Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

چرخ‎بال‎های روسی در کشور جایش را به «بلک ‌هاک» امریکایی می‌دهد

ایالات متحده تصمیم دارد تا چرخ‎بال‎های «بلک‎هاک» این کشور را جای‌گزین جنگنده‎های «می ۳۵» روسی در افغانستان بسازد. مقام‎های این کشور می‎گویند بدلیل محدودیت‎ها و به دسترس نبودن وسایل ترمیم جنگنده‎های روسی، این تصمیم را گرفته اند.

به علت تحریم‌های اقتصادی امریکا و اتحادیۀ اروپا در برابر روسیه، چرخ بال‌های روسی در افغانستان، به گونه بنیادی تعمیر نمی‌شوند و پس از دو هزار ساعت پرواز، از کار می‌افتند.

پیش از این تحریم‎ها، چرخ‎بال‎های روسی برای ترمیم به کشورهای چک و اوکراین فرستاده می‎شدند، اما اکنون این روند با مشکلاتی رو به رو اند.

شان مک لی، مشاور پیشین نیروهای هوایی افغانستان می‎گوید به این لحاظ تلاش دارند تا هواپیماهای «بلک‎هاک» امریکایی را جای گزین « می۳۵» روسی در افغانستان بسازند.

وی تصریح می‎کند: «قصد ما این نیست که هواپیماهای « می۳۵» را نگه داریم؛ قصد ما این است که هواپیماهای بلک هاک را به جای آن به کار ببریم.»

هم اکنون شمار چرخ‌بال‌های جنگی « می۳۵» روسی که در اختیار نیروهای هوایی افغانستان قرار دارند، به چهار عدد کاهش یافته است. به همین ترتیب، نیروهای هوایی افغانستان، بیست و شش فروند چرخ‌بال‌های اکمالاتی «می ۱۷» را در اختیار دارند.

از این میان، دو فروند جنگندۀ « می۳۵» روسی، در میدان هوایی نظامی کابل زیر تعمیر قرار دارند.

محمد صابر، ترمیم‌کار هواپیما در میدان هوایی نظامی کابل در این باره می‎گوید: «این دو چرخ که این‎جا زیر ترمیم استند، عمر کمی دارند؛ به زودی این چرخ بال‎ها برای تعمیر اساسی، به بیرون کشور فرستاده خواهند شد.»

هواپیماها پس از هر پنجاه، صد، دوصد و سه صد ساعت پرواز، به تعمیر نیاز دارند؛ اما پس از دو هزار ساعت پرواز، هواپیما به گونۀ کامل از کار می‌افتد و نیاز است تا در دستگاه‌های پیش‌رفته به گونۀ اساسی تعمیر شوند.

اما، این روزها دست یافتن به پرزه‌ها و قطعات میکانیکی چرخ بال‌های روسی، بسیار دشوار است. از همین رو، گاهی تعمیر یک چرخ بال، هفته‌ها را در بر می‌گیرد.

 احمدشاه هوتک، آمر کندک ترمیم هواپیما در میدان هوایی نظامی کابل می‌افزاید: «گاهی ناگزیر می‌شویم که برای تعمیر چرخ بال‌ها، از پرزه های هواپیماهای کهنه استفاده کنیم.»

چهار فروند چرخ بال‎ بلک هاک، تا سه ماه دیگر به افغانستان خواهند رسید. نیروهای هوایی اکنون به خلبانان جوان چرخ بال‎های «می ۱۷» و «می۳۵» امید بسته اند.

جمشید و امان الله از خلبانانی استند که در امریکا نیز آموزش دیده اند.

جمشید، خلبان چرخ بال «می ۱۷» تصریح کرد: «در شش ماه می‌توانیم خودمان را برای چرخ بال‌های بلک هاک آماده سازیم.»

امان الله، یکی دیگر از خلبان‌های چرخ بال «می ۱۷» نیز بیان کرد: «تمام خلبانان، به ویژه خلبانان «می هفده» آماده استند و می‌توانند از چرخ بال‌های بلک هاک کار گیرند. این چرخ بال‌ها تفاوت زیادی با «می هفده ندارند.»

افغانستان در حال حاضر، در حدود ۱۲۰ هواپیما دارد. حکومت در تلاش است تا هفت سال دیگر، شمار این هواپیماها را دو برابر سازد، شمار جنگنده‎ها را به ۱۷۵فروند برساند، تعداد هواپیماهای باربری را به ۸۹ عدد افزایش دهد و نیز چرخ بال‎ها را به ۲۱۴ دانه افزایش دهد.

چرخ‎بال‎های روسی در کشور جایش را به «بلک ‌هاک» امریکایی می‌دهد

هم اکنون تنها چهار فروند چرخ‌بال جنگی «می۳۵» روسی در اختیار نیروهای امنیتی قرار دارند، در حالی که سال‎های پیش این رقم چیزی بیشتر بود.

تصویر بندانگشتی

ایالات متحده تصمیم دارد تا چرخ‎بال‎های «بلک‎هاک» این کشور را جای‌گزین جنگنده‎های «می ۳۵» روسی در افغانستان بسازد. مقام‎های این کشور می‎گویند بدلیل محدودیت‎ها و به دسترس نبودن وسایل ترمیم جنگنده‎های روسی، این تصمیم را گرفته اند.

به علت تحریم‌های اقتصادی امریکا و اتحادیۀ اروپا در برابر روسیه، چرخ بال‌های روسی در افغانستان، به گونه بنیادی تعمیر نمی‌شوند و پس از دو هزار ساعت پرواز، از کار می‌افتند.

پیش از این تحریم‎ها، چرخ‎بال‎های روسی برای ترمیم به کشورهای چک و اوکراین فرستاده می‎شدند، اما اکنون این روند با مشکلاتی رو به رو اند.

شان مک لی، مشاور پیشین نیروهای هوایی افغانستان می‎گوید به این لحاظ تلاش دارند تا هواپیماهای «بلک‎هاک» امریکایی را جای گزین « می۳۵» روسی در افغانستان بسازند.

وی تصریح می‎کند: «قصد ما این نیست که هواپیماهای « می۳۵» را نگه داریم؛ قصد ما این است که هواپیماهای بلک هاک را به جای آن به کار ببریم.»

هم اکنون شمار چرخ‌بال‌های جنگی « می۳۵» روسی که در اختیار نیروهای هوایی افغانستان قرار دارند، به چهار عدد کاهش یافته است. به همین ترتیب، نیروهای هوایی افغانستان، بیست و شش فروند چرخ‌بال‌های اکمالاتی «می ۱۷» را در اختیار دارند.

از این میان، دو فروند جنگندۀ « می۳۵» روسی، در میدان هوایی نظامی کابل زیر تعمیر قرار دارند.

محمد صابر، ترمیم‌کار هواپیما در میدان هوایی نظامی کابل در این باره می‎گوید: «این دو چرخ که این‎جا زیر ترمیم استند، عمر کمی دارند؛ به زودی این چرخ بال‎ها برای تعمیر اساسی، به بیرون کشور فرستاده خواهند شد.»

هواپیماها پس از هر پنجاه، صد، دوصد و سه صد ساعت پرواز، به تعمیر نیاز دارند؛ اما پس از دو هزار ساعت پرواز، هواپیما به گونۀ کامل از کار می‌افتد و نیاز است تا در دستگاه‌های پیش‌رفته به گونۀ اساسی تعمیر شوند.

اما، این روزها دست یافتن به پرزه‌ها و قطعات میکانیکی چرخ بال‌های روسی، بسیار دشوار است. از همین رو، گاهی تعمیر یک چرخ بال، هفته‌ها را در بر می‌گیرد.

 احمدشاه هوتک، آمر کندک ترمیم هواپیما در میدان هوایی نظامی کابل می‌افزاید: «گاهی ناگزیر می‌شویم که برای تعمیر چرخ بال‌ها، از پرزه های هواپیماهای کهنه استفاده کنیم.»

چهار فروند چرخ بال‎ بلک هاک، تا سه ماه دیگر به افغانستان خواهند رسید. نیروهای هوایی اکنون به خلبانان جوان چرخ بال‎های «می ۱۷» و «می۳۵» امید بسته اند.

جمشید و امان الله از خلبانانی استند که در امریکا نیز آموزش دیده اند.

جمشید، خلبان چرخ بال «می ۱۷» تصریح کرد: «در شش ماه می‌توانیم خودمان را برای چرخ بال‌های بلک هاک آماده سازیم.»

امان الله، یکی دیگر از خلبان‌های چرخ بال «می ۱۷» نیز بیان کرد: «تمام خلبانان، به ویژه خلبانان «می هفده» آماده استند و می‌توانند از چرخ بال‌های بلک هاک کار گیرند. این چرخ بال‌ها تفاوت زیادی با «می هفده ندارند.»

افغانستان در حال حاضر، در حدود ۱۲۰ هواپیما دارد. حکومت در تلاش است تا هفت سال دیگر، شمار این هواپیماها را دو برابر سازد، شمار جنگنده‎ها را به ۱۷۵فروند برساند، تعداد هواپیماهای باربری را به ۸۹ عدد افزایش دهد و نیز چرخ بال‎ها را به ۲۱۴ دانه افزایش دهد.

هم‌رسانی کنید