تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

چین: صلح درافغانستان هرگز به این اندازه نزدیک تر نبوده‌است

وانگ یی، وزیر خارجه چین در دیدار با امام علی رحمان رییس‌جمهور تاجیکستان در آن کشور، خواهان گفتگوهای فراگیر میان خود افغانان شد.

او پس از دیدار با رحمان گفته‌است: «پس از سال‌ها جنگ و آشفتگی در افغانستان، صلح در نهایت امکان پذیر است.»

آقای یی، چین و تاجیکستان را کشورهای همسایه افغانستان می‌داند که به گفتۀ او موضع‌گیری هماهنگ دارند که چه گونه صلح دراین کشور برقرارشود و افغانستان بازسازی شود.

او همچنان دربارۀ گفتگوهای امریکا با طالبان گفت: «ما امیدواریم مذاکره بین ایالات متحده و طالبان منجر به معاملۀ شود که به این روند مفید واقع شود، و امیدواریم که دیگر سازوکارهای چندجانبه دربارۀ افغانستان نیز بتوانند نقش مثبت در این روند، داشته باشند.«

او ازنقش مثبت چین در روند صلح افغانستان نیز اطمینان می‌دهد.
 
او ضافه کرد که چین هرگز در امور داخلی افغانستان دخالت نکرده‌است و افزود که چین مایل است که نقش سازندۀ را برای صلح در افغانستان بازی کند و کمک‌های لازم برای بازسازی افغانستان، را انجام دهد.

افغانستان

چین: صلح درافغانستان هرگز به این اندازه نزدیک تر نبوده‌است

وزیر خارجه چین ابراز امیدواری می‌کند تا گفتگوها میان امریکا و طالبان بتوانند به یک توافق سازنده صلح بی‌انجامند.

Thumbnail

وانگ یی، وزیر خارجه چین در دیدار با امام علی رحمان رییس‌جمهور تاجیکستان در آن کشور، خواهان گفتگوهای فراگیر میان خود افغانان شد.

او پس از دیدار با رحمان گفته‌است: «پس از سال‌ها جنگ و آشفتگی در افغانستان، صلح در نهایت امکان پذیر است.»

آقای یی، چین و تاجیکستان را کشورهای همسایه افغانستان می‌داند که به گفتۀ او موضع‌گیری هماهنگ دارند که چه گونه صلح دراین کشور برقرارشود و افغانستان بازسازی شود.

او همچنان دربارۀ گفتگوهای امریکا با طالبان گفت: «ما امیدواریم مذاکره بین ایالات متحده و طالبان منجر به معاملۀ شود که به این روند مفید واقع شود، و امیدواریم که دیگر سازوکارهای چندجانبه دربارۀ افغانستان نیز بتوانند نقش مثبت در این روند، داشته باشند.«

او ازنقش مثبت چین در روند صلح افغانستان نیز اطمینان می‌دهد.
 
او ضافه کرد که چین هرگز در امور داخلی افغانستان دخالت نکرده‌است و افزود که چین مایل است که نقش سازندۀ را برای صلح در افغانستان بازی کند و کمک‌های لازم برای بازسازی افغانستان، را انجام دهد.

هم‌رسانی کنید