Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

چهره‌های سیاسی و جهادی: دربرابر حکومت برآمده ازتقلب خواهیم ایستاد

شماری از چهره‌های سیاسی و جهادی کشور که امروز (پنج‌شنبه، ۵جدی) در نشستی در غرب کابل شرکت کرده بودند، هشدار دادند که در برابر هرگونه تقلب و حکومت برآمده از رأی تقلبی خواهند ایستاد.

این نشست که از سوی حزب وحدت اسلامی افغانستان برگزار شده بود، در آن، عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، کریم خلیلی، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، احمد ضیا مسعود، معاون نخست حزب جمعیت اسلامی و شمار دیگری از سران احزاب پیوند ملی، افغان ملت، وحدت اسلامی مردم افغانستان و حزب جنبش ملی افغانستان شرکت کرده بودند.

عبدالله عبدالله در سخنرانی‌اش در این نشست تأکید کرد که از آرای پاک مردم دفاع خواهد کرد: «با اطمینان و قاطعیت این اطمینان را می‌دهم که از رأی مردم افغانستان پاسداری می‌کنم.»

احمد ضیا مسعود نیز گفت: «یک حکومت برخاسته از آرای مردم بوجود بیاید که آن حکومت، یک ساختار سیاسی مردم را در کشور بوجود آورد.»

محمد کریم خلیلی، نیز گفت که روند صلح افغانستان باید از انحصار بیرون شود و به گفتۀ او جریان‌های سیاسی طرف گفت‌وگوهای صلح با طالبان استند نه حکومت کنونی: «صلح یک پروسۀ دولتی نیست؛ با دولت نمی‌نشینند طالبان - به خصوص این دولت و این رییس‌جمهور! تا این لحظه هم ننشسته. پروسۀ ملی است نمی‌تواند ارگ این را در انحصار خود قرار بدهد و هرگز با روحیه انحصار ما به صلح نمی‌رسیم.»

آقای خلیلی در بخش دیگری از سخنانش، از نقش نیروهای امنیتی در برخی از رویدادها ابراز نگرانی کرد: «مجاهدین خوب تجربه دارند که اردویی را که در خدمت بیگانه قرار بگیرد و در خدمت استبداد قرار بگیرد، سرانجامش چه خواهد بود. خود شما، با عساکر و وابسته‌گان اردویی که در خدمت رژیم خلق و پرچم بود مبارزه کردید می‌دانید هر اردویی‌که در برابر مردم و خواست مردم بگیرد سرانجامش چه خواهد بود؛ تباهی!»

در همین حال، گلبدین حکمتیار، ادامۀ حضور نیروهای خارجی و حکومت کنونی را از علت‌های اصلی دست نیافتن به صلح در کشور دانست: «این حکومت، ادامه کند جنگ پایان نخواهد یافت؛ تشکیل حکومت قابل قبول برای همه اطراف صلح بدون این ممکن نیست.»

اظهارات این چهره‌های سیاسی و جهادی در حالی ابراز می‌شوند که به بربنیاد نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری، محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله بلندترین آرا را گرفته‌اند.

اما عبدالله عبدالله و شمار دیگری از نامزدان این انتخابات ادعا دارند که در انتخابات تقلب شده‌است و باید کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی شکایت‌ها دربارۀ تقلب‌ها به‌گونۀ جدی بررسی کند.

کمیسیون مستقل شکایت‌های انتخاباتی که می‌گوید که ۱۶هزار و ۵۰۰ شکایت را ثبت کرده‌است، امرروز روند بررسی این شکایت‌ها را آغاز کرد.

چهره‌های سیاسی، هشدار می‌دهند که اجازه نخواهند داد تا کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی بی بررسی درست شکایت‌ها نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری را تأیید کند.

چهره‌های سیاسی و جهادی: دربرابر حکومت برآمده ازتقلب خواهیم ایستاد

حزب وحدت اسلامی افغانستان، امروز نشستی را با حضور سران شماری از احزاب سیاسی در غرب کابل برگزار کرد.

تصویر بندانگشتی

شماری از چهره‌های سیاسی و جهادی کشور که امروز (پنج‌شنبه، ۵جدی) در نشستی در غرب کابل شرکت کرده بودند، هشدار دادند که در برابر هرگونه تقلب و حکومت برآمده از رأی تقلبی خواهند ایستاد.

این نشست که از سوی حزب وحدت اسلامی افغانستان برگزار شده بود، در آن، عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، کریم خلیلی، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، احمد ضیا مسعود، معاون نخست حزب جمعیت اسلامی و شمار دیگری از سران احزاب پیوند ملی، افغان ملت، وحدت اسلامی مردم افغانستان و حزب جنبش ملی افغانستان شرکت کرده بودند.

عبدالله عبدالله در سخنرانی‌اش در این نشست تأکید کرد که از آرای پاک مردم دفاع خواهد کرد: «با اطمینان و قاطعیت این اطمینان را می‌دهم که از رأی مردم افغانستان پاسداری می‌کنم.»

احمد ضیا مسعود نیز گفت: «یک حکومت برخاسته از آرای مردم بوجود بیاید که آن حکومت، یک ساختار سیاسی مردم را در کشور بوجود آورد.»

محمد کریم خلیلی، نیز گفت که روند صلح افغانستان باید از انحصار بیرون شود و به گفتۀ او جریان‌های سیاسی طرف گفت‌وگوهای صلح با طالبان استند نه حکومت کنونی: «صلح یک پروسۀ دولتی نیست؛ با دولت نمی‌نشینند طالبان - به خصوص این دولت و این رییس‌جمهور! تا این لحظه هم ننشسته. پروسۀ ملی است نمی‌تواند ارگ این را در انحصار خود قرار بدهد و هرگز با روحیه انحصار ما به صلح نمی‌رسیم.»

آقای خلیلی در بخش دیگری از سخنانش، از نقش نیروهای امنیتی در برخی از رویدادها ابراز نگرانی کرد: «مجاهدین خوب تجربه دارند که اردویی را که در خدمت بیگانه قرار بگیرد و در خدمت استبداد قرار بگیرد، سرانجامش چه خواهد بود. خود شما، با عساکر و وابسته‌گان اردویی که در خدمت رژیم خلق و پرچم بود مبارزه کردید می‌دانید هر اردویی‌که در برابر مردم و خواست مردم بگیرد سرانجامش چه خواهد بود؛ تباهی!»

در همین حال، گلبدین حکمتیار، ادامۀ حضور نیروهای خارجی و حکومت کنونی را از علت‌های اصلی دست نیافتن به صلح در کشور دانست: «این حکومت، ادامه کند جنگ پایان نخواهد یافت؛ تشکیل حکومت قابل قبول برای همه اطراف صلح بدون این ممکن نیست.»

اظهارات این چهره‌های سیاسی و جهادی در حالی ابراز می‌شوند که به بربنیاد نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری، محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله بلندترین آرا را گرفته‌اند.

اما عبدالله عبدالله و شمار دیگری از نامزدان این انتخابات ادعا دارند که در انتخابات تقلب شده‌است و باید کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی شکایت‌ها دربارۀ تقلب‌ها به‌گونۀ جدی بررسی کند.

کمیسیون مستقل شکایت‌های انتخاباتی که می‌گوید که ۱۶هزار و ۵۰۰ شکایت را ثبت کرده‌است، امرروز روند بررسی این شکایت‌ها را آغاز کرد.

چهره‌های سیاسی، هشدار می‌دهند که اجازه نخواهند داد تا کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی بی بررسی درست شکایت‌ها نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری را تأیید کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره