Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پیکر پسر محمد محقق به خاک سپرده شد

پیکر محمد باقر محقق، پسر محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه را روزسه شنبه (۲۲ دلو) به خاک سپردند.

محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه پسرش را جوان بیست و شش ساله نامراد میخواند و می‌گوید که پسر قاتلش را با زنجیر می بستند.

در مراسم به خاک سپاری باقر محقق عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت، سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور، کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح و شمار دیگری از چهره‌های سیاسی شرکت کرده بودند.

پس از سه روز از قتل پسر محمد محقق از سوی پسر دیگر، پیکر محمد باقر محقق را در کارته سخی به خاک سپردند.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه گفت:" بخاطر شهادت فرزندشان باقر که با او از نزدیک آشنایی داشتم و از خلق نیک، حسن اخلاق، روش خوب، ایمانداری، غیرت، شجاعت و مردم داریش باخبر بودم خدمت شان تسلیت عرض می کنم."

سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور گفت:" مرگ فرزند دلبند شما هرگز تاثیری در ارادۀ آهنین شما بجا نمیگذارد."

کریم خیلی، رییس شورای عالی صلح گفت:" بارها گفتم که بسیار شهید صادق، باقر محقق است."

پس از به خاک سپاری باقر محقق، محمد محقق باقر را جوان بیست و شش ساله ناکام خواند.

همزمان فرزندش حسین را که قاتل است، دیوانه می‌داند و می‌افزاید که این پسرش را همیشه با زنجیر بسته می‌کردند، اما آن شب محمد باقر مانع به زنجیر کشیدن وی شد.

محمد محقق، معاون دوم رییس اجراییه گفت:" من هم حالی کهن سال شدیم، آرزو داشتم که او (باقر) کلان شود و به مردم خدمت کند و ما بعد از آنکه پیر شدیم در یک گوشۀ اگر زنده‌گی بود همانجا بمانیم، ولی ما را رها کرده و رفت."

باقرمحقق که در علوم سیاسی ماستری داشت از دوسال بدین سو رییس عمومی رادیو و تلویزیون راه فردا نیز بود.

از محمد باقر یک دختر و پسر خرد سال به جا مانده است.

پیکر پسر محمد محقق به خاک سپرده شد

در مراسم به خاک سپاری پسر محمد محقق شماری از مقام های دولتی و چهره های سیاسی نیز شرکت کرده اند.

Thumbnail

پیکر محمد باقر محقق، پسر محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه را روزسه شنبه (۲۲ دلو) به خاک سپردند.

محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه پسرش را جوان بیست و شش ساله نامراد میخواند و می‌گوید که پسر قاتلش را با زنجیر می بستند.

در مراسم به خاک سپاری باقر محقق عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت، سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور، کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح و شمار دیگری از چهره‌های سیاسی شرکت کرده بودند.

پس از سه روز از قتل پسر محمد محقق از سوی پسر دیگر، پیکر محمد باقر محقق را در کارته سخی به خاک سپردند.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه گفت:" بخاطر شهادت فرزندشان باقر که با او از نزدیک آشنایی داشتم و از خلق نیک، حسن اخلاق، روش خوب، ایمانداری، غیرت، شجاعت و مردم داریش باخبر بودم خدمت شان تسلیت عرض می کنم."

سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور گفت:" مرگ فرزند دلبند شما هرگز تاثیری در ارادۀ آهنین شما بجا نمیگذارد."

کریم خیلی، رییس شورای عالی صلح گفت:" بارها گفتم که بسیار شهید صادق، باقر محقق است."

پس از به خاک سپاری باقر محقق، محمد محقق باقر را جوان بیست و شش ساله ناکام خواند.

همزمان فرزندش حسین را که قاتل است، دیوانه می‌داند و می‌افزاید که این پسرش را همیشه با زنجیر بسته می‌کردند، اما آن شب محمد باقر مانع به زنجیر کشیدن وی شد.

محمد محقق، معاون دوم رییس اجراییه گفت:" من هم حالی کهن سال شدیم، آرزو داشتم که او (باقر) کلان شود و به مردم خدمت کند و ما بعد از آنکه پیر شدیم در یک گوشۀ اگر زنده‌گی بود همانجا بمانیم، ولی ما را رها کرده و رفت."

باقرمحقق که در علوم سیاسی ماستری داشت از دوسال بدین سو رییس عمومی رادیو و تلویزیون راه فردا نیز بود.

از محمد باقر یک دختر و پسر خرد سال به جا مانده است.

هم‌رسانی کنید