Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

در یک حملۀ انتحاری در کابل پنج تن جان باختند

در یک حملۀ انتحاری که بامداد روز پنج‌شنبه (۴اسد) در شهر کابل رخ داد، پنج تن مشمول یک غیرنظامی باختند و هفت تن دیگر مشمول دوغیر نظامی دیگر زخم برداشته اند.

پولیس کابل، می‌گوید که مهاجم انتحاری، کاروان نیروهای قطعۀ (۰۱) امنیت ملی را در ساحۀ باغ داوود منطقۀ کمپنی - از مربوطات حوزۀ پنجم امنیتی شهر کابل - که از این محل می‌گذشت، آماج حمله قرار داد.

گواهان این رویداد می‌گویند در این حمله، افزون بر ویران شدن شماری از دکان‌ها، بخشی یک مدرسه نیز ویران شده است.

سید محمد، باشندۀ کمپنی کابل در این باره گفت: «وقتی یک صدای خطرناک بلند شد. سپس حس کردم همه جا را دود آتش گرفت و خودم را نزدیک محل رسانیدم، دیدم که هر سو جسد و زخمی‌ها افتیده اند.»

در این حملۀ، دو دانش آموز مدرسیه‌یی که در این حمله آسیب دیده است، نیز زخمی شده‌اند.

حضرت محمد فرقانی، موسس مدرسه خلفای راشیدین می‌افزاید: «ساعت پنج صبح بود که انفجار شد؛ شماری از دانش آموزان در صنف دیگر درس می‌خواندند، در اثر فروریختن شیشه‌‎ها دو دانش آموز زخمی شدند.»

طالبان، در خبر نامه‌یی، مسؤولیت این رویداد را پذیرفته‌اند.

در یک حملۀ انتحاری در کابل پنج تن جان باختند

مقام‌های پولیس کابل می‌گویند که چهار تن از نیروهای امنیت ملی در یک حملۀ انتحاری در شهر کابل، جان باختند.

Thumbnail

در یک حملۀ انتحاری که بامداد روز پنج‌شنبه (۴اسد) در شهر کابل رخ داد، پنج تن مشمول یک غیرنظامی باختند و هفت تن دیگر مشمول دوغیر نظامی دیگر زخم برداشته اند.

پولیس کابل، می‌گوید که مهاجم انتحاری، کاروان نیروهای قطعۀ (۰۱) امنیت ملی را در ساحۀ باغ داوود منطقۀ کمپنی - از مربوطات حوزۀ پنجم امنیتی شهر کابل - که از این محل می‌گذشت، آماج حمله قرار داد.

گواهان این رویداد می‌گویند در این حمله، افزون بر ویران شدن شماری از دکان‌ها، بخشی یک مدرسه نیز ویران شده است.

سید محمد، باشندۀ کمپنی کابل در این باره گفت: «وقتی یک صدای خطرناک بلند شد. سپس حس کردم همه جا را دود آتش گرفت و خودم را نزدیک محل رسانیدم، دیدم که هر سو جسد و زخمی‌ها افتیده اند.»

در این حملۀ، دو دانش آموز مدرسیه‌یی که در این حمله آسیب دیده است، نیز زخمی شده‌اند.

حضرت محمد فرقانی، موسس مدرسه خلفای راشیدین می‌افزاید: «ساعت پنج صبح بود که انفجار شد؛ شماری از دانش آموزان در صنف دیگر درس می‌خواندند، در اثر فروریختن شیشه‌‎ها دو دانش آموز زخمی شدند.»

طالبان، در خبر نامه‌یی، مسؤولیت این رویداد را پذیرفته‌اند.

هم‌رسانی کنید