان در ارگ ریاست جمهوری امضا شد.

حکومت رئیس جمهور داکتر اشرف غنی احمدزی قسمی که وعده سپرده بود در حالی که ۲۴ ساعت از ادای مراسم تحلیف گذشته است، پیمان امنیتی را به امضا رساند که براساس آن نیروهای امریکا و ناتو در افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ حضور خواهند داشت.

داکتر اشرف غنی احمدزی که در این مراسم سخنرانی می کرد گفت: "امضای این پیمان تهدیدی برای کشورهای همسایه نخواهد بود".

رئیس جمهور در ادامه گفت: "افغانستان و جامعه جهانی با تهدیدهای مشابه روبرو است و به همین خاطر ما منافع مشترک داریم."

وی ادامه داد: "حامد کرزی رئیس جمهور پیشین تمام محتویات این قرارداد را از نظر گذرانده است".

رئیس جمهور احمدزی با اشاره به اینکه این قرارداد از سوی لویه جرگه تأیید شده بود افزود: "این قرارداد می‌تواند با در نظر داشت منافع دو طرف قابل تغییر باشد".

احمدزی خاطرنشان کرد: "من به ملت اطمینان می‌دهم که این پیمان به نفع آنها است".

در همین حال داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت در سخنانی در این مراسم ضمن تأیید سخنان رئیس جمهور اضافه کرد که امضای این پیمان تهدیدی برای کشورهای همسایه نخواهد بود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: "قبل از امضای این پیمان بر این نکته توجه شد که منافع ملی افغانستان به خطر نیفتند".

از سوی دیگر سفیران ناتو و امریکا در کابل از تلاش‌های رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت پیشین حکومت برای گفت‌وگوهای پیمان امنیتی قدردانی کردند.

جمیز کاننگهم سفیر امریکا در کابل در این مراسم تصریح کرد: "امضای پیمان امنیتی میان کابل-واشنگتن تأمین کننده‌ی کمک‌های دوامدار واشنگتن برای افغانستان است و در روابط دو کشور نقس بسیار مهمی دارد".

وی در ادامه افزود: "این پیمان نه تنها برای افغانستان بلکه برای منطقه مهم پنداشته می‌شود".

سفیر امریکا در کابل اضافه کرد که نیروهای ناتو نقش غیرجنگ و مشاوره دهی در افغانستان خواهند داشت.

این در حالی است که کشورهای همسایه افغانستان یعنی پاکستان و ایران سروصداهای زیادی در رابطه با امضای پیمان امنیتی افغانستان با واشنگتن به راه انداخته بودند.

ابراهیم رحیم پور معاون وزیر امور خارجه‌ی ایران در امور آسیا و اقیانوس آرام در ماه دسامبر سال گذشته با اظهار مخالفت از امضای پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا گفته بود که پیمان امنیتی در درازمدت به منافع ملی حکومت افغانستان صدمه خواهد زد.

رستم شاه مومند سفیر پیشین پاکستان در افغانستان نیز در واکنش به این پیمان گفت: "تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان حضور دارند، روابط میان افغانستان و پاکستان بهبود نخواهد یافت".

پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن بعد از سال ۲۰۱۴ چارچوب قانونی برای حضور امریکا و ناتو در افغانستان را فراهم خواهد کرد.

 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره