Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پیکر مارشال فهیم در مراسم ویژۀ نظامی به خاک سپرده شد

پیکر مارشال محمد قسیم فهیم، معاون اول رییس جمهور کرزی روز سه شنبه در یک مراسم ویژۀ نظامی به کاخ ریاست جمهوری انتقال یافت و پس از مراسم به خاک سپرده شد.

در این مراسم ویژه، جنرالان پولیس و ارتش و مقام‌های بلند پایۀ حکومت، پیکر معاون اول رییس جمهور را تا کاخ ریاست جمهوری همراهی کردند.

رییس جمهور کرزی کارنامه‌های مارشال محمد قسیم فهیم را می ستاید و افزوده است که مارشال فهیم در تمامی قضایای سرنوشت ساز دخیل بوده است و از وی به عنوان "دوست مردم افغانستان و خدمتگار وطن" یاد می‌کند.

وی افزوده است: " مارشال محمد قسیم فهیم انسان وطندوست و دوست شناس در تمامی قضایای ملی در تمامی قضایای دولتی مهم افغانستان و در تمامی قضایای سرنوشت ساز به این خاک چه در داخل و چه در روابط بیرونی به تمام معنا همراه و همکارم بود درک ما از اوضاع یکی بود تحلیل ما از اوضاع یکی بود مه دوست عزیز و برادرخوده از دست دادیم مردم افغانستان خدمتگارخوده از دست دادند."

فرزند مارشال فهیم در این مراسم به کار نامه‌های پدرش اشاره کرد و او را دلسوز و خدمتگذار مردم خطاب کرد.

پسر مارشال، ادیب فهیم گفته است: " پدرم مارشال فهیم از بنیانگذاران نظام نوین کشور و حامی صلح و ثبات و همبستگی ملی مردم افغانستان بود."

عبدالرب رسول سیاف نامزد ریاست جمهوری و یکی از رهبران جهادی امام نماز جنازه مارشال فهیم بود. پیکر مارشال در تپۀ با دام باغ شهر کابل به خاک سپرده شد.

مراسم به خاک سپاری مارشال فهیم با تدابیر شدید امنیتی و با حضور هزاران تن برگذار شد. بسیاری از مقام های افغان در این مراسم از کار کرد های مارشال محمد قسیم فهیم ستایش کردند.

دسته های مردم امبولانس حامل پیکر مارشال فهیم را همراهی می کردند. گفته می شود هزاران تن در مراسم خاک سپاری اشتراک کرده بودند.

همزمان با مراسم به خاک سپاری، شماری از ولایت های نیز نماز جنازه وی را غایبانه ادا کردند.

خبرنگاران طلوع‌نیوز که با شماری از شهروندان کشور در برخی از ولایت ها گفتگو کرده اند، شماری از شهروندان کشور نقش مارشال را در تحولات کشور چشمگیری می‎دانند و در گذشت معاون اول ریاست جمهوری را یک رویداد پر درد برای کشور می‌‎دانند، اما شماری از شهروندان کشور نیز از اعلام ماتم ملی انتقاد می‌کنند.

نماز جنازۀ فرد شماره دوم کشور همزمان با ادا شدن در کابل در برخی از ولایت‌های کشور به گونه غایبانه نیز ادا شده و در برخی از ولایت ها هم مراسم فاتحه خوانی بوده است.

شماری از شهروندان کشور از کارنامه های معاون اول ریاست جمهوری ستایش می کنند و از درگذشت وی سخت اندوگین استند.

فرمانده پولیس بغلان، جنرال امین الله امرخیل گفته است: "ما نماز غایبانه را ادا کردیم و ما در سوک و ماتم مارشال صاحب شریک هستیم و ما از کار های او قدردانی می‎کنیم."

مولوی خدایداد صالح، رییس شورای علمای هرات گفته است: " ما با جمع علمای حوزۀ غرب ختم گرفتیم و دعا کردم و ثوابش را به روح اقای فهیم فرستادیم."

پس از درگذشت مارشال کشور، ریاست جمهوری سه روز را ماتم ملی اعلام کرد، اما شماری از شهروندان کشور از این کار حکومت انتقاد می‌کنند.

باشندۀ ولایت ننگرهار، عبدالرحمان گفته است: " چند روز پیش بیست و یک سرباز ارتش کشته شد رییس جمهور ماتم ملی اعلام نکرد حتی در جنازه‌های انان نیز شرکت نکرد و حالا که معاونش به مرگ خود مرده سه روز ماتم اعلام کرده است."

بسیاری از شهروندان کشور، تصویر های معاون اول ریاست جمهوری را به جاده های شهر نصب کرده اند و شماری هم به رسم اعزا داری، پارچه های سیاه را به درو دیوار ها بسته اند.

مراسم فاتحه خوانی معاون اول ریاست جمهوری فردا نیز در برخی از ولایت های کشور گرفته خواهد شد.

پیکر مارشال فهیم در مراسم ویژۀ نظامی به خاک سپرده شد

پیکر مارشال محمد قسیم فهیم، معاون اول رییس جمهور کرزی روز سه شنبه در یک مراسم ویژۀ نظامی به کاخ ری

Thumbnail

پیکر مارشال محمد قسیم فهیم، معاون اول رییس جمهور کرزی روز سه شنبه در یک مراسم ویژۀ نظامی به کاخ ریاست جمهوری انتقال یافت و پس از مراسم به خاک سپرده شد.

در این مراسم ویژه، جنرالان پولیس و ارتش و مقام‌های بلند پایۀ حکومت، پیکر معاون اول رییس جمهور را تا کاخ ریاست جمهوری همراهی کردند.

رییس جمهور کرزی کارنامه‌های مارشال محمد قسیم فهیم را می ستاید و افزوده است که مارشال فهیم در تمامی قضایای سرنوشت ساز دخیل بوده است و از وی به عنوان "دوست مردم افغانستان و خدمتگار وطن" یاد می‌کند.

وی افزوده است: " مارشال محمد قسیم فهیم انسان وطندوست و دوست شناس در تمامی قضایای ملی در تمامی قضایای دولتی مهم افغانستان و در تمامی قضایای سرنوشت ساز به این خاک چه در داخل و چه در روابط بیرونی به تمام معنا همراه و همکارم بود درک ما از اوضاع یکی بود تحلیل ما از اوضاع یکی بود مه دوست عزیز و برادرخوده از دست دادیم مردم افغانستان خدمتگارخوده از دست دادند."

فرزند مارشال فهیم در این مراسم به کار نامه‌های پدرش اشاره کرد و او را دلسوز و خدمتگذار مردم خطاب کرد.

پسر مارشال، ادیب فهیم گفته است: " پدرم مارشال فهیم از بنیانگذاران نظام نوین کشور و حامی صلح و ثبات و همبستگی ملی مردم افغانستان بود."

عبدالرب رسول سیاف نامزد ریاست جمهوری و یکی از رهبران جهادی امام نماز جنازه مارشال فهیم بود. پیکر مارشال در تپۀ با دام باغ شهر کابل به خاک سپرده شد.

مراسم به خاک سپاری مارشال فهیم با تدابیر شدید امنیتی و با حضور هزاران تن برگذار شد. بسیاری از مقام های افغان در این مراسم از کار کرد های مارشال محمد قسیم فهیم ستایش کردند.

دسته های مردم امبولانس حامل پیکر مارشال فهیم را همراهی می کردند. گفته می شود هزاران تن در مراسم خاک سپاری اشتراک کرده بودند.

همزمان با مراسم به خاک سپاری، شماری از ولایت های نیز نماز جنازه وی را غایبانه ادا کردند.

خبرنگاران طلوع‌نیوز که با شماری از شهروندان کشور در برخی از ولایت ها گفتگو کرده اند، شماری از شهروندان کشور نقش مارشال را در تحولات کشور چشمگیری می‎دانند و در گذشت معاون اول ریاست جمهوری را یک رویداد پر درد برای کشور می‌‎دانند، اما شماری از شهروندان کشور نیز از اعلام ماتم ملی انتقاد می‌کنند.

نماز جنازۀ فرد شماره دوم کشور همزمان با ادا شدن در کابل در برخی از ولایت‌های کشور به گونه غایبانه نیز ادا شده و در برخی از ولایت ها هم مراسم فاتحه خوانی بوده است.

شماری از شهروندان کشور از کارنامه های معاون اول ریاست جمهوری ستایش می کنند و از درگذشت وی سخت اندوگین استند.

فرمانده پولیس بغلان، جنرال امین الله امرخیل گفته است: "ما نماز غایبانه را ادا کردیم و ما در سوک و ماتم مارشال صاحب شریک هستیم و ما از کار های او قدردانی می‎کنیم."

مولوی خدایداد صالح، رییس شورای علمای هرات گفته است: " ما با جمع علمای حوزۀ غرب ختم گرفتیم و دعا کردم و ثوابش را به روح اقای فهیم فرستادیم."

پس از درگذشت مارشال کشور، ریاست جمهوری سه روز را ماتم ملی اعلام کرد، اما شماری از شهروندان کشور از این کار حکومت انتقاد می‌کنند.

باشندۀ ولایت ننگرهار، عبدالرحمان گفته است: " چند روز پیش بیست و یک سرباز ارتش کشته شد رییس جمهور ماتم ملی اعلام نکرد حتی در جنازه‌های انان نیز شرکت نکرد و حالا که معاونش به مرگ خود مرده سه روز ماتم اعلام کرده است."

بسیاری از شهروندان کشور، تصویر های معاون اول ریاست جمهوری را به جاده های شهر نصب کرده اند و شماری هم به رسم اعزا داری، پارچه های سیاه را به درو دیوار ها بسته اند.

مراسم فاتحه خوانی معاون اول ریاست جمهوری فردا نیز در برخی از ولایت های کشور گرفته خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره