Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

چرا سرپرست وزارت داخله شب‌هنگام به مجلس فراخوانده شد؟

شام روز گذشته (جمعه، ۱۹میزان) نیروهای امنیتی و اعضای مجلس نماینده‌گان در جادۀ پلچرخی کابل برای بیش از شش ساعت درگیر شدند و این جاده را به روی رفت وآمد بستند.

وزارت امورداخله، می‌گوید که نگهبانان اعضای مجلس نماینده‌گان در واکنش به پاک کردن شیشه‌های سیاه از موترها، توقف موترهای بی اسناد و حمل جنگ‌افزارهای غیرقانونی با نیروهای امنیتی دست به ماشه شدند.

نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت امور داخله در این باره گفت: «تنفیذ قانون و حفظ امن و نظم عامه وظیفۀ اصلی پولیس است. قضیه‌یی که شب گذشته بین پولیس ملی و وکلای محترم اتفاق افتاده بود به‌گونه جدی و عادلانه زیر بررسی قرار دارد.»

پس از این درگیری، ساعت یازدۀ شب، اعضای مجلس نماینده‌گان مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخله را به مجلس نماینده‌گان فراخواندند و تا ساعت یک شب اورا زیر پرسش گرفتند.

امیرخان یار، معاون نخست مجلس نماینده‌گان، محمد کریم اتل، دبیرنخست مجلس، عرفان‌الله عرفان، معاون دبیرمجلس، میرداد نجرابی، محمد اکبر سلطان زاده، ضیاالدین اکازی،  میرزا کتوازی، محمد عالم ساعی، فدا محمد الفت، گل رحمان همدرد از جملۀ نماینده‌گانی بودند که در کنار نزدیک به صد نمایندۀ دیگر در این نشست شبانۀ مجلس حضور داشتند.

نرندر سنگ خالصه، یک عضو مجلس که نخستین برخورد را با نیروهای امنیتی داشته‌است، از برخورد نادرست نیروهای امنیتی انتقاد می‌کند: «مرا گفت پایین شو! مرا هم تلاشی کرد. گفتم: او برادر من وکیل مردم استم! گفت: ....ما را وزیرصاحب [داخله] و [خوشحال] سادات صاحب [معین ارشد امنیتی وزارت داخله] گفته.»

در همین حال، گواهان رویداد، می‌گویند که نخست نگهبانان اعضای مجلس نماینده‌گان به هشدار نیروهای امنیتی در یک ایست بازرسی اعتنایی نکردند و حتا در برابر این نیروها دست به ماشه شدند.

محبوب شاه، گواه رویداد، گفت: «سر پولیس کلاشینکوف‌ها را کشیده بودند.ئ [پولیس] شیشه‌های [موترهای نماینده‌گان] را پاک می‌کرد، به پولیس اجازه این کار را ندادند.»

با این هم، شماری از اعضای مجلس می‌گویند که برگزاری نشست در شب، خلاف قانون است.

رمضان بشردوست، عضو مجلس بیان داشت: «جلسه دایر کردند که چرا قانون بالای ما تطبیق می‌شود؟ چرا موتر شیشه سیاه ما تلاشی می‌‎شود؟»

منابعی، می‌گویند که اعضای مجلس نماینده‌گان خواهان برکناری و زیرپیگرد قرار گرفتن مقام‌هایی استند که دستور توقف و بررسی وسایط اعضای شورای ملی را داده‌اند، اما وزارت امور داخله تأکید می‌ورزد که در برابر زورگویی‌ها و قانون شکنی‌های اعضای مجلس خواهد ایستاد.

چرا سرپرست وزارت داخله شب‌هنگام به مجلس فراخوانده شد؟

منابعی، می‌گویند که اعضای مجلس نماینده‌گان خواهان برکناری و زیرپیگرد قرار گرفتن مقام‌هایی استند که دستور توقف و بررسی وسایط اعضای شورای ملی را داده‌اند.

تصویر بندانگشتی

شام روز گذشته (جمعه، ۱۹میزان) نیروهای امنیتی و اعضای مجلس نماینده‌گان در جادۀ پلچرخی کابل برای بیش از شش ساعت درگیر شدند و این جاده را به روی رفت وآمد بستند.

وزارت امورداخله، می‌گوید که نگهبانان اعضای مجلس نماینده‌گان در واکنش به پاک کردن شیشه‌های سیاه از موترها، توقف موترهای بی اسناد و حمل جنگ‌افزارهای غیرقانونی با نیروهای امنیتی دست به ماشه شدند.

نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت امور داخله در این باره گفت: «تنفیذ قانون و حفظ امن و نظم عامه وظیفۀ اصلی پولیس است. قضیه‌یی که شب گذشته بین پولیس ملی و وکلای محترم اتفاق افتاده بود به‌گونه جدی و عادلانه زیر بررسی قرار دارد.»

پس از این درگیری، ساعت یازدۀ شب، اعضای مجلس نماینده‌گان مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخله را به مجلس نماینده‌گان فراخواندند و تا ساعت یک شب اورا زیر پرسش گرفتند.

امیرخان یار، معاون نخست مجلس نماینده‌گان، محمد کریم اتل، دبیرنخست مجلس، عرفان‌الله عرفان، معاون دبیرمجلس، میرداد نجرابی، محمد اکبر سلطان زاده، ضیاالدین اکازی،  میرزا کتوازی، محمد عالم ساعی، فدا محمد الفت، گل رحمان همدرد از جملۀ نماینده‌گانی بودند که در کنار نزدیک به صد نمایندۀ دیگر در این نشست شبانۀ مجلس حضور داشتند.

نرندر سنگ خالصه، یک عضو مجلس که نخستین برخورد را با نیروهای امنیتی داشته‌است، از برخورد نادرست نیروهای امنیتی انتقاد می‌کند: «مرا گفت پایین شو! مرا هم تلاشی کرد. گفتم: او برادر من وکیل مردم استم! گفت: ....ما را وزیرصاحب [داخله] و [خوشحال] سادات صاحب [معین ارشد امنیتی وزارت داخله] گفته.»

در همین حال، گواهان رویداد، می‌گویند که نخست نگهبانان اعضای مجلس نماینده‌گان به هشدار نیروهای امنیتی در یک ایست بازرسی اعتنایی نکردند و حتا در برابر این نیروها دست به ماشه شدند.

محبوب شاه، گواه رویداد، گفت: «سر پولیس کلاشینکوف‌ها را کشیده بودند.ئ [پولیس] شیشه‌های [موترهای نماینده‌گان] را پاک می‌کرد، به پولیس اجازه این کار را ندادند.»

با این هم، شماری از اعضای مجلس می‌گویند که برگزاری نشست در شب، خلاف قانون است.

رمضان بشردوست، عضو مجلس بیان داشت: «جلسه دایر کردند که چرا قانون بالای ما تطبیق می‌شود؟ چرا موتر شیشه سیاه ما تلاشی می‌‎شود؟»

منابعی، می‌گویند که اعضای مجلس نماینده‌گان خواهان برکناری و زیرپیگرد قرار گرفتن مقام‌هایی استند که دستور توقف و بررسی وسایط اعضای شورای ملی را داده‌اند، اما وزارت امور داخله تأکید می‌ورزد که در برابر زورگویی‌ها و قانون شکنی‌های اعضای مجلس خواهد ایستاد.

هم‌رسانی کنید