Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

چهار غیرنظامی در انفجاری در شهر خوست جان باختند

مقام‌های محلی ولایت خوست امروز (یک‌شنبه، ۲۶ سنبله) می‌گویند که چهار غیرنظامی در انفجاری در یک مارکیت در شهر این ولایت جان باختند و ۱۴ تن دیگر، زخم برداشتند.

مبارز زدران، سخن گوی والی خوست این رویداد را تأیید می‎کند و می‎گوید که این انفجار برخاسته از مواد انفجاری جاسازی شده در زیرزمینی مارکیت حمام، بوده و درنتیجۀ آن یک تن جان باخت و دو تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

اما، حبیب شاه انصاری، رییس صحت عامۀ خوست می‎گوید که در این انفجار چهار تن جان باختند و ۱۴ تن دیگر، زخم برداشتند.

هیچ گروهی به شمول طالبان تاکنون مسؤولیت این انفجار را به عهده نگرفته است.

چهار غیرنظامی در انفجاری در شهر خوست جان باختند

مقام‌های محلی ولایت خوست تأیید می‌کنند که چهار غیرنظامی در انفجاری در شهر این ولایت، جان باختند و ۱۴ تن دیگر، زخم برداشتند.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های محلی ولایت خوست امروز (یک‌شنبه، ۲۶ سنبله) می‌گویند که چهار غیرنظامی در انفجاری در یک مارکیت در شهر این ولایت جان باختند و ۱۴ تن دیگر، زخم برداشتند.

مبارز زدران، سخن گوی والی خوست این رویداد را تأیید می‎کند و می‎گوید که این انفجار برخاسته از مواد انفجاری جاسازی شده در زیرزمینی مارکیت حمام، بوده و درنتیجۀ آن یک تن جان باخت و دو تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

اما، حبیب شاه انصاری، رییس صحت عامۀ خوست می‎گوید که در این انفجار چهار تن جان باختند و ۱۴ تن دیگر، زخم برداشتند.

هیچ گروهی به شمول طالبان تاکنون مسؤولیت این انفجار را به عهده نگرفته است.

هم‌رسانی کنید