تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

چهار عضو رهبری گروه طالبان در حملۀ ارتش در غزنی زخمی شده‌اند

وزارت دفاع ملی می‌گوید که نیروهای هوایی ارتش، یک گردهمایی اعضای مقام‌های ارشد طالبان را در ولایت غزنی آماج قرار دادند که در نتیجه، چندین عضو رهبری این گروه مشمول امیرخان متقی زخمی شده‌اند.

در یک خبرنامۀ این وزارت آمده است که این حمله در روستای لنگای ولسوالی ناوۀ ولایت غزنی بر محل نشست این اعضای طالبان انجام شده است.

وزارت دفاع، گفته است که ملا امیرخان متقی، وزیر پیشین طالبان، ملا خلیفه و ملا شاه محمد از اعضای شورای کویته، ملا یوسف وال نام‌نهاد طالبان برای ولایت غزنی، ملا سید الماس، والی نام‌نهاد طالبان برای ولایت پکتیا در این جلسه، حضور داشته‌اند.

این وزارت، ادعا کرده است که در این حملۀ هوایی، ۲۴ تن از طالبان کشته و ۱۷ تن دیگر آنان زخمی شده‌اند که بربنیاد گزارش‌های نخستین، ملا امیرخان متقی، ملا خلیفه، ملا شاه محمد و ملا یوسف در بین زخمیان شامل استند.

اما، طالبان این ادعا را تأیید نکرده‌اند.

چهار عضو رهبری گروه طالبان در حملۀ ارتش در غزنی زخمی شده‌اند

این وزارت، ادعا کرده است که در این حملۀ هوایی، ۲۴ تن از طالبان کشته و ۱۷ تن دیگر آنان زخمی شده‌اند که بربنیاد گزارش‌های نخستین، ملا امیرخان متقی، ملا خلیفه، ملا شاه محمد و ملا یوسف در بین زخمیان شامل استند.

Thumbnail

وزارت دفاع ملی می‌گوید که نیروهای هوایی ارتش، یک گردهمایی اعضای مقام‌های ارشد طالبان را در ولایت غزنی آماج قرار دادند که در نتیجه، چندین عضو رهبری این گروه مشمول امیرخان متقی زخمی شده‌اند.

در یک خبرنامۀ این وزارت آمده است که این حمله در روستای لنگای ولسوالی ناوۀ ولایت غزنی بر محل نشست این اعضای طالبان انجام شده است.

وزارت دفاع، گفته است که ملا امیرخان متقی، وزیر پیشین طالبان، ملا خلیفه و ملا شاه محمد از اعضای شورای کویته، ملا یوسف وال نام‌نهاد طالبان برای ولایت غزنی، ملا سید الماس، والی نام‌نهاد طالبان برای ولایت پکتیا در این جلسه، حضور داشته‌اند.

این وزارت، ادعا کرده است که در این حملۀ هوایی، ۲۴ تن از طالبان کشته و ۱۷ تن دیگر آنان زخمی شده‌اند که بربنیاد گزارش‌های نخستین، ملا امیرخان متقی، ملا خلیفه، ملا شاه محمد و ملا یوسف در بین زخمیان شامل استند.

اما، طالبان این ادعا را تأیید نکرده‌اند.

هم‌رسانی کنید