Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

چگونگی فرار عضو طالبان از بند پرسش‌هایی را برانگیخته است

چگونگی فرار قاری صلاح الدین، والی نام نهاد طالبان در ولایت فاریاب  ازبند، پرسش‌هایی را بر انگیخته است.

بر بنیاد گزارش‌ها، قاری صلاح الدین پس از سپری کردن نزدیک به چهار سال در بند امنیت ملی هفته گذشته فرار کرد و اکنون دو باره به طالبان پیوسته است.

در همین حال، رهاسازی گروهی زندانیان نیروهای امنیتی و غیر نظامیان از زندان طالبان نیز پرسش برانگیز و مشکوک دانسته می شود.

قاری صلاح الدین والی نام نهاد طالبان در تازه ترین پیامش پس از پیوستن دوباره به طالبان با لحن نرم در باره فرار اش از بند امنیت ملی، چنین می گوید.

همزمان با رهایی قاری صلاح الدین، بیش از هشتاد سرباز ارتش و گروهی از زندانیان دیگر از یک زندان طالبان در ولسوالی قیصار فاریاب رها شدند.

رویدادی که با رهایی قاری صلاح الدین و رهایی دیگر زندانیان طالبان از زندان های حکومت پیوند داده می شود.

رحمت الله ترکستانی- والی پیشین جوزجان گفت:«قاری صلاح الدین توسط یک معامله سیاسی ممکن آزاد شده باشه. ایره فرار نام ماندند. مردم ایره میفامه که قاری صلاح الدین در فاریاب آمد پس امو حرکت های تخریبی خود ره شروع میکنه.»

حسن حقیار، آگاه مسایل سیاسی گفت:«ای آدم بانفوذ بود د او منطقه. قدرت داره نفوذ داره و ای که فرار کرده حتما به صف طالبا می پیونده به ضد حکومت بازهم مبارزه خوده دوام میته.»

از سوی دیگر چندی است حکومت یک یا چند روز در میان از رهایی گروهی زندانیان حکومتی از نزد طالبان خبر میدهد.

منابعی در نیروهای امنیتی می‌گویند که بیش تر زندانیان در زندان های طالبان بدون درگیری رها می شوند.

نظری پریانی- آگاه مسایل سیاسی گفت:«ممکن است عین معامله در بدل رهایی ای زندانیان باشه که در روز برگزاری انتخابات طالبان فرصت مشارکت رای دهنده‌گان به نفع آغای غنی ره مساعد کنند و نیز فرصتی بری پر کردن صندوق ها تجربه که در گذشته بوده حالا بسیار ممکن به نظر میرسه.» 

طالبان در باره این آزاد سازی گروهی زندانیان حکومتی از زندان‌های شان واکنشی نشان نداده اند اما از رهایی زندانیان این گروه از سوی حکومت استقبال کرده اند.

در تازه‌ ترین رویداد‌های رهایی زندانیان از زندان‌های طالبان، نهادهای امنیتی از رهایی نزدیک به پنجاه تن از نیروهای امنیت و غیر نظامیان از زندان‌های طالبان در ولایت‌های بغلان و کندز خبرداده‌اند.

زبیر عارف، سخنگوی وزارت دفاع میگوید:«با عملیات‌های که ما امروز اوسطا انجام دادیم، تقربیا ۹ عملیات شده که بالای زندان‌های مخالفین دولت و دشمنای ای سرزمین انجام دادیم در حدود نزدیک به ۴۰۰ تن آزده شده.»

چگونگی فرار عضو طالبان از بند پرسش‌هایی را برانگیخته است

قاری صلاح الدین والی نام نهاد طالبان در تازه ترین پیامش پس از پیوستن دوباره به طالبان با لحن نرم در باره فرار اش از بند امنیت ملی، چنین می گوید.

Thumbnail

چگونگی فرار قاری صلاح الدین، والی نام نهاد طالبان در ولایت فاریاب  ازبند، پرسش‌هایی را بر انگیخته است.

بر بنیاد گزارش‌ها، قاری صلاح الدین پس از سپری کردن نزدیک به چهار سال در بند امنیت ملی هفته گذشته فرار کرد و اکنون دو باره به طالبان پیوسته است.

در همین حال، رهاسازی گروهی زندانیان نیروهای امنیتی و غیر نظامیان از زندان طالبان نیز پرسش برانگیز و مشکوک دانسته می شود.

قاری صلاح الدین والی نام نهاد طالبان در تازه ترین پیامش پس از پیوستن دوباره به طالبان با لحن نرم در باره فرار اش از بند امنیت ملی، چنین می گوید.

همزمان با رهایی قاری صلاح الدین، بیش از هشتاد سرباز ارتش و گروهی از زندانیان دیگر از یک زندان طالبان در ولسوالی قیصار فاریاب رها شدند.

رویدادی که با رهایی قاری صلاح الدین و رهایی دیگر زندانیان طالبان از زندان های حکومت پیوند داده می شود.

رحمت الله ترکستانی- والی پیشین جوزجان گفت:«قاری صلاح الدین توسط یک معامله سیاسی ممکن آزاد شده باشه. ایره فرار نام ماندند. مردم ایره میفامه که قاری صلاح الدین در فاریاب آمد پس امو حرکت های تخریبی خود ره شروع میکنه.»

حسن حقیار، آگاه مسایل سیاسی گفت:«ای آدم بانفوذ بود د او منطقه. قدرت داره نفوذ داره و ای که فرار کرده حتما به صف طالبا می پیونده به ضد حکومت بازهم مبارزه خوده دوام میته.»

از سوی دیگر چندی است حکومت یک یا چند روز در میان از رهایی گروهی زندانیان حکومتی از نزد طالبان خبر میدهد.

منابعی در نیروهای امنیتی می‌گویند که بیش تر زندانیان در زندان های طالبان بدون درگیری رها می شوند.

نظری پریانی- آگاه مسایل سیاسی گفت:«ممکن است عین معامله در بدل رهایی ای زندانیان باشه که در روز برگزاری انتخابات طالبان فرصت مشارکت رای دهنده‌گان به نفع آغای غنی ره مساعد کنند و نیز فرصتی بری پر کردن صندوق ها تجربه که در گذشته بوده حالا بسیار ممکن به نظر میرسه.» 

طالبان در باره این آزاد سازی گروهی زندانیان حکومتی از زندان‌های شان واکنشی نشان نداده اند اما از رهایی زندانیان این گروه از سوی حکومت استقبال کرده اند.

در تازه‌ ترین رویداد‌های رهایی زندانیان از زندان‌های طالبان، نهادهای امنیتی از رهایی نزدیک به پنجاه تن از نیروهای امنیت و غیر نظامیان از زندان‌های طالبان در ولایت‌های بغلان و کندز خبرداده‌اند.

زبیر عارف، سخنگوی وزارت دفاع میگوید:«با عملیات‌های که ما امروز اوسطا انجام دادیم، تقربیا ۹ عملیات شده که بالای زندان‌های مخالفین دولت و دشمنای ای سرزمین انجام دادیم در حدود نزدیک به ۴۰۰ تن آزده شده.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره