تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پیکر تتسو ناکامورا، مددرسان جاپانی به جاپان فرستاده شد

پیکر تتسو ناکامورا، مددرسان جاپانی که روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته در ولایت ننگرهار در یک تیراندازی جان باخت، پس از چاشت امروز (شنبه، ۱۶قوس) به جاپان فرستاده شد.

خانم، دختر و شماری از بستگان ناکامورا برای انتقال پیکر او به کابل آمده بودند.

رییس‌جمهور غنی، پیکر ناکامورا را تا میدان هوایی کابل همراهی کرد و از او به‌عنوان یک شخصیت برجسته یاد کرد که بخش بزرگ از زنده‌گی‌اش را وقف بهبود زنده‌گی مردم افغانستان کرده‌است.

آقای غنی، تعهد سپرد که پروژه‌های ناتکمیل ناکامورا را تکمیل و به‌نام این مددرسان جاپانی نام‌گذاری کند.

ناکامورا همراه با پنج هم‌کار دیگرش روز چهارشنبۀ هفتۀ پیش در تیراندازی افراد مسلح ناشناس در ننگرهار جان باخت.

ناکامورا، بخش بزرگ از زنده‌گی‌اش را وقف بهبود زنده‌گی افغان‌ها به ویژه باشنده‌گان ولایت شرقی ننگرهار کرد.

او یازده سربند و آب‌راه را برای مهار آب کنر ساخت تا از این آب برای سرسبزی و کشاورزی بخش بزرگ زمین‌ها در ننگرهار استفاده شود.

مهندسان نهاد «پی‌‎ام‌اس» که ناکامورا رییس آن بود، می‌گویند که ناکامورا در حفر ۱۵۰۰چاه عمیق و فراهم‌سازی آب نوشیدنی برای ۶۵۰هزار تن در ننگرهار نیز کمک کرد.

ایجاد دو مسجد و دو شفاخانه از کارهای دیگر او در شرق کشور استند.

ناکامورا به تازه‌گی کار ساخت کانال دوم «مروارید» را با هزینۀ پانزده میلیون دالر در ولسوالی خیوۀ ننگرهار آغاز کرده بود، اما پیش از گشایش این پروژه کشته شد.

پیکر تتسو ناکامورا، مددرسان جاپانی به جاپان فرستاده شد

ناکامورا همراه با پنج هم‌کار دیگرش روز چهارشنبۀ هفتۀ پیش در تیراندازی افراد مسلح ناشناس در ننگرهار جان باخت.

تصویر بندانگشتی

پیکر تتسو ناکامورا، مددرسان جاپانی که روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته در ولایت ننگرهار در یک تیراندازی جان باخت، پس از چاشت امروز (شنبه، ۱۶قوس) به جاپان فرستاده شد.

خانم، دختر و شماری از بستگان ناکامورا برای انتقال پیکر او به کابل آمده بودند.

رییس‌جمهور غنی، پیکر ناکامورا را تا میدان هوایی کابل همراهی کرد و از او به‌عنوان یک شخصیت برجسته یاد کرد که بخش بزرگ از زنده‌گی‌اش را وقف بهبود زنده‌گی مردم افغانستان کرده‌است.

آقای غنی، تعهد سپرد که پروژه‌های ناتکمیل ناکامورا را تکمیل و به‌نام این مددرسان جاپانی نام‌گذاری کند.

ناکامورا همراه با پنج هم‌کار دیگرش روز چهارشنبۀ هفتۀ پیش در تیراندازی افراد مسلح ناشناس در ننگرهار جان باخت.

ناکامورا، بخش بزرگ از زنده‌گی‌اش را وقف بهبود زنده‌گی افغان‌ها به ویژه باشنده‌گان ولایت شرقی ننگرهار کرد.

او یازده سربند و آب‌راه را برای مهار آب کنر ساخت تا از این آب برای سرسبزی و کشاورزی بخش بزرگ زمین‌ها در ننگرهار استفاده شود.

مهندسان نهاد «پی‌‎ام‌اس» که ناکامورا رییس آن بود، می‌گویند که ناکامورا در حفر ۱۵۰۰چاه عمیق و فراهم‌سازی آب نوشیدنی برای ۶۵۰هزار تن در ننگرهار نیز کمک کرد.

ایجاد دو مسجد و دو شفاخانه از کارهای دیگر او در شرق کشور استند.

ناکامورا به تازه‌گی کار ساخت کانال دوم «مروارید» را با هزینۀ پانزده میلیون دالر در ولسوالی خیوۀ ننگرهار آغاز کرده بود، اما پیش از گشایش این پروژه کشته شد.

هم‌رسانی کنید